World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA APDOVANOJO, O VATIKANAS ĮVARDIJO POLITINIAIS DISIDENTAIS.

2011vat1m.jpg

2012-07-22

PREAMBULĖ. KULTŪRIZMO DRAUDIMO IR PERSEKIOJIMO LAIKOTARPIS.

Dėl politinių priežasčių nuo septyniasdešimtųjų praėjusio šimtmečio metų beveik du dešimtmečius kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, o ypatingai TSRS, buvo valdžios draudžiamas ir persekiojamas kaip „vakarų“ sportas. Dauguma sporto vadovų išsigando ir pakluso, tačiau ne visi. Tarp jų buvo klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS, asmeniškai savo rizika pradėjęs dialogą su TSRS komunistų partijos centrinio komiteto, TSRS Vyriausybės, TSRS sporto ministerijos (Goskomsport) administracija, laikraščių „Pravda“, „Izvestija“ ir „Sovetskij sport“ redakcijomis. Nesutikdamas su kultūrizmo sporto draudimu, EDMUNDAS DAUBARAS ne tik susirašinėjo, bendravo telefonu su minėtų institucijų atstovais, tačiau asmeniškai nuvyko į Maskvą ir paliko minėtų institucijų priimamuosiuose registruotus laiškus su parašais (savotiškas „peticijas“). Kultūrizmo draudimo TSRS niekas neatšaukė, tačiau EDMUNDUI DAUBARUI leido Klaipėdoje tęsti organizuoti tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą, kuris buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu (ką pripažino ir TSRS Goskomsportas, „perestrojkos“ laikais ėmęs suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams „TSRS sporto meistro“ vardus). Yra teigiama, kad Klaipėdoje kasmet organizuojamas tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras buvo socialistinių šalių kultūrizmo pasaulio čempionatu, nes jo dalyviai nei dalyvavusių šalių skaičiumi, nei sportininkų lygiu nenusileido Vakaruose vykusiems pasaulio čempionatams, o kai kuriose pozicijose juos lenkė. Nieko panašaus nė vienoje iš socialistinio pasaulio šalių nevyko.

 

VATIKANAS KULTŪRIZME ĮŽVELGĖ DISIDENTUS.

2011 metais Vatikane vyko oficialus Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos vadovų priėmimas, kurio metu buvo pristatyta federacijos veikla. Bendraujant su Vatikano Kongregato Prefektu kardinolu JOZEFU TOMKO (Vatican Congregat Prefect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO), federacijos veikla kultūrizmo draudimo laikotarpiu sudomino kardinolą ir buvo nedviprasmiškai įvardinta, kaip disidentinė komunistinės  valdžios atžvilgiu.

Oficialaus susitikimo metu Pasaulinės federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  ir federacijos VIP asmuo ŠTEFANAS HRČKA už sveikatingumo bei profesionalaus sporto vystymą  buvo kardinolo JOZEFO TOMKO apdovanoti Vatikano Pontifiko medaliais (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011).

Oficialaus priėmimo metu Vatikano administracijos vadovas PADRE PAOLO federacijos atstovams pristatė Vatikano administracijos būstinę, asmeninius Pontifiko darbo ir poilsio apartamentus, uždarą archyvinę Vatikano istorinių brangenybių saugyklą, visų buvusių Pontifikų asmeninių daiktų saugyklą. Sekančios dienos ankstų rytą EDMUNDAS DAUBARAS buvo pakviestas ir dalyvavo Švento Petro bazilikoje vykusiose individualiose mišiose.

 

GARBINGAS VATIKANO LAIMINIMAS.

2012 metais Pasaulinės WFF-WBBF federacijos būstinė gavo oficialų laišką iš Vatikano.
Po Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų oficialaus priėmimo Vatikane 2011 metais bei atviro dialogo forma užsimezgusio abipusio bendradarbiavimo, Vatikano Pontifikas BENEDIKTAS XVI-tasis savo laišku dar kartą teigiamai įvertino ir palaimino Pasaulinės federacijos veiklą.

PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA PASTEBI GERUS DARBUS.

