World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

2017. SU NAUJAUSIAIS METAIS!!!

2017_New_Year_1d.jpg

2017.  Pažymintpekiasdešimtmetų trunkančią PasaulinėsWFF-WBBFfederacijosveiklą ir pasitinkant Naujuosius Metus, Pasaulinės federacijos prezidentoDr. EdmundoDaubaro šventinissveikinimo žodis.

 

Atsisveikinant su 2016 metais, norisi visiems padėkoti ir pasveikinti su tuo mūsų didžiuliu darbu, kurį vainikavo pasiekti svarūs rezultatai ir pergalės. Praėjusiais metais įvairiose šalyse organizuota 60 įvairaus lygio tarptautinių renginių. Nė viena kita atstovaujanti mūsų sportą tarptautinė organizacija negali pasidžiaugti tokia ilga veiklos istorija,  šalių - narių skaičiumi, organizuojamų renginių gausa. Nė viena kita tarptautinė sporto organizacija nesiekia mūsų sporto vystymo oficialiame lygyje, ir net to daryti nebando.

Ypatingai ženklūs darbai atlikti asmeniškai tarptautinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) VIP Asmenybės kauniečio Vytauto Mikuckio (Vytautas Mikuckis), kurį neseniai Pasaulinė federacija apdovanojo išskirtiniu tarptautiniu garbės sidabro medaliu (International Honour Silver Medal). Anksčiau šie aukšti Pasaulinės federacijos apdovanojimai buvo įteikti Austrijos Parlamento prezidentui profesoriui Alfredui Gerstlui (Alfred Gerstl), Slovakijos ministrui pirmininkui Vladimirui Mečiarui (Vladimir Meciar), Slovakijos ministrui pirmininkui Robertui Fico (Robert Fico), mecenatams Štefanui Hrčkai (Stefan Hrcka) ir Jerži Gotovskiui (Jerzy Gotowski), Holivudo sporto asmenybėms Aleksandrui Nevskiui (Aleksandr Nevsky), Silvesteriui Stalonei (Sylvester Stallone), Ralfui Mioleriui (Ralf Moller) ir Čakui Norisui (Chuck Norris).

Pasaulinė WFF-WBBF federacija, šiandien vienijanti nacionalines organizacijas iš 126 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus, Lietuvoje organizavo seniausią pasaulyje nuo 1968 metų vykstantį jau 49-ą tarptautinį tradicinį “Gintarinio prizo” turnyrą (1968-2016, «Янтарный приз», «Amber Prix International“). 49-tojo istorinio tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro metu, kuriame dalyvavo Amerikos, Azijos, Afrikos ir Europos šalių nacionalinės komandos,  tarp eilės renginyje dalyvavusių Lietuvos Respublikos Seimo narių buvęs oficialus Lietuvos Respublikos ministro-pirmininko įgaliotasis atstovas Antanas Vinkus  tarė pagiriamąjį žodį tarptautinei WFF-WBBF federacijai, o Pasaulinės federacijos prezidentą Dr. Edmundą Daubarą įvardijo „Lietuvos Respublikos ambasadoriumi pasaulio šalyse“.

2017 –tais metais jau 50-tojo tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro metu pažymėsime ir pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos penkiasdešimtmetį.

Baigiantis metams, Pasaulinė WFF-WBBF federacija tęsia globalinį beprecedentinį darbą – toliau ruošiama įvairiomis kalbomis  išleisti visa apimanti “Pasaulinė kultūrizmo enciklopedija” („World Bodybuilding Encyclopedia“). Pagal darbų apimtį ir mastą to dar niekada niekas pasaulyje nėra daręs.

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos iniciatyva 2016 metais įsteigtas ir registruotas dabar jau sėkmingai dirbantis Tarptautinis sporto universitetas (ISU, International Sport University).

Pasaulinės WFF-WBBF veikla pastebima įvairių tarptautinių organizacijų bei institucijų, ją mato įvairių šalių valdžios ir valdymo organai. Apie tai ne kartą informavome sporto visuomenę.  2016 metų spalio mėnesį Slovakijos Respublikos Parlamento vadovas Andrejus Hrčiaras (Mgr. Art. Andrej Hrciar)atsiuntė sveikinimą Pasaulinei WFF-WBBF federacijai, o jos prezidentą Dr. Edmundą Daubarą apdovanojo Slovakijos Parlamento garbės raštu. Prabėgo penkeri metai ir norisi prisiminti, kaip 2012 metų pavasarį Romos Popiežius Benediktas XVI (Benedetto XVI) asmeniniu raštu laimino Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklą.

Nešdamos naujas idėjas, tarptautinės WFF ir WBBF federacijos pirmauja kultūrizmo ir fitneso pasaulyje. WFF-WBBF yra vienintelės pasaulyje tarptautinės sporto organizacijos, kurios vadovauja pasauliniam fitneso ir kultūrizmo sportui tokį ilgą laikotarpį.

Skirtingai nuo kitų mūsų sporto šakos organizacijų, vakarykšte diena negyvename ir negyvensime. Pasaulinė WFF-WBBF federacija šiandie sparčiai žengia pirmyn ir šis gausus tarptautinių aistruolių būrys iš viso pasaulio nuolatos auga.

SU ŠVENTOM KALĖDOM IR NAUJAISIAIS 2017 METAIS!!!

Nuoširdžioje maldoje telaimina mus Dievas!