World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

50 YEARS AGO

0_LT_0m.jpg

2020. PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.
IFBB IR NABBA PRIEŠ PENKIASDEŠIMT METŲ.
Istorijoje būna tokių momentų, kai atskiras nutikimas ar vienas konkretus dokumentas apibūdina visą to meto laikotarpį. Kalbant apie praėjusio šimtmečio septintojo dešimtmečio pabaigą ir aštuntojo dešimtmečio pradžią, „Vakarų“ pasaulinį kultūrizmą ryškiausiai apibūdina 1971 metų spalio pirmos dienos IFBB (International Federation of Body Builders) federacijos Europos padalinio vadovo belgo JULIENO BLIUMERTO (Julien Blommaert) laiškas IFBB federacijos savininkui ir prezidentui „iki gyvos galvos“ BENUI VEIDERIUI (Ben Weider).

Pastaba: Šį JULIENO BLUMERTO laišką IFBB federacijos prezidentas BENAS VEIDERIS perdavė savo pavaduotojui IFBB federacijos vice prezidentui SERŽUI NUBRETUI (Serge Nubret). Toliau SERŽAS NUBRETAS šį laišką, kaip ir kitus tarptautinius istorinius bei juridinius kultūrizmo dokumentus,  1985 metais atsiuntė dabartiniam Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras). Savo laiške SERŽAS NUBRETAS parašė kad iš visos TSRS minėtus dokumentus jis siunčia tik vienam Dr. EDMUNDUI DAUBARUI. SERŽAS NUBRETAS - garsus pasaulinio lygio sportininkas -  1970 metų tarptautiniame steigiamajame IFBB kongrese Jugoslavijoje paskirtas IFBB federacijos vice prezidentu ir šiose pareigose išbuvo iki 1975 metų. 1976 metais SERŽAS NUBRETAS įkūrė WABBA (World Amateur Body Building Association) asociaciją. Siųsdamas tarptautinius dokumentus Dr. EDMUNDUI DAUBARUI, SERŽAS NUBRETAS galvojo, kad tokiu būdu svarbūs dokumentai bus išsaugoti ir, esant reikalui, paviešinti visuomenei. Visi jie, kartu su kitais gausiais istoriniais dokumentais, yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose.

Aukščiau minėtame JULIENO BLUMERTO laiške koncentruota forma buvo aprašyta to meto padėtis tarptautinėse IFBB bei NABBA (National Amateru Body Building Association) organizacijose. Kartu su AAU tai buvo svarbiausios to meto „Vakarų“ pasaulio kultūrizmo organizacijos. Priminsime, kad 1968 metais Kaune pirmą kartą sporto istorijoje ir socialistiniame pasaulyje buvo įkurta tarptautinė kultūrizmo organizacija -  visuomeninis TSRS kultūrizmo komitetas („USSR Bodybuilding Committee“) bei  organizuotas šiandien jau legendinis tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras („Amber Prix International“, «Янтарный приз»).

Minėtame laiške JULIENAS BLIUMERTAS komentuoja neseniai vykusias 12-tas IFBB „Mr. Universe“ varžybas, kuriose kategorijų čempionais tapo belgas DŽIUZEPE DEJANA (Giuseppe Deiana), JULIENO BLUMERTO brolis KARLAS BLUMERTAS bei juodaodis anglas ALBERTAS BEKLESAS (Albert Beckles). JULIENAS BLUMERTAS apgailestauja, kad šiose IFBB federacijos varžybose absoliučiu nugalėtoju tapo NABBA asociacijos sportininkas ALBERTAS BEKLESAS. Laiške BENUI VEIDERIUI jis teigia, kad 1971 metų IFBB „Mr. Universe“ turnyras buvo katastrofiškas, jame dalyvavusių sportininkų lygis buvo žemas. Po varžybų kilo masinės muštynės ir keletas žmonių pateko į ligoninę.

Pasak JULIENO BLUMERTO, teisėjavimo lygis šiose IFBB federacijos „Mr. Universe“  varžybose buvo labai prastas. Komunistinių šalių, arabų bei Rytų valstybių atstovai su IFBB vice prezidentu SERŽU NUBRETU priešakyje dar 1970 metų IFBB Belgrado kongrese Jugoslavijoje sudarė savo koaliciją, kuri „kelia balsą“.

Pastaba: iš Belgrado steigiamajame IFBB federacijos kongrese dalyvavusių 24 šalių net dvylika priklausė JULIENO BLUMERTO vadinamiems „komunistinėms bei Rytų“ šalims: Jugoslavija, Čekoslovakija, Lenkija, Malaizija, Pakistanas, Libanas, Turkija, Egiptas, Japonija, Singapūras, Sirija ir Kenija.

JULIENAS BLUMERTAS teigia, kad visi jie (komunistinių šalių, arabų ir Rytų pasaulio atstovai) „tik apsirengę, kaip žmonės, o iš tikro nėra civilizuoti“. Savo laiške JULIENAS BLUMERTAS sutinka, kad „jie irgi reikalingi“, tačiau jis įsitikinęs, kad pastarųjų negalima prileisti prie IFBB federacijos valdymo.

Tame pačiame laiške JULIENAS BLUMERTAS komentuoja neseniai sėkmingai vykusį tarptautinį NABBA asociacijos „Mr. Universe“ turnyrą. BENUI VEIDERIUI jis rašo, kad „NABBA varžybose dalyvavo to meto pasaulio elitiniai kultūristai: KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva), BILAS PERLAS (Bill Pearl), FRENKAS ZEINAS (Frank Zane), KENAS VUOLERIS (Ken Waller), REDŽAS PARKAS (Reg Park) ir kt.“.

Toliau JULIENAS BLUMERTAS savo laiške IFBB Prezidentui BENUI VEIDERIUI rašo apie tai, kad šis pastaruoju metu priėmė eilę svarbių sprendimų, nepasitaręs su IFBB federacijos vykdomosios tarybos nariais. Tai prieštarauja neseniai Jugoslavijoje tarptautiniame steigiamajame IFBB kongrese priimtoms IFBB federacijos taisyklėms ir nuostatams. JULIENAS BLUMERTAS teigia, kad tokie BENO VEIDERIO veiksmai „žlugdo IFBB autoritetą“. JULIENAS BLUMERTAS prašo, kad BENAS VEIDERIS „atsibustų nes, jei taip bus ir toliau, iš IFBB federacijos visi pabėgs ir jie liks tik dviese“.

Pastaba: panaši situacija vėliau atsitiko ir 1990 metais, kai beveik visi IFBB kultūristai profesionalai paliko IFBB federaciją ir išėjo į naujai sukurtą amerikiečio VINCO MAK MACHONO (Vince Mac Mahon) organizaciją.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (www.isuniversity.lt ISU), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.