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla neliko nepastebėta ir pravoslavų bažnyčios. 2010 metais Koimbre (Coimbre, Portugalija) vykusio IV-to tarptautinio Tamplierių Ordino (Ordo Supremus Militaris Templi Herosolymitani) konvento metu už naujas idėjas, vienijant visas pasaulio krikščioniškąsias konfesijas, dabar Graikijoje tarnaujantis vyskupas ARCHIMANDRITAS CHARALAMPIJUS (Archimandrite Charalampy) apdovanojo EDMUNDĄ DAUBARĄ Šventojo Nikolo Stebukladario auksuotu sidabro medaliu.

 

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

KULTŪRIZMAS IR FITNESAS UKRAINOJE.

2013u34m.jpg

2012-07-21

Žiūrint per laiko prizmę pirmas Ukrainos atstovas tarptautiniuose renginiuose buvo Lvovo kultūristas VASILIJUS BESPALENKO. Kai politiniais sumetimais kultūrizmo sportas TSRS ir kitose socialistinio pasaulio šalyse buvo uždraustas ir persekiojamas, VASILIJUS BESPALENKO kartu su kitų Ukrainos regionų sportininkais reguliariai dalyvavo Klaipėdoje kasmet vykusiame tarptautiniame „Gintarinio prizo“ „Amber Prix International, 1968-2012) turnyre. Kultūrizmo draudimo laikotarpiu per dvidešimt metų „Gintarinio prizo“  turnyras buvo neoficialiu TSRS  kultūrizmo čempionatu, su kuo sutiko ir TSRS Goskomsportas (sporto ministerija), emęs suteikinėti turnyro čempionams „TSRS sporto meistrų vardus“ ir dar aiškesnio patvirtinimo nebereikia. Iš tikro „Gintarinio prizo“ turnyrus galime vadinti socialistiniu šalių pasaulio čempionatu (su dokumentine medžiaga galite susipažinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite istorinius straipsnius, istorinius dokumentus rasite forumo temose „Padėtis tarptautinėse federacijose“, „Pasaulio seniausias tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras“, „Pasaulio kultūrizmo istorija. Kaip buvo iš tikrųjų“).

„Perestrojkos“ laikais tarptautinėje arenoje pasirodė dar daugiau Ukrainos sportininkų, atstovavusių „Gintarinio prizo“ turnyre daugelį šalies regionų, tarp jų oficialus atstovas ARKADIJUS KAŠANSKIS ir kultūristai OLEGAS ŽURAS bei VALERIJUS LUCAKAS.

Pastaruoju metu Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikloje Ukrainą atstovavo SPARTAKAS VASKOVSKIS, VIKTORIJA POSMITINA, MARGARITA OLEFIRENKO, o nuo 2012 metų OLGA GLADKOVA, kuriems tam buvo suteikti atpatinkami Pasaulinės federacijos įgaliojimai.

 

WFF-WBBF EUROPOS MĖGĖJŲ ČEMPIONATAS.

 

2013 metų WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) atviras Europos mėgėjų čempionatas vyks birželio 1 dieną 1 500 000 gyventojų turinčiame Ukrainos Charkovo miesto kultūros rūmuose „Ukraina“.  Čempionatas tradiciškai atviras, todėj ir šį kartą jame dalyvaus kitų kontinentų sportininkai. Absoliučiam Europos čempionato nugalėtojui numatytas beprecedentinio dydžio prizas. Tokio aukšto lygio tarptautinis renginys Ukrainoje vyks pirmą kartą.

Iškilmingame Europos čempionato atidaryme dalyvaus pasaulio čempionas, tris kart tarptautino „Universe“ turnyro absoliutus čempionas, garsus Holivudo aktorius ir režisierius ALEKSANDRAS NEVSKIS, vadinamas „Rusijos Švarcenegeriu“.

 

PASAULINIAI KULTŪRIZMO IR FITNESO VADOVAI LANKĖSI CHARKOVE.

 

Artėjant Europos mėgėjų čempionatui, vasario pradžioje Charkovo mieste susirinko Pasaulinės WFF-WBBF  federacijos vadovai - Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS, Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vice prezidentas ANDREJUS BASOVAS, Europos WFF-WBBF federacijos prezidentas VLADIMIRAS KURILCIKAS, kurie drauge su Ukrainos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidente OLGA GLADKOVA dalyvavo čempionato parengiamuosiuose renginiuose.

 

EUROPOS ČEMPIONATE GAUSIAI DALYVAUS NEĮGALŪS SