World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

NEWS

NEAREST GLOBAL PROJECTS

2019_paris_pro_1m.jpg

24/06/2019

2019. STRATEGIC PLANS.

IN FRONT OF US ARE GREAT WORKS TO BE DONE.

At the end of May, 2019 International WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) Federation President DSc. EDMUNDAS DAUBARAS already visited Lithuania cities Vilnius and Kaunas.

To set the very soon coming events in Vatican, France, Switzerland, Thailand, India, Ukraine and  Lithuania meetings with Parliament members, State officials, businessmen and sport leaders were made.

PARIS INTERNATIONAL EVENT.

To meet high Lithuania State Officials, businessmen and sport organizers on the matter of the coming Unique International WFF-WBBF Event in Paris (France), in  June International WFF-WBBF President DSc. EDMUNDAS DAUBARAS several times visited Lithuania Cities of Vilnius and Kaunas.

On June 18, 2019 in Kaunas DSc. EDMUNDAS DAUBARAS had a meeting with the representatives of France. The details of the Paris event were spoken over and  the possibilities of  the working television at this event too. At the moment we think of Global televisions like CNN, Eurosport and National televisions of France and Lithuania.

The Event in Paris will take place after the 30-th World AM Championship in Lithuania (November 16, Kaunas) and before the 20-th “Universe” Contest in Thailand (November 30, Pattaya).

VATICAN REPRESENTATIVES.

On May 31, 2019 the International President WFF-WBBF DSc. EDMUNDAS DAUBARAS discussed with the representatives of the Vatican about the coming planned official visit to the Vatican and the planned meeting with the Roman Pope Francis. The preliminary work started.

2020 INDIA GRAND PROJECT.

After receiving support of the highest India Government officials and businessmen the WFF-WBBF  International in this country will organize in March, 2020 the biggest Asia bodybuilding event.

INFORMATION.

More information on the International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.

ARTIMIAUSI GLOBALŪS PROJEKTAI

2019_paris_pro_1m.jpg

24/06/2019

2019. STRATEGINIAI PLANAI.

PRIEŠAKYJE DIDŽIULIAI DARBAI.

2019 metų gegužės pabaigoje Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) jau kartą lankėsi Vilniuje ir Kaune.

Artėjant federacijos tarptautiniams renginiams Vatikane, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Tailande, Indijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje, vyko susitikimai su LR Seimo nariais, valdžios atstovais, verslininkais ir sporto lyderiais.

TARPTAUTINIS RENGINYS PARYŽIUJE.

Derinti artėjančio iki šiol neturinčio savo mastu precedento tarptautinio WFF-WBBF renginio Paryžiuje, 2019 metų birželio pradžioje Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS kelis kartus lankėsi  Vilniuje ir Kaune, kur susitikto su valdžios atstovais, verslininkais ir sporto organizatoriais.

Birželio 18 dieną Dr. EDMUNDAS DAUBARAS susitiko su verslininkais, atvykusiais iš Prancūzijoje. Su jais aptartos būsimo renginio Paryžiuje detalės bei renginį nušviesiančios televizijos kompanijos variantai. Šiuo metu galvojame apie CNN, Eurosport bei Prancūzijos ir Lietuvos nacionalines televizijas.

Tarptautinis renginys Paryžiuje vyks po 30-to pasaulio čempionato Kaune (lapkričio 16 d.) ir prieš 20-tą tarptautinį „Universe“ turnyrą Tailande (lapkričio 30 d., Pataja).

VATIKANO ATSTOVAI.

2019 m. gegužės 31 d. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS susitiko su Vatikano atstovais ir aptarė planuoto oficialaus vizito į Vatikaną bei susitikimo su Romos Popiežiumi Pranciškumi  (Roman Pope Francis) detales. Parengiamieji darbai prasidėjo.

AZIJA SUKVIES GERIAUSIUS PASAULIO SPORTININKUS.

Sulaukusi aukščiausios Indijos valdžios bei verslininkų palaikymo, Pasaulinė WFF-WBBF federacija 2020 metų kovo mėnesį Indijoje rengs beprecedentinį tarptautinį kultūrizmo renginį.

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU), WFF-WBBF Pro Division, WPSF World Power Sports Federation.

AMERICA NEWS

2019_nevsky_10m.jpg

13/06/2019

2019. NEWS FROM AMERICA!

SCHWARZENEGGER, NEVSKY AND HUES ARE ON THE COVER OF "3 MORE REPS!"

3 More Reps! The Golden Age of Bodybuilding is a new edition of the legendary book from George Snyder and Rick Wayne that will feature action stars Arnold Schwarzenegger, Matthias Hues and Alexander Nevsky (3 times WFF/WBBF Mr.Universe) as well as other super professionals in the bodybuilding world (Franco Columbu, Frank Zane, Dave Draper and many more) giving their personal secrets to training. 

In the case for Alexander Nevsky, his chapter focuses on how to get started if you want to gain muscle mass. Before becoming the bodybuilding and action star he is known for today, Alexander Nevsky was a skinny kid who got inspired by Arnold Schwarzenegger, Ralf Moeller and Matthias Hues and started training. He has become friends with all his childhood idols since.

The book was just released in North America and is available on Amazon, link is below

https://www.amazon.com/Three-More-Reps-Bodybuilding-interviews/dp/109341488X

 

INFORMATION.

More information on the International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt ).