World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

AUKOJIMO SĄLYGOS BEI TAISYKLĖS

„Pasaulinė fitneso federacija“ (toliau „Federacija“) – tai nevyriausybinė, visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla yra remiama valstybės, Lietuvos bei užsienio fondų, verslo įmonių bei privačių asmenų iš įvairių pasaulio šalių. „Federacijos“ veiklos sfera – visos pasaulio šalys. Aukotojai (rėmėjai) suteikia savanorišką ir neatlygintiną finansinę paramą „Federacijos“ įstatuose numatytų tikslų ir misijos įgyvendinimui. Tuo tarpu „Federacija“ įsipareigoja priimti paramą, naudoti ją pagal Labdaros ir paramos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus.

Šiandien „Federacija“ vienija nacionalines organizacijas bei nacionalinius padalinius iš 123 šalių, atstovaujančių visus kontinentus. „Federacija“ kasmet įvairiose šalyse organizuoja per 60 tarptautinių renginių.

„Federacijos“ aukojimo (paramos) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos aukotojui siekiant paremti „Federacijos“ veiklą.

Aukotojas aukoja finansines lėšas susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

Paaukoti pinigai negali būti grąžinami aukotojui.

Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų duomenų tikrumu, aukojamų lėšų skaidrumu. Jei aukojama kito (trečiojo) asmens vardu, aukotojas prisiima visą atsakomybę.

„Federacija“ ir tarptautinės interneto svetainės www.wff.lt administracija pasilieka teisę keisti taisykles. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapiu reiškia šių taisyklių laikymąsi. Jei kiltų klausimų, būtinai susisiekite: info@wff.lt