World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

2011 AUKŠTAS VATIKANO PRIPAŽINIMAS IR APDOVANOJIMAS

2011car2m.jpg

AUKŠTAS VATIKANO PRIPAŽINIMAS IR APDOVANOJIMAS


2011 m. balandžio pradžioje Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS sugrįžo iš tris savaites trukusio vizito į Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, Monaką, Italiją, Slovakiją bei Vatikaną.

Vizito metu vyko eilė oficialių bei draugiškų susitikimų. Lenkijoje ir Slovakijoje aptarti artėjančių pasaulio čempionatų pasirengimo klausimai, suplanuoti svarbūs artimiausio laikotarpio tarptautiniai susitikimai, tame tarpe ir vėl Vatikane.

Didžiausią įspūdį paliko kovo 29 d. Vatikano Kongregato Perfekto kardinolo JOZEFO TOMKO   (Vatican Congregat Perfect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO) už sveikatingumo ir sporto vystymą pasaulyje WFF-WBBF federacijos prezidentui EDMUNDUI DAUBARUI ir Pasaulinės federacijos VIP atstovui slovakui ŠTEFANUI HRČKAI (Stefan Hrcka) įteikti Vatikano Pontifiko medaliai (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI).

Tuo pačiu WFF-WBBF federacijos prezidentas lankėsi Vatikano administracijoje, uždarame archyviniame istorinių brangenybių muziejuje, visų buvusių Pontifikų istoriškai svarbių asmeninių daiktų saugykloje, anksti ryte Šv. Petro bazilikoje dalyvavo individualiose mišiose.

Vizito metu aptarti bendri su Vatikano administracija ateities veiklos projektai.

 

Nuotraukos

  • 2011car3m.jpg
  • 2011car9m.jpg
  • 2011car10m.jpg
  • 2011car12m.jpg
  • 2011car17m.jpg
  • 2011cat14m.jpg
  • 2011cat16m.jpg
  • 2011mv2m.jpg
  • 2011car2m.jpg