World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

2017. TARPTAUTINĖS KULTŪRIZMO NAUJIENOS.

2017_levent_dismissed_1m.jpg

2017. TARPTAUTINĖS KULTŪRIZMO NAUJIENOS.

LEVENTAS DEVEČIS  ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ.

2014 metais Leventas Devečis (Levent Deveci) Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikloje dalyvavo stebėtojo vaidmenyje. 2015 metų lapkričio mėnesį  Leventas Devečis Olandijoje organizavo tarptautinį „World Grand Prix“ turnyrą. 2016 metų lapkričio mėnesį Leventas Devečis buvo tarptautinio „Universe“ turnyro organizatoriumi. Praėjus metams varžybų protokolai nėra paviešinti.

2016 metų antroje pusėje Leventas Devečis, atstovaujantis Belgiją ir Turkiją, Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro įsakymu buvo paskirtas tarptautiniu koordinatoriumi.

Atlikus paruošiamuosius darbus ir rekomendavus Leventui Devečiui federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro įsakymais oficialiais atstovais paskirti: Turkijoje - Mertas Hakaris, Centrinėje Afrikoje - Munija Marairis, Pietų Afrikos Respublikoje – Janis Krugeris. Nė vienas iš paskirtų ir Levento Devečio rekomenduotų asmenų ne tik kad prie federacijos veiklos neprisidėjo, bet net ir nesusisiekė su federacijos vadovais. Negana to, 2017 metais Levento Devečio prašymu Turkijoje buvo paskirti vienas po kito dar du nacionaliniai prezidentai, kurių nė vienas realiai nieko nedirbo. Levento Devečio iniciatyva išreklamuotas tarptautinis trenerių seminaras Pietų Afrikos Respublikoje atšauktas.

Eidamas tarptautinio koordinatoriaus pareigas, Leventas Devečis elgėsi neatsakingai. 2016 metų lapkrityje Vokietijoje vykusiame tarptautiniame turnyre „World Grand Prix“, dirbdamas varžybų teisėju prie dalyvių, nieko neįspėjęs, pasišalino iš varžybų. 2017 metų Lietuvoje vykusiame tarptautiniame „Gintarinio prizo“ ir „Universe“ turnyre, dirbdamas varžybų teisėju prie dalyvių, nieko neįspėjęs, pasišalino iš varžybų.

2017 metų gegužės mėnesį Pasaulinės federacijos prezidentas Dr. Edmundas Daubaras gavo du Vokietijos nacionalinės federacijos vadovo Jorgo Fukso (Jorg Fuchs) laiškus, kuriuose šis piktinasi Levento Devečio veikla, kuri griauna federacijos darbą Vokietijoje.  Jorgas Fuksas prašo federaciją sustabdyti Levento Devečio veiklą, kitaip Vokietijos federacija paliks WFF-WBBF.

Tvirtinant 2017 metų tarptautinių renginių kalendorių Leventui Devečiui buvo duotas sutinimas organizuoti pasaulio mėgėjų čempionatą Turkijos Stambulo mieste. Leventas Devečis perkėlė pasaulio čempionatą į Antaliją ir  jį pavadino „sporto festivaliu“. Vietoje pasaulio čempionato sportininkai dalyvaus „festivalyje“?

Neseniai Pasaulinė federacija patvirtino naujas varžybų taisykles sportininkams mėgėjams ir profesionalams, kurios pirmą kartą buvo pritaikytos 2017 metų gegužės mėnesį Lietuvoje vykusiuose tarptautiniuose renginiuose. Leventas Devečis, dirbęs teisėju prie varžybų dalyvių, nesilaikė minėtų taisyklių, savo veiksmais sukėlė sumaištį ir todėl sportininkai turėjo keblumų atliekant laisvąsias programas.

Remiantis aukščiau išvardintais faktais įsakau nuo 2017-05-26 atšaukti Levento Devečio paskyrimą tarptautinio koordinatoriaus pareigoms, paliekant jam atstovavimą Turkijai ir Belgijai.

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas                     Dr. Edmundas Daubaras

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).