World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

1979 "AMBER PRIX INTERNATIONAL".

1979_ap_1_7m.jpg

PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

1979. “GINTARINIS PRIZAS”.

Kas vyko T.S.R.S. 1979 metų tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro fone?

Žvelgiant per laiko prizmę, ROMANAS KALINAUSKAS visada siekė karjeros, netgi sporte. Tai prasidėjo dar 1973 metais, kai jis organizavo perversmą Lietuvos kultūrizmo federacijoje. Karjeros laiptai lyg būtų nieko blogo, jei ROMANAS KALINAUSKAS nebūtų tam naudojęs biaurių metodų: apgaulės, rinkimų falsifikavimo, bendražygių skundimo politinei valdžiai, keršto nepaklususiems ir nepatikusiems.

Esant nuožmiam kultūrizmo draudimui T.S.R.S., niekieno nepalaikomas kovoje prieš kultūrizmo sporto draudimą, savo kultūrizmo gynimo peticija, 1978 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras)  pasiekė niekam, net pačiam sau, netikėtą pergalę.

Po sėkmingų pirmųjų T.S.R.S. nuo kultūrizmo draudimo viešų kultūrizmo varžybų– 1978 metų tarptautinio “Gintarinio prizo” turnyro -  sujudo visi pasyvūs kultūristai, organizatoriai, bailiai ir šiaip linkę žarijas žarstyti kitų rankomis. Dėka Dr. EDMUNDO DAUBARO kultūrizmo gynimo peticijos, jo sukurtos ir pristatytos į Maskvą, buvo gautas politinis leidimas Klaipėdoje organizuoti kultūrizmo varžybas. 1978 metų “Gintarinis prizas” praėjo kuo puikiausiai. Nuo tol “Gintarinis prizas” tapo tradiciniu “neoficialiu T.S.R.S. kultūrizmo čempionatu” („неофициальный Чемпионат С.С.С.Р. по культуризму»).

Iki Dr. EDMUNDO DAUBARO vizito į Maskvą ROMANAS KALINAUSKAS iš baimės priešinosi Dr. EDMUNDO DAUBARO kultūrizmo gynimo peticijai ir jo iniciatyvoms, sakydamas, kad “aš savo padėtimi ir partiniu bilietu nerizikuosiu. Jei kas iš tavo veiksmų valdžios atžvilgiu bus negero – tu viską darei pats ir mes nė vienas apie tai nieko nežinojome…”.

Dabar, jau po 1978 metų “Ginatrinio prizo” sekmės, ROMANAS KALINAUSKAS prisiminė 1968 metais Kaune įkurtą “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją” (“T.S.R.S. atletinės gimnastikos komisija”, “Федерация культуризма С.С.С.Р.»), kuri tarptautinės F.I.H.C. federacijos (Federation Internationale Halterophile et Culturiste) pagrindu nuo seno veikė prie T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos (“U.S.S.R. Weightlifting Federation’). 1973 metais uždraudus T.S.R.S. bei socialistinėse šalyse kultūrizmo sportą, ši kultūrizmo organizacija savo darbą nutraukė ir visi penki jos vadovai užsiėmė kita veikla. Remdamasis Dr. EDMUNDO DAUBARO iškovotu aukščiausių T.S.R.S. politinių organų leidimu Klaipėdoje organizuoti “Gintarinio prizo” turnyrą, ROMANAS KALINAUSKAS sumanė atgaivinti “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją” (atrodė absurdiška – juk T.S.R.S. galiojo kultūrizmo sporto draudimas). Matomai, ROMANO KALINAUSKO tikslai buvo kiti.

Kolegoms nusisukus,  rašydamas ir veždamas į Maskvą savo peticiją, organizuodamas viešas „Gintarinio prizo“ bei „T.S.R.S. kultūrizmo čempionato“ varžybas, rizikavo vienui vienas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS. Pasiekta pergalė visiems atvėrė duris tolimesniam kultūrizmo vystymui T.S.R.S..

ROMANAS KALINAUSKAS. VALDŽIA BET KURIA KAINA.

ROMANAS KALINAUSKAS siekė įtakoti ir “valdyti” T.S.R.S. kultūrizmą. 1979 metais, po Dr. EDMUNDO DAUBARO pergalingų žingsnių, ROMANAS KALINAUSKAS susisiekė su Maskvoje T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijoje («Федерация тяжёлой атлетики С.С.С.Р.») dirbančiu 1963 ir 1968 metų pirmų T.S.R.S. kultūrizmo federacijų vadovu, R.T.F.S.R. sunkiaatlečiu ROMANU MOROZU (Роман Мороз). Rodydamas į be blogų pasekmių praėjusį 1978 metų “Gintarinio prizo” turnyrą, ROMANAS KALINAUSKAS ėmėsi iniciatyvos atkurti “T.S.R.S. kultūrizmo federaciją”. Atrodė absurdiška – T.S.R.S. kultūrizmas buvo uždraustas, kultūristus persekiojo. “Šviežias” 1977 metų gruodžio mėnesio T.S.R.S. sporto ministro įsakymas stiprino kultūristų persekiojimą, o ROMANAS KALINAUSKAS tuo pačiu metu nori neįmanomo. T.S.R.S. sporto komiteto vardu siekdamas kontroliuoti bei įtakoti nelegaliai veikiantį T.S.R.S. kultūrizmą, ROMANAS MOROZAS palaikė ROMANO KALINAUSKO idėją. Mažo T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininko įsakymu tokia “federacija” (komisija) pagal senas F.I.H.C. federacijos tradicijas prie T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos buvo įsteigta. Į pareigas rinkimų nebuvo. ROMANAS MOROZAS, kaip “politinės Maskvos” atstovas, pasiskyrė federacijos vadovu, o sekretoriumi pasiskyrė ROMANAS KALINAUSKAS. Dar į komisijos sąrašus ROMANO KALINAUSKO buvo įtraukti keli “statistai”, tarp kurių pateko ir estas INARAS MARDO (Иннар Мардо), kurį jau tuomet ROMANAS KALINAUSKAS siekė nušalinti nuo vadovavimo estų kultūristams ir buvo pradėjęs persekioti. Iš esmės, ROMANAS KALINAUSKAS vienašališkai valdė naujai atkurtą  minėtą formalią T.S.R.S. federaciją. ROMANAS MOROZAS, kaip ir kiti „Maskvos“ atstovai, buvo sunkiaatlečiai ir juos mažai kas kultūrizme domino. Likę „statistai“ buvo tik statistais ir niekuo daugiau.

Siekdamas įsitvirtinti “Maskvos” akyse bei parodyti, kaip gražiai Klaipėdoje vykdomos viešos varžybos (lyg ROMANAS KALINAUSKAS kuo nors bent už centą prisidėjo prie šių varžybų…), ROMANAS KALINAUSKAS į 1979 metų “Gintarinio prizo” turnyrą iš Maskvos atsikvietė T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos atstovus. Kadangi į varžybas atvyko ROMANO KALINAUSKO pakviesti T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkai, 1979 metų “Gintarinio prizo” turnyras buvo dviejų dalių – jėgos pratimai bei kūno vertinimas. Viskas pagal senas tarptautinės F.I.H.C. federacijos tradicijas. Kaip kitaip galima buvo kultūrizmą susieti su sunkiąja atletika?

Į varžybas Klaipėdoje ROMANO KALINAUSKO pakviesti iš Maskvos atvyko T.S.R.S. sunkiosios atletikos rinktinės treneris JURIJUS SANDALOVAS (Юий Сандалов) bei 1979 metais prie “T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos” atgaivintos  1963 ir 1968 metų “T.S.R.S. kultūrizmo federacijos” (“Atletinės gimnastikos komisija”, «Федерация культуризма С.С.С.Р.») vadovas R.T.F.S.R. sunkiaatletis ROMANAS MOROZAS. Priminsime, kad nuo 1978 metų „Gintarinis prizas“ buvo neoficialiu T.S.R.S. kultūrizmo čempionatu. Surinkęs pinigus iš sportininkų, ROMANAS KALINAUSKAS nupirko ir maskviečiams padovanojo Lietuvos TSR gaminamus  „deficitinius“ televizorius „Šilelis“. Ko tikėjosi ROMANAS KALINAUSKAS iš T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkų, sunku pasakyti. Nejaugi nebuvo aišku, kad šie maskviečiai buvo bejėgiai ką nors keisti T.S.R.S. kultūrizmo atžvilgiu? Sprendimą uždrausti kultūrizmo sportą T.S.R.S. priėmė aukščiausia politinė valdžia. Net T.S.R.S. Sporto ministerijos vadovai buvo bejėgiai ką nors pakeisti, o čia į Klaipėdą buvo atvykę tik T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkai, ir dar ne aukščiausio lygio. Tačiau ROMANĄ KALINAUSKĄ tenkino aukštos pareigos formalioje T.S.R.S. kultūrizmo federacijoje, nesvarbu, kad ši federacija formaliai buvo nelegali ir iš tiesu nieko neveikė. Beje, tradiciją dovanoti už sportininkų pinigus nupirktus iš Maskvos atvykusiems T.S.R.S. sunkiosios atletikos federacijos valdininkams televizorius „Šilelis“ ROMANAS KALINAUSKAS tęsė ir vėliau.

REZULTATAI.

1979 metais “Gintarinio prizo” turnyre dalyvavo sportininkai iš Lietuvos TSR, Estijos TSR, Latvijos TSR, R.T.F.S.R., Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR.

Jaunimas

Pirma svorio kategorija

1. CHLEBORODOVAS VIAČESLAVAS (Хлебородов Вячеслав, Lietuvos TSR)

Antra svorio kategorija

1. BACEVIČIUS GEDIMINAS (Бацявичус Гедеминас, Lietuvos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. PETRAUSKAS RIČARDAS (Петраускас Ричардас, Lietuvos TSR)

Suaugusieji

Pirma svorio kategorija

1. GORELIKAS EUGENIJUS (Горелик Евгений, Lietuvos TSR)

Antra svorio kategorija

1. KAPCEVIČIUS VLADAS (Капцявичус Владас, Lietuvos TSR)

Trečia svorio kategorija

1. MISEVIČIUS SAULIUS (Мисявичус Саулюс, Lietuvos TSR)

Ketvirta svorio kategorija

1. ANUSAS OLEVAS (Аннус Олев, Estijos TSR).

Absoliutūs nugalėtojai: VIAČESLAVAS CHLEBORODOVAS – jaunimas ir OLEVAS ANUSAS – suaugusieji.

INFORMACIJA.

Išsamesnė informacija globaliame tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: W.F.F. – W.B.B.F. International, W.F.F. – W.B.B.F. North America, W.F.F. – W.B.B.F. South America, W.F.F. – W.B.B.F. Asia, W.F.F. – W.B.B.F. Europe, W.F.F. – W.B.B.F. Africa, W.F.F. – W.B.B.F. Asia Continental Federation, International Sport University (I.S.U., www.isuniversity.lt), W.F.F. – W.B.B.F. Pro Division, W.P.S.F. World Power Sports Federation.