World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

2007 TARPTAUTINIS WFF-WBBF KONGRESAS. Praha, spalis

2009pragu39m_204.jpg

2007-10-24

Prahoje įvyko tarptautinis WFF-WBBF kongresas, kuriame dalyvavo Vykdomosios tarybos nariai ir įvairių šalių nacionalinių federacijų prezidentai.

2007 WFF-International, Graz, Austria

2007-10-02

Paskutinėmis rugsėjo dieniomis Grace (Austrija) vyko tarptautinis fitneso turnyras.

2007 World Fitness Federation. Einamieji darbai

wffaustria.jpg

2007-09-16

Šiandien WFF (World Fitness Federation) yra vienintelė oficialiai registruota tarptautinė nesiekianti pelno visuomeninė sporto organizacija (kalbame apie fitnesą ir kultūrizmą).

Siekdama olimpinio pripažinimo tarptautinė WFF federacija rugpjūčio mėnesį pasirašė bendradarbiavimo sutartį su pasauline anti-dopingo agentūra WADA. 
Vienydama 89 šalių narius, atstovaujančius visus kontinentus, WFF šiais metais organizuoja per 50 tarptautinių renginių.

2007 WFF-WBBF TARPTAUTINIS KONGRESAS

2007-07-11

Rugpjūčio mėnesį Palangoje vyko tarptautinis WFF (World Fitness Federation)  ir WBBF (World Body Building Federation) kongresas.

Šiuo metu WFF-WBBF nariais yra 87 šalių federacijos bei asociacijos, kurios atstovauja visus kontinentus.

UŽBAIGIANT 2007 METUS

2007-07-01

Laikas bėga, o WFF (World Fitness Federation)  ir WBBF (World Bodybuilding Federation)  ir toliau lieka vienintelėmis pasaulyje oficialiai registruotomis tarptautinėmis nesiekiančiomis pelno visuomeninėmis sporto organizacijomis (turime galvoje fitneso ir kultūrizmo sportą). Visi kiti subjektai, save vadinantys „tarptautinėmis federacijomis“,  yra (geriausiu atveju) vienam ar dviem žmonėm priklausančios  privačios komercinės firmos arba  išvis neturintys jokios  juridinės registracijos fizinių asmenų susivienijimai. Kartais nueinama iki absurdo: Prancūzijos maisto papildų parduotuvė pasivadino „tarptautine federacija“ ir rengia pasaulio čempionatus. 

FITNESAS IR KULTŪRIZMAS 2007 METAIS

2006-12-01

Galutinai įsitikinome, kad pasaulinė WFF federacija (World Fitness Federation) yra bene vienintelė pasaulyje oficialiai registruota tarptautinė visuomeninė sporto organizacija (kalbame apie fitnesą ir kultūrizmą). Visi kiti save vadinantys „tarptautinėmis federacijomis ar asociacijomis“ yra privačios komercinės firmos ar visiškai neregistruoti žmonių susibūrimai, kurie prisidengia sporto federacijų vardu. Todėl, jei kalbame rimtai ir oficialiai, pirmoje eilėje nacionalinės federacijos savo šalyse turėtų pateikti savo vadinamų tarptautinių federacijų registravimo pažymėjimus bei įstatus ir tuomet bus aišku, ar tai tikros, ar menamos sporto federacijos.

FITNESAS - POPULIARIAUSIAS SPORTAS PASAULYJE

2006-10-13

Nėra abejonių, kad šiandien fitnesas yra viena populiariausių sporto šakų pasaulyje. Remiantis ne kartą užsienio spaudoje pateiktais statistiniais duomenimis, fitneso užsiėmimus lanko  per tris šimtus milijonų žmonių. Mes nekalbame apie sporto šakos populiarumą tiesiogiai neįtraukiant žmonių masių į reguliarias treniruotes. Tuomet pati populiariausia sporto šaka būtų antikos gladiatorių kautynės, kur tūkstančiai aistruolių susirinkdavo aistringai „sirgti“ liejantis upeliams kraujo ir tuo pačiu skaniai užkandžiaujant ir gurkšnojant vyną arba alų. Mes kalbame apie konkrečių žmonių reguliarų darbą treniruoklių salėse.

WFF (World Fitness Federation)

2006-09-13

Ilgą praėjusio šimtmečio laikotarpį pasaulis buvo padalintas į dvi stovyklas: socialistinę ir kapitalistinę. Abi stovyklas skyrė „geležinė uždanga“, neleidusi stovykloms tarpusavyje bendrauti. Kapitalistiniame „Vakarų“ pasaulyje vystėsi kultūrizmas (bodybuilding), o socialistiniame fitnesas (tuo metu „atletine gimnastika“ vadintas). Neturėdamos realių galimybių bendrauti tarpusavyje, abi giminingos sporto šakos ėjo savo keliu ir vystėsi savarankiškai. 
Idėjos, kurias dabar puoselėja tarptautinė WFF, užgimė ne kur kitur, o Lietuvoje, kartu su pirmaisiais tarptautiniais „Gintarinio prizo“ čempionatais.

FITNESAS. KITA NUOMONĖ

2005-04-24

Nors sportinis sveikatingumo judėjimas minimas dar nuo antikos laikų, tačiau reguliarios varžybos pradėtos rengti tik nuo praėjusio šimtmečio vidurio. Pirmąjį kultūrizmo pasaulio čempionatą („Universe“) Anglijoje 1948 metais surengė tarptautinė NABBA (National Amateur Body Building Association), kuri, vadovaujama anglo OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam), po to dar ilgokai laikė pasaulinių kultūrizmo renginių monopolį. O.HAIDENSTAMAS organizavo varžybas (ir pats jose dalyvavo) dar praėjusio šimtmečio trisdešimtųjų metų pradžioje, gerokai anksčiau už šiuo metu žinomus sporto veikėjus ir organizatorius.

WFF PROFESIONALŲ LYGA

2005-03-14

2004 metais Vilniaus kongresų rūmuose įvyko pirmasis WFF (World Fitness Federation) pasaulio fitneso profesionalų čempionatas. WFF profesionalų lygos direktoriumi išrinktas Rusijos WFF prezidentas, WFF EH generalinis sekretorius ANDERJUS BASOVAS.

Puslapiai ...23456789101112131415