World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

Naujienos

1979 "AMBER PRIX INTERNATIONAL".

1979_ap_1_7m.jpg

2023-09-26

PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

1979. “GINTARINIS PRIZAS”.

Kas vyko T.S.R.S. 1979 metų tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro fone?

Žvelgiant per laiko prizmę, ROMANAS KALINAUSKAS visada siekė karjeros, netgi sporte. Tai prasidėjo dar 1973 metais, kai jis organizavo perversmą Lietuvos kultūrizmo federacijoje. Karjeros laiptai lyg būtų nieko blogo, jei ROMANAS KALINAUSKAS nebūtų tam naudojęs biaurių metodų: apgaulės, rinkimų falsifikavimo, bendražygių skundimo politinei valdžiai, keršto nepaklususiems ir nepatikusiems.

Esant nuožmiam kultūrizmo draudimui T.S.R.S., niekieno nepalaikomas kovoje prieš kultūrizmo sporto draudimą, savo kultūrizmo gynimo peticija, 1978 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras)  pasiekė niekam, net pačiam sau, netikėtą pergalę.

Po sėkmingų pirmųjų T.S.R.S. nuo kultūrizmo draudimo viešų kultūrizmo varžybų– 1978 metų tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro -  sujudo visi pasyvūs kultūristai, organizatoriai, bailiai ir šiaip linkę žarijas žarstyti kitų rankomis. Dėka Dr. EDMUNDO DAUBARO kultūrizmo gynimo peticijos, jo sukurtos ir pristatytos į Maskvą, buvo gautas politinis leidimas Klaipėdoje organizuoti kultūrizmo varžybas. 1978 metų “Gintarinis prizas” praėjo kuo puikiausiai. Nuo tol “Gintarinis prizas” tapo tradiciniu “neoficialiu T.S.R.S. kultūrizmo čempionatu” („неофициальный Чемпионат С.С.С.Р. по культуризму»).

Iki Dr. EDMUNDO DAUBARO vizito į Maskvą ROMANAS KALINAUSKAS iš baimės priešinosi Dr. EDMUNDO DAUBARO kultūrizmo gynimo peticijai ir jo iniciatyvoms, sakydamas, kad “aš savo padėtimi ir partiniu bilietu nerizikuosiu. Jei kas iš tavo veiksmų valdžios atžvilgiu bus negero – tu viską darei pats ir mes nė vienas apie tai nieko nežinojome…”.

Dabar, jau po 1978 metų “Ginatrinio prizo” sekmės, ROMANAS KALINAUSKAS prisiminė 1968 metais Kaune įkurtą “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją” (“T.S.R.S. atletinės gimnastikos komisija”, “Федерация культуризма С.С.С.Р.»), kuri tarptautinės F.I.H.C. federacijos (Federation Internationale Halterophile et Culturiste) pagrindu nuo seno veikė prie T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos (“U.S.S.R. Weightlifting Federation’). 1973 metais uždraudus T.S.R.S. bei socialistinėse šalyse kultūrizmo sportą, ši kultūrizmo organizacija savo darbą nutraukė ir visi penki jos vadovai užsiėmė kita veikla. Remdamasis Dr. EDMUNDO DAUBARO iškovotu aukščiausių T.S.R.S. politinių organų leidimu Klaipėdoje organizuoti “Gintarinio prizo” turnyrą, ROMANAS KALINAUSKAS sumanė atgaivinti “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją” (atrodė absurdiška – juk T.S.R.S. galiojo kultūrizmo sporto draudimas). Matomai, ROMANO KALINAUSKO tikslai buvo kiti.

Kolegoms nusisukus,  rašydamas ir veždamas į Maskvą savo peticiją, organizuodamas viešas „Gintarinio prizo“ bei „T.S.R.S. kultūrizmo čempionato“ varžybas, rizikavo vienui vienas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS. Pasiekta pergalė visiems atvėrė duris tolimesniam kultūrizmo vystymui T.S.R.S..

ROMANAS KALINAUSKAS. VALDŽIA BET KURIA KAINA.

