World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

WORLD BODYBUILDING HISTORY

2020_blommaert_1m.jpg

2020. PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA.

IFBB IR NABBA PRIEŠ PENKIASDEŠIMT METŲ.

Kalbant apie praėjusio šimtmečio septintojo dešimtmečio pabaigą ir aštuntojo dešimtmečio pradžią, pasaulinį kultūrizmą ryškiausiai apibūdina 1971 metų spalio pirmos dienos IFBB (International Federation of Body Builders) Europos padalinio vadovo belgo JULIANO BLIUMERTO (Julian Blommaert) laiškas IFBB federacijos savininkui ir prezidentui „iki gyvos galvos“ BENUI VEIDERIUI (Ben Weider).

Pastaba: Šį laišką, kaip ir kitus tarptautinius istorinius bei juridinius kultūrizmo dokumentus,  dabartiniam Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras) 1985 metais atsiuntė SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret). Šis garsus pasaulinio lygio sportininkas 1970 metų tarptautiniame steigiamajame IFBB kongrese Jugoslavijoje paskirtas IFBB federacijos vice prezidentu. 1976 metais SERŽAS NUBRETAS įkūrė WABBA (World Amateur Body Building Association) asociaciją. Siųsdamas tarptautinius dokumentus Dr. EDMUNDUI DAUBARUI, SERŽAS NUBRETAS galvojo, kad tokiu būdu svarbūs dokumentai bus išsaugoti ir, esant reikalui, paviešinti visuomenei. Visi jie, kartu su kitais gausiais dokumentais, yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose.

Aukščiau minėtame JULIANO BLUMERTO laiške koncentruota forma aprašyta to meto padėtis tarptautinėse IFBB bei NABBA (National Amateru Body Building Association) organizacijose. O tai buvo dvi svarbiausios to meto „Vakarų“ pasaulio kultūrizmo organizacijos. Priminsime, kad 1968 metais Kaune pirmą kartą istorijoje socialistiniame pasaulyje buvo įkurta tarptautinė kultūrizmo organizacija -  visuomeninis SSSR kultūrizmo komitetas bei  organizuotas šiandien jau legendinis tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras („Amber Prix International“, «Янтарный приз»).

Laiške JULIANAS BLIUMERTAS komentuoja neseniai vykusias 12-tas IFBB „Mr. Universe“ varžybas, kuriose kategorijų čempionais tapo belgas DŽIUZEPE DEJANA (Giuseppe Deiana), JULIANO BLUMERTO brolis KARLAS BLUMERTAS bei anglas ALBERTAS BEKLESAS (Albert Beckles). JULIANAS BLUMERTAS apgailestauja, kad absoliučiu nugalėtoju tapo NABBA sportininkas ALBERTAS BEKLESAS. Jis teigia, kad 1971 metų IFBB „Mr. Universe“ turnyras buvo katastrofiškas, jame dalyvavusių sportininkų lygis buvo žemas. Po varžybų kilo masinės muštynės ir keletas žmonių pateko į ligoninę.

Pasak JULIANO BLUMERTO, teisėjavimo lygis IFBB „Mr. Universe“  varžybose buvo labai prastas. Komunistinių šalių, arabų bei Rytų valstybių atstovai su IFBB vice prezidentu SERŽU NUBRETU priešakyje dar 1970 metų IFBB Belgrado kongrese Jugoslavijoje sudarė savo koaliciją, kuri kelia balsą. Jis teigia, kad visi jie (komunistinių šalių, arabų ir Rytų pasaulio atstovai) tik apsirengę, kaip žmonės, o iš tikro nėra civilizuoti. JULIANAS BLUMERTAS sutinka, kad jie irgi reikalingi, tačiau jis įsitikinęs, kad pastarųjų negalima prileisti prie IFBB valdymo.

Tame pačiame laiške JULIANAS BLUMERTAS komentuoja neseniai sėkmingai vykusį tarptautinį NABBA asociacijos „Mr. Universe“ turnyrą. NABBA varžybose dalyvavo to meto pasaulio elitiniai kultūristai: KRISAS DIKERSONAS (Chris Dickerson), SERDŽIO OLIVA (Sergio Oliva), BILAS PERLAS (Bill Pearl), FRENKAS ZEINAS (Frank Zane), KENAS VUOLERIS (Ken Waller), REDŽAS PARKAS (Reg Park) ir kt..

JULIANAS BLUMERTAS rašo BENUI VEIDERIUI, kad šis pastaruoju metu priėmė eilę svarbių sprendimų, nepasitaręs su IFBB vykdomosios tarybos nariais. Tai žlugdo IFBB autoritetą. JULIANAS BLUMERTAS prašo, kad BENAS VEIDERIS atsibustų nes jei taip bus ir toliau, iš IFBB federacijos vis pabėgs ir jie liks tik dviese.

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (www.isuniversity.lt ISU), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.