World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

PRIVATUMO POLITIKA

„Federacijos“ privatumo politika

„Federacija“ įsipareigoja reklamuoti aukotoją savo tarptautiniame interneto tinklapyje www.wff.lt , nuo 1989 metų įvairiomis kalbomis leidžiamame savo žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ (žurnalas įvairiose šalyse nemokomai platinamas svarbiausių „Federacijos“ organizuojamų tarptautinių renginių metu), svarbiausių „Federacijos“ tarptautinių renginių scenoje patalpintuose stenduose bei žiniasklaidos priemonėse, bendradarbiaujančiose su „Federacija“.

Aukotojas kreipiasi į „Federaciją“ elektroninio pašto adresu info@wff.lt . „Federacijos“ atsiųstoje aukotojui aukojimo formoje aukotojas privalo nurodyti savo tikrą vardą ir pavardę bei kitus reikalingus duomenis. „Federacija“ įsipareigoja be atskiro aukotojo sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims. Bet kokios kitos asmeninės aukotojo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais konkrečiais atvejais derinamos su aukotoju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie aukotojo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik šalies, kurioje registruota „Federacija“, teisės aktuose numatytais atvejais. „Federacija“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas aukotojų asmeninių duomenų apsaugai.

„Federacija“ per interneto svetainės www.wff.lt administraciją turi teisę redaguoti aukotojų sąraše rodomus netvarkingus ar netaisyklingus vardus ir pavardes.

Aukojimo formoje aukotojo nurodytu el. paštu gali būti siunčiamos padėkos, finansinės ataskaitos, naujienlaiškiai, sveikinimai ir pan..

Svetainės administracija garantuoja aukotojo duomenų saugumą.

Aukotojų duomenys yra prieinami tik atitinkamą kompetenciją turintiems „Federacijos“ darbuotojams arba įpareigotiems atlikti reikiamus veiksmus asmenims.