ROMANAS KALINAUSKAS siekė įtakoti ir “valdyti” T.S.R.S. kultūrizmą. 1979 metais, po Dr. EDMUNDO DAUBARO pergalingų žingsnių, ROMANAS KALINAUSKAS susisiekė su Maskvoje T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijoje («Федерация тяжёлой атлетики С.С.С.Р.») dirbančiu 1963 ir 1968 metų pirmų T.S.R.S. kultūrizmo federacijų vadovu, R.T.F.S.R. sunkiaatlečiu ROMANU MOROZU (Роман Мороз). Rodydamas į be blogų pasekmių praėjusį 1978 metų “Gintarinio prizo” turnyrą, ROMANAS KALINAUSKAS ėmėsi iniciatyvos atkurti “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją”. Atrodė absurdiška – T.S.R.S. kultūrizmas buvo uždraustas, kultūristus persekiojo. “Šviežias” 1977 metų gruodžio mėnesio T.S.R.S. sporto ministro įsakymas stiprino kultūristų persekiojimą, o ROMANAS KALINAUSKAS tuo pačiu metu nori neįmanomo. T.S.R.S. sporto komiteto vardu siekdamas kontroliuoti bei įtakoti nelegaliai veikiantį T.S.R.S. kultūrizmą, ROMANAS MOROZAS palaikė ROMANO KALINAUSKO idėją. Mažo T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininko įsakymu tokia “federacija” (komisija) pagal senas F.I.H.C. federacijos tradicijas prie T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos buvo įsteigta. Į pareigas rinkimų nebuvo. ROMANAS MOROZAS, kaip “politinės Maskvos” atstovas, pasiskyrė federacijos vadovu, o sekretoriumi pasiskyrė ROMANAS KALINAUSKAS. Dar į komisijos sąrašus ROMANO KALINAUSKO buvo įtraukti keli “statistai”, tarp kurių pateko ir estas INARAS MARDO (Иннар Мардо), kurį jau tuomet ROMANAS KALINAUSKAS siekė nušalinti nuo vadovavimo estų kultūristams ir buvo pradėjęs persekioti. Iš esmės, ROMANAS KALINAUSKAS vienašališkai valdė naujai atkurtą  minėtą formalią T.S.R.S. federaciją. ROMANAS MOROZAS, kaip ir kiti „Maskvos“ atstovai, buvo sunkiaatlečiai ir juos mažai kas kultūrizme domino. Likę „statistai“ buvo tik statistais ir niekuo daugiau.

Siekdamas įsitvirtinti “Maskvos” akyse bei parodyti, kaip gražiai Klaipėdoje vykdomos viešos varžybos (lyg ROMANAS KALINAUSKAS kuo nors bent už centą prisidėjo prie šių varžybų…), ROMANAS KALINAUSKAS į 1979 metų “Gintarinio prizo” turnyrą iš Maskvos atsikvietė T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos atstovus. Kadangi į varžybas atvyko ROMANO KALINAUSKO pakviesti T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkai, 1979 metų “Gintarinio prizo” turnyras buvo dviejų dalių – jėgos pratimai bei kūno vertinimas. Viskas pagal senas tarptautinės F.I.H.C. federacijos tradicijas. Kaip kitaip galima buvo kultūrizmą susieti su sunkiąja atletika?

Į varžybas Klaipėdoje ROMANO KALINAUSKO pakviesti iš Maskvos atvyko T.S.R.S. sunkiosios atletikos rinktinės treneris JURIJUS SANDALOVAS (Юий Сандалов) bei 1979 metais prie “T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos” atgaivintos  1963 ir 1968 metų “T.S.R.S. kultūrizmo federacijos” (“Atletinės gimnastikos komisija”, «Федерация культуризма С.С.С.Р.») vadovas R.T.F.S.R. sunkiaatletis ROMANAS MOROZAS. Priminsime, kad nuo 1978 metų „Gintarinis prizas“ buvo neoficialiu T.S.R.S. kultūrizmo čempionatu. Surinkęs pinigus iš sportininkų, ROMANAS KALINAUSKAS nupirko ir maskviečiams padovanojo Lietuvos TSR gaminamus  „deficitinius“ televizorius „Šilelis“. Ko tikėjosi ROMANAS KALINAUSKAS iš T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkų, sunku pasakyti. Nejaugi nebuvo aišku, kad šie maskviečiai buvo bejėgiai ką nors keisti T.S.R.S. kultūrizmo atžvilgiu? Sprendimą uždrausti kultūrizmo sportą T.S.R.S. priėmė aukščiausia politinė valdžia. Net T.S.R.S. Sporto ministerijos vadovai buvo bejėgiai ką nors pakeisti, o čia į Klaipėdą buvo atvykę tik T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkai, ir dar ne aukščiausio lygio. Tačiau ROMANĄ KALINAUSKĄ tenkino aukštos pareigos formalioje T.S.R.S. kultūrizmo federacijoje, nesvarbu, kad ši federacija formaliai buvo nelegali ir iš tiesu nieko neveikė. Beje, tradiciją dovanoti už sportininkų pinigus nupirktus iš Maskvos atvykusiems T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkams televizorius „Šilelis“ ROMANAS KALINAUSKAS tęsė ir vėliau.

REZULTATAI.

1979 metais “Gintarinio prizo” turnyre dalyvavo sportininkai iš Lietuvos TSR, Estijos TSR, Latvijos TSR, R.T.F.S.R., Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR.

Jaunimas

Pirma svorio kategorija

1. CHLEBORODOVAS VIAČESLAVAS (Хлебородов Вячеслав, Lietuvos TSR)

Antra svorio kategorija

1. BACEVIČIUS GEDIMINAS (Бацявичус Гедеминас, Lietuvos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. PETRAUSKAS RIČARDAS (Петраускас Ричардас, Lietuvos TSR)

Suaugusieji

Pirma svorio kategorija

1. GORELIKAS EUGENIJUS (Горелик Евгений, Lietuvos TSR)

Antra svorio kategorija

1. KAPCEVIČIUS VLADAS (Капцявичус Владас, Lietuvos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. MISEVIČIUS SAULIUS (Мисявичус Саулюс, Lietuvos TSR)

Ketvirta svorio kategorija

1. ANUSAS OLEVAS (Аннус Олев, Estijos TSR).

Absoliutūs nugalėtojai: VIAČESLAVAS CHLEBORODOVAS – jaunimas ir OLEVAS ANUSAS – suaugusieji.

INFORMACIJA.

Išsamesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.

34-th WORLD AM/PRO CHAMPIONSHIP.

2_1m.jpg

2023-09-25

WORLD‘S BEST AMATEUR & PRO ATHLETES REPRESENTING ALL CONTINENTS.

WE DO THE SAME WORK AS OTHER FEDERATIONS, BUT OUR WAYS AND GOALS ARE DIFERENT.

W.F.F. – W.B.B.F. INTERNATIONAL SERIA MEGA EVENTS:

56-th „AMBER PRIX INTERNATIONAL“

34-th WORLD AM & PRO CHAMPIONSHIP

25-th WORLD „FIT-KID“ CHAMPIONSHIP

25-th WORLD DISABLED CHAMPIONSHIP

49-th LITHUANIA CUP OPEN

2023 INTERNATIONAL CONGRESS.

(September 30, 2023, Klaipeda, Lithuania).

INTERNATIONAL DISCUSSION PARTY IN NATURE.

After the International Events Team Leaders, Trainers,

Athletes will spend time together friendly

relaxing and discussing the happenings.

(September 30, 2023, Klaipeda, Lithuania).

28-th EUROPE AMATEUR CHAMPIONSHIP

(October 1, 2023, Liepaja, Latvia)

INFORMATION.
More detailed information on the Global International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.

OVER ALL EUROPE CHAMPIONS.

2009_aleksandrov_2m.jpg

2023-09-24

World Body Building Federation (W.B.B.F.)
World Fitness Federation (W.F.F.)
(Since 1968, 140 Country Members, 60 International Events World Wide)
EUROPE AMATEUR CHAMPIONSHIPS
OVER ALL WINNERS
(1996-2022)
MEN
Year, Champion's Name, Country.
2022 ROMAN POLSIN, ESTONIA.

2021 KAMIL STRUMINSKI, POLAND

2020 ALEKSEJ PETKEVICH, LATVIA

2019 PAWEL PRZYBYLSKI, POLAND
2018 KAROL KOWNACKI, POLAND
2017 SERGEJ TARATYNOV, RUSSIA
2016 JASPER BAKKER, HOLLAND
2015 NORMUND JURANS, LATVIA
2014 ANDREJ RUMIANCEV, ESTONIA
2013 ALEKSANDR GRENADIOROV, RUSSIA
2012 MOHAMED MORAVEJ, IRAN
2011 ALEKSANDR SILIN, RUSSIA
2010 DANIL BRATISKA, RUSSIA
2009 VITALIJ ALEKSANDROV, LATVIA
2008 VLADIMIR POLIAKOV, RUSSIA
2007 ROMAN DUBOVICKIJ, RUSSIA
2006 MICHAIL MALEK, RUSSIA
2005 MASSIMO MONACO, ITALY
2004 ALEKSANDR MASLOVSKIJ, LATVIA
2003 GERMAN SELEST, RUSSIA
2002 JURIJ KARSETIANS, LATVIA
2001 MAREK KALMUS, ESTONIA
2000 MASSIMO MONACO, ITALY
1999 GIOVANNI THOMSON, HOLLAND
1998 JURGEN KOCH, GERMANY
1997 MATHIAS HORNUNG, GERMANY
1996 SERGEJ OGORODNIKOV, RUSSIA

WOMEN
Year, Champion's Name, Country.
2022 NATALIA MISZKOWSKA, POLAND

2021 SILVA SOCNEVA, LATVIA

2020 OLGA KOLESOVA, LITHUANIA

2019 NATALIA WARZYNSKA, POLAND
2018 OLGA LISTOPADOVA, BELARUS
2017 NATALIA ABRAMOVA, RUSSIA
2016 VALENTINA KARABANOVA, RUSSIA
2015 EVELYN DIROCIE, BELGIUM
2014 MARINA VLASOVA, RUSSIA
2013 JELENA VOLKOVA, RUSSIA
2012 VALENTINA KOZLOVSKAJA, BELARUS
2011 AGNIESZKA URBANIAK, POLAND
2010 VERA VLASOVA, RUSSIA
2009 IRINA PATESKINA, RUSSIA
2008 ILONA KOKOSH, LITHUANIA
2007 MARIJA AKIZANOVA, UKRAINE
2006 DIANA DECESARE, BRAZIL-UKRAINE
2005 IDA GUSCHA, RUSSIA
2004 SVETLANA PUGACHEVA, RUSSIA
2003 SVETLANA PUGACHEVA, RUSSIA
2002 VALERIJA JUDINA, RUSSIA
2001 AKSANA LEN, LITHUANIA
2000 MARINA BURINSKAJA, LATVIA
1999 ROSA GIOVANA, ITALY
1998 CLAUDIA MACHMOR, GERMANY
1997 BENEDETA POMATI, ITALY
1996 JEKATERINA KARABAN, RUSSIA

Chairman W.F.F. – W.B.B.F. International Judges Council Edita Sendriene

 

INFORMATION.
More detailed information on the Global International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.

Nauji straipsniai

1982 "GEORG TENNO MEMORIAL".

OTSUS_indrek_12m.jpg

1982. SOCIALISTINIO PASAULIO KULTŪRIZMO NAUJIENOS.

1982. «GEORGO TENNO MEMORIALAS“.

Nors kultūrizmas T.S.R.S. vis dar buvo uždraustas, bet jau jautėsi artėjanti „perestrojka“ («перестройка»).

1982 metai, kaip ir ankstesnieji, prasidėjo tarptautiniu „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, «Янтарный приз», 1968 – 2023 m.) turnyru Klaipėdoje. Priminsime, turnyras buvo laikomas „neoficialiu T.S.R.S. kultūrizmo čempionatu“ («неофициальный чемпионат С.С.С.Р. по культуризму») ir jame rinkosi geriausi to meto T.S.R.S. kultūristai. Visa tai buvo pasiekta dėka Dr. EDMUNDO DAUBARO (DSc. Edmundas Daubaras) 1978 metais parašytos ir jo paties į Maskvą aukščiausioms T.S.R.S. politinėms institucijoms pristatytos kultūrizmo sporto gynimo peticijos (apie tai įvairiomis kalbomis skaitykite atskirus istorinius straipsnius tarptautiniame puslapyje www.wff.lt ).

1982 metų tarptautiniame «Gintarinio prizo“ turnyre dalyvavo sportininkai iš šešių šalių. Absoliučiais nugalėtojais tapo lietuviai RIČARDAS PETRAUSKAS (jaunimas) ir EUGENIJUS GORELIKAS (Евгений Горелик, suaugusieji).

Estijos TSR kultūrizmo organizatoriai vis dar konfliktavo tarpusavyje. Į sporto istorijos užkulisius nuėjo broliai ARRO, o OLEVAS ANUSAS emigravo į Suomiją, PRANAS MICKEVIČIUS vadovavo Estijos TSR nacionalinei kultūrizmo federacijai, tačiau estų sportininkai palaikė ne jį, o INARĄ MARDO (Иннар Мардо, 1946 – 2002 m.).

Į 1982 metų „Gintarinio prizo“ turnyrą atvyko dvi Estijos TSR komandos: viena vadovaujama Estijos TSR nacionalinės kultūrizmo federacijos vadovo PRANO MICKEVIČIAUS, kita savarankiškai nuo federacijos veikiančio INARO MARDO.

Tradicinis 1982 metų „Georgo Tenno memorialas“ („Georg Tenno Memorial“, «Мемориал Георга Тенно», 1971 – 1989 m.) praėjo blankokai. Turnyre dalyvavo 31 kultūristas iš penkių šalių. Absoliučiu nugalėtojus tapo kauniečiai RAIMONDAS PETRAITIS (jaunimas) ir  SAULIUS MISEVIČIUS (suaugusieji).

Tradicinėse Kauno miesto „Komjaunimo taurės“ („Comsomol Cup“, «Кубок комсомола») varžybose kategorijose nugalėjo lietuviai RAIMONDAS PETRAITIS, SAULIUS MIKUCKIS, EDMUNDAS GUDAVIČIUS (visi iš Lietuvos TSR, visi jaunimo grupėje) ir suaugusių pogrupyje STANISLAVAS POLIAKOVAS (Станислав Поляков, Latvijos TSR), ALGIRDAS IVANAUSKAS, SAULIUS MISEVIČIUS, ALBERTAS BESAKIRSKAS (visi iš Lietuvos TSR).

Į socialistinių šalių turnyrus 1982 metais vyko dvi Estijos TSR komandos: INARO MARDO bei PRANO MICKEVIČIAUS. Pirmą kartą Čekoslovakijos TSR “Trener’ turnyre dalyvavo ir Lietuvos TSR kultūristai. Kategorijose nugalėjo lietuviai EUGENIJUS GORELIKAS, VLADAS KAPCEVICIUS, SAULIUS MISEVIČIUS ir LIUBOMIRAS MATEJICKA (Lubomir Matejicka, Čekoslovakijos TSR). Absoliutaus nugalėtojo titulas atiteko SAULIUS MISEVIČIUI.

1982 metais pirmą kartą T.S.R.S. atstovas dalyvavo I.F.B.B. (International federation of Body Builders) pasaulio čempionate, kuris vyko Belgijoje. Tai buvo neoficialios “T.S.R.S. kultūrizmo federacijos” («неофициальная «Федерация культуризма С.С.С.Р.») sekretorius ROMANAS KALINAUSKAS. Patekti į pasaulio čempionatą buvo sugalvota afera. ROMANAS KALINAUSKAS sugebėjo patekti į kruizą laivu po kapitalistines Europos šalis, ir taip pasiekė varžybas. Kruizo ir varžybų laikas sutapo. Kaip pasakojo pats ROMANAS KALINAUSKAS, varžybose jis buvo priimtas šiltai, fotografavosi su I.F.B.B. prezidentu BENU VEIDERIU (I.F.B.B. President Ben Weider) bei ARNOLDU ŠVARCENEGERIU (Arnold Schwarzenegger). Susikalbėti su jais negalėjo, nes nemokėjo užsienio kalbų. Užtat susitikęs su Čekoslovakijos TSR atstovais bei sportininakais rusiškai bendravo laisvai. ROMANO KALINAUSKO nustebimui, pasibaigus varžyboms visas dėmesys jam staiga dingo ir jis tapo visiškai niekam nereikalingas.  Tuomet 1982 metų I.F.B.B. pasaulio čempionate nugalėtojaus tapo amerikiečiai GAUBERTAS DŽEIMSAS (James Gaubert), RUPLINDŽERIS DEILAS (Dale Ruplinger) ir LI HANEJUS (Lee Haney) bei turkas AHMETAS ENUNLAS (Ahmet Enunlu).

Visiškas ROMANO KALINAUSKO nežinojimas užsienio kalbų atsiskleidė 1989 metais, kai Dr. EDMUNDAS DAUBARAS pasiėmė jį su savimi į Paryžių (Prancūzija). Vykstant ilgam aktyviam Dr. EDMUNDO DAUBARO susirašinėjimui bei eilei asmeninių susitikimų Maskvoje ir Leningrade (R.T.S.F.R.) su BENU VEIDERIU, abu tapo artimais draugais. Pokalbiai lietė tokias temas, kad BENAS VEIDERIS prašė Dr. EDMUNDO DAUBARO laiškuose detalių neminėti – tik asmeniniuose susitikimuose. Taip 1989 metais BENAS VEIDERIS pakvietė Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ, kaip savo draugą, į Paryžių (Prancūzija). Tuo metu ten vyko I.F.B.B. pasaulio čempionatas. Į kelionę Dr. EDMUNDAS DAUBARAS su savimi pasiėmė ROMANĄ KALINAUSKĄ. Paryžiuje su BENU VEIDERIU vyko eilė Dr. EDMUNDO DAUBARO susitikimų, kai kuriuose jų dalyvavo ir ROMANAS KALINAUSKAS. BENO VEIDERIO bei Dr. EDMUNDO DAUBARO nustebimui, ROMANAS KALINAUSKAS ne tik nevaldė užsienio kalbų, bet net nesuvokė, apie ką BENAS VEIDERIS kalbasi su Dr. EDMUNDU DAUBARU.

Socializmo laikais žmonėms buvo išskirtinai sunku apsilankyti kapitalistinėse šalyse. Paprastam žmogui tai buvo neįmanoma. Praėjusio amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmetyje iš visų socialistinių šalių išskirtine padėtimi lankyti kapitalistines šalis pasinaudojo tik „Sandow“ turnyro organizatorius bei treneris LIUDEKAS NOSEKAS (Ludek Nosek, Marianske Lazne, Czechoslovakian SSR). Jo žmona dirbo Čekoslovakijos TSR tarptautinių avialinijų stiuardese. Tokioms stiuardesėms kartą per metus leisdavo vykti su savo vyru į bet kurią pasaulio šalį. Taip LIUDEKAS NOSEKAS, kaip Nacionalinės Čekoslovakijos TSR kultūrizmo federacijos atstovas (National Bodybuilding Federation of the Czechoslovakian SSR), lankėsi daugelyje įvairiose kapitalistinėse šalyse vykusių I.F.B.B. pasaulio čempionatų.

1982. „Georgo Tenno Memorialas“

REZULTATAI

Varžybose dalyvavo 31 kultūristas iš Estijos TSR, Latvijos TSR, Lietuvos TSR, Baltarusijos TSR, R.T.F.S.R., Ukrainos TSR.

Jaunimas

Pirma svorio kategorija

1. PETRAITIS RAIMONDAS (Lietuvos TSR)

2. ŠIILO NIKOLAJUS (Шило Николай, Baltarusijos TSR)

3. SOLOVJOVAS IVANAS (Соловьёв Иван, Lietuvos TSR)

Antra svorio kategorija

1. MIKUCKAS SAULIUS (Lietuvos TSR)

2. BALTRIMAVIČIUS LINAS (Lietuvos TSR)

3. BISIKERSKIJUS DMITRIJUS (Биссикирский Дмитрий, Lietuvos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. KAZAKEVIČIUS RAIMONDAS (Lietuvos TSR)

2. BUČINSKAS ROLANDAS (Lietuvos TSR)

3. GUDAVIČIUS EDMUNDAS (Lietuvos TSR)

Suaugusieji

Pirma svorio kategorija

1. DUBICKAS VINCAS (Lietuvos TSR)

2. OVCINIKOVAS OLEGAS (Овчинников Олег, R.T.F.S.R.)

3. STEPANOVAS VLADIMIRAS (Степанов Владимир, R.T.F.S.R.)

Antra svorio kategorija

1. OTSUSAS INDREKAS (Estijos TSR)

2. KOSENKO PAVLAS (Косенко Павел, Estijos TSR)

3. ŠEMURATOVAS FIODORAS (Шемуратов Фёдор, Ukrainos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. AJU ARKADIJUS (Estijos TSR)

2. IVANAUSKAS ALGIRDAS (Lietuvos TSR)

3. BABICKAS ŽYGIMANTAS (Lietuvos TSR)

Ketvirta svorio kategorija

1. MISEVIČIUS SAULIUS (Lietuvos TSR)

2. ŽURCEVAS EUGENIJUS (Журцев Евгений, Lietuvos TSR)

3. KOROLKOVAS ALEKSANDRAS (Корольков Александр, Lietuvos TSR).

Absoliutūs nugalėtojai

Jaunimas – RAIMONDAS PETRAITIS, suaugusieji – SAULIUS MISEVIČIUS.

INFORMACIJA.

Išsamesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.

WORLD BODYBUILDING PERSONS.

2023_1m.jpg

KAS T.S.R.S. MĄSTĖ IR VEIKĖ TARPTAUTINIU LYGIU?

ASMENYBĖS VAIDMUO KULTŪRIZME IR GYVENIME.

Žmogaus asmenybę apsprendžia daug faktorių. Vienas jų – iš kokių pozicijų ir kokiu masteliu žmogus vertina įvykius. Be abejo, kalbėsime apie kultūristus. Sportininkas, klubo treneris, organizatorius mato ir vertina skirtingai. Sporto istorikai varto tuos pačius dokumentus, naudojasi tais pačiais šaltiniais, tačiau viską vertina ir mato skirtingai. Toliau galime gilintis, ar tai buvo vietinio, ar tarptautinio lygio atstovas. Tarptautinio lygmens specialistas turi galėti pakilti virš laikmečio ir pažvelgti į įvykius iš paukščio skrydžio, kitaip jam bus neįmanoma susigaudyti įvykiuose.

Kultūrizmo kūrimosi pradžioje ir sporto draudimo metais T.S.R.S. plačiai mąstančių buvo vienetai. O ir organizatorių buvo nedaug. Tarptautiniuose renginiuose Baltijos šalyse dalyvavę kultūristai mastė siaurai. R.T.F.S.R. atstovas JEVGENIJUS KOLTUNAS (Евгений Колтун) iš Tiumenės iki šiol aukščiau sporto klubo vadovo lygmens nepakilo, lygiai, kaip ir Kaliningrado klubo treneris JURIJUS SMOLIAKOVAS (Юрий Смоляков), lygiai, kaip ir T.S.R.S. čempionas iš Severodvinsko ALEKSANDRAS LEMECHOVAS (Александр Лемехов), kaip ir Leningrado kultūristas VLADIMIRAS DUBININAS (Владимир Дубинин). Latvijos TSR tokiu buvo FELIKSAS SAJKOVSKIS (Феликс Сайковский), o Lietuvos TSR tokiais buvo visi to meto aktyvūs kultūristai. Be paminėtųjų, kultūrizmo draudimo metais daugiau T.S.R.S. aktyvių kultūristų nebuvo. Išimtimi galime įvardinti T.S.R.S. kultūrizmo federacijos generalinį sekretorių ROMANĄ KALINAUSKĄ (Романас Калинаускас), kuris egoistiškai ambicingai stengėsi visus ir viską valdyti, tačiau tai vyko per nuolatines intrigas, apgaulę bei savo bendražygiu išnaudojimą ir skundimą politinei valdžiai. Nemokėdamas nė vienos užsienio kalbos, ROMANAS KALINAUSKAS visados buvo atskirtas nuo išorinio pasaulio, nesusigaudė tarptautiniuose mūsų sporto procesuose. Kita išskirtine išimtimi buvo Estijos TSR atstovas INARAS MARDO (Иннар Мардо, 1946 – 2002 m.). Tačiau jis savo veikla apsiribojo Estijos TSR ir net nepretendavo įtakoti T.S.R.S. kultūrizmo. Beveik reguliariai organizuojami tarptautiniai „Georgo Tenno memorialo“ („Georg Tenno Memorial“, «Мемориал Георга Тенно», 1971 – 1989 m., Tallinn, Estonian SSR) renginiai savaime iškėlė INARĄ MARDO virš kitų T.S.R.S. organizatorių, nes daugiau tokių neatsirado. Trečiu tarptautinio lygio organizatoriumi buvo Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras). Jis kultūrizmo draudimo ir persekiojimo 1974, 1975, 1976, 1977 metais Klaipėdoje organizavo nelegalias komunistinės valdžios atžvilgiu „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, «Янтарный приз», 1968 – 2023 m.) varžybas. Keletą metų, intensyviai susirašinėjęs su T.S.R.S. sporto ministerija (U.S.S.R. Goskomsport, Госкомспорт С.С.С.Р.), Dr. EDMUNDAS DAUBARAS sulaukė T.S.R.S. sporto ministro neigiamo atsakymo į savo laiškus, ginančius kultūrizmo sportą. Tuomet Dr. EDMUNDAS DAUBARAS, vienintelis iš visos T.S.R.S., išdrįso sukurti ir parašyti kultūrizmo gynimo peticiją ir, rizikuodamas savo ir savo šeimos ateitimi, minėtą peticiją asmeniškai nuvežti į T.S.R.S. sostinę Maskvą. Maskvoje Dr. EDMUNDAS DAUBARAS peticiją įteikė aukščiausiems T.S.R.S. politinės valdžios organams - T.S.R.S. Komunistų partijos centro Komitetui (Центральный Комитет Коммунистической партии С.С.С.Р.), T.S.R.S. Aukščiausiajai Tarybai (Верховный Совет С.С.С.Р.), T.S.R.S. Ministrų Tarybai (Совет Министров С.С.С.Р.), centriniams politiniams dienraščiams „Pravda“ („Правда») ir „Izvestija“ («Известия»). Dokumentai buvo palikti ir registruoti minėtų organizacijų priimamuosiuose, kol po kurio laiko politinės T.S.R.S. jėgos leido Dr. EDMUNDUI DAUBARUI Klaipėdoje organizuoti „Gintarinio prizo“ turnyrą. 

Lyderiai stabilumo nemėgsta. Bet kurios srities lyderis pasižymi drąsa ir atsakomybe. Jie visada siekia rezultato ir nesvarsto, kad nepavyks. Rezultato siekimas – kiekvieno lyderio varomoji jėga. Tuo tarpu dauguma tenkinasi tyliu buvimu ir ramybe. Tai kas gi buvo tikrais T.S.R.S. kultūrizmo lyderiais? Panašiai vienodu keliu su Dr. EDMUNDU DAUBARU ėjo jo ilgamečiai užsienio bičiuliai ir bendražygiai - I.F.B.B. federacijos prezidentas kanadietis BENAS VEIDERIS (International Federation of Body Builders, President Ben Weider), N.A.B.B.A. asociacijos prezidentas anglas OSKARAS HAIDENSTAMAS (National Amateur Body Building Association, President Oscar Heidenstam, W.A.B.B.A. asociacijos prezidentas prancūzas SERŽAS NUBRETAS (World Aamteur Body Building Association, President Serge Nubret) bei tarptautinės F.I.H.C. federacijos (F.I.H.C., Federation Internationale Halterophile et Culturiste) generalinis sekretorius OSKARAS STEITAS (General Secretary F.I.H.C. Oscar State).

Užsienio kalbų nemokėjimas ribojo INNARO MARDO galimybes, tačiau Dr. EDMUNDAS DAUBARAS su juo šiuo klausimu visada rasdavo bendrą kalbą, jam padėjo. ROMANAS KALINAUSKAS, kuris nemokėjo nė vienos užsienio kalbos,  daugiau tarp kultūristų kėlė sumaištį ir orientavosi vienareikšmiai tik į Maskvoje įsikūrusią T.S.R.S. sporto ministeriją (Министерство спорта С.С.С.Р., Госкомспорт С.С.С.Р.), o konkrečiau, į T.S.R.S. sunkiosios atletikos federaciją („Федерация тяжёлой атлетики С.С.С.Р.“). Tačiau ko pozityvaus kultūrizmo draudimo laikotarpiu buvo galima tikėtis iš T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos? Nieko.

Tuo tarpu, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS, Vilniaus valstybiniame universitete dar besimokydamas anglų ir vokiečių filologijos, ne kartą bandė bendrai veiklai apjungti Vilniaus miesto sporto klubus. Niekas kitas Vilniuje to nedarė ir net nebandė.

Lengva postringauti, kai ledai pralaužti, kliūtys pašalintos ir kultūrizmo traukinys rieda iš inercijos. O tuomet išdrįsusių kovoti dėl kultūrizmo ateities net su aukščiausia politine T.S.R.S. valdžia neatsirado nė vieno. Tik vienas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS. Šiandien, sulaukę senatvės, neretas „tų dienų veteranas“ socialiniuose tinkluose prašosi „į draugus“ pas Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ. Gražu, bei kur jie buvo sportui lemtingais metais, kai reikėjo dirbti, kovoti ir rizikuoti?

Per penkis dešimtmečius trunkančią Dr. EDMUNDO DAUBARO organizacinę veiklą buvo daug „padėjėjų“, „pavaduotuoju“. Neretas ne tik galvojo, bet ir pabandė užimti Dr. EDMUNDO DAUBARO vietą, bandė, kaip jie patys sako, „daryti, kaip daro Dr. EDMUNDAS DAUBARAS“. Nė vienam nieko doro nesigavo.

Audringa Dr. EDMUNDO DAUBARO veikla daugeliui nepatiko, ypač, kai šiam sekėsi pasiekti rezultatų. Nenorėdamas veltis į tarpusavio rietenas, jau turėdamas Vilniaus valstybiniame universitete įgytą germanų filologijos specialybę, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS 1979 metais dar kartą įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, šį kartą studijuoti teisės. Ir vėl jam pavyko. Lygiai tokia pati gyvenimiška paralelė nutiko ir su INARU MARDO, kuris po 1979 metais lietuvių sukurstytų intrigų bei perversmo Estijos nacionalinėje kultūrizmo federacijoje, palūžo ir nebeatsikėlė. Buvo atskiri baldymai sugrįžti, tačiau jų negalima pavadinti sėkmingais. Pavyduoliai sužlugdė INARĄ MARDO, o patys, užėmę jo vietą, nieko reikšmingesnio iki šiol nepasiekė. Ši informacija paremta INARO MARDO laiškais Dr. EDMUNDUI DAUBARUI.

Klaipėda visada buvo ir dabar yra „atskira respublika“. Tiek Lietuvoje, tiek T.S.R.S., tiek ir dabar jau tarptautiniame lygyje. Taip buvo ir juridiškai, ir pagal visuomeninį statusą, ir pagal vertinimą bei bendradarbiavimą su įvairių šalių lyderiais, tarptautinių organizacijų vadovais.

Dr. EDMUNDO DAUBARO lyderystė išliko visam jo gyvenimui ir atvedė į vadovavimą tarptautinei W.F.F. – W.B.B.F. organizacijai (World Fitnes Federation, World Body Building Federation), kuri šiandien vienija nacionalines kultūrizmo organizacijas iš šimto keturiasdešimties šalių, atstovaujančių visus kontinentus. Dar Dr. EDMUNDAS DAUBARAS dalyvauja kelių tarptautinių organizacijų veikloje, kurios, tame tarpe, dirba Jungtinėse Tautose (United Nations) bei U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Gal žinote, kuris iš kultūristų savo pasiekimais buvo tokioje pat situacijoje? Kelias buvo ilgas ir pasisekė ne iškart, teko semtis patyrimo, mokytis iš kitų.

Kaip žinia, Vatikanas yra ne tik pasaulio katalikų centras, bet ir valstybė. 2011 metais Vatikane vyko oficialus Pasaulinės W.F.F. – W.B.B.F.  federacijos vadovo DR. EDMUNDO DAUBARO priėmimas, kurio metu Vatikano administracijai buvo pristatyta federacijos veikla. Vatikano administracijos priimamajame, bendraujant su Vatikano Kongregato Prefektu Kardinolu JOZEFU TOMKO (Vatican Congregat Prefect Cardinal  J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO), federacijos veikla kultūrizmo draudimo laikotarpiu labai sudomino kardinolą ir buvo nedviprasmiškai įvardinta, kaip disidentinė komunistinės  valdžios atžvilgiu. Ypač buvo pabrėžta Dr. EDMUNDO DAUBARO kultūrizmo gynimo peticijos reikšmė ir dėka to draudžiamam sportui iškovota pergalė. Oficialaus susitikimo metu Vatikane Pasaulinės federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS už sveikatingumo bei profesionalaus sporto vystymą  buvo Vatikano Kongregato Prefekto Kardinolo JOZEFO TOMKO apdovanotas Vatikano Pontifiko medaliu (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011).

Vystant sportą pasaulyje, pastaraisiais metais vyko Pasaulinės W.F.F. – W.B.B.F. federacijos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO susitikimai ir diskusijos su Austrijos Parlamento pirmininku profesoriumi ALFREDU GERSTLU (President Parliament Austria Professor Alfred Gerstl), su Slovakijos Respublikos ministru pirmininku VLADIMIRU MEČIARU (Prime Minister Republic Slovakia Vladimir Meciar), su Slovakijos Respublikos ministru pirmininku ROBERTU FICO (Prime Minister Republic Slovakia Robert Fico), su Slovakijos Respublikos Parlamento pirmininku JANU FIGELIU (President Parliament Republic Slovakia Jan Figel), su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku ARŪNU VALINSKU (Chairman Parliament Republic Lithuania Arunas Valinskas), su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku GEDIMINU KIRKILU (Prime Minister Republic Lithuania Gediminas Kirkilas),  su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku ALGIRDU BUTKEVIČIUMI (Prime Minister Republic Lithuania Algirdas Butkevicius), eile įvairių Europos bei Azijos šalių ministrų bei parlamentų pareigūnų.

Apibendrindami Dr. EDMUNDO DAUBARO veiklą T.S.R.S. laikotarpyje, Rusijos žurnalistai Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ vadina „Rusijos kultūrizmo tėvu“ («Отец российского культуризма»).

2015 metais tarptautinio turnyro atidarymo metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas ANTANAS VINKUS pavadino Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ „Lietuvos Ambasadoriumi pasaulyje“ („Lithuania Embassador for the World“). Turnyre dalyvavo eilė Lietuvos Respublikos Seimo narių, kurie sveikino sportines delegacijas iš Amerikos, Afrikos, Azijos ir Europos.

INFORMACIJA.

Išsamesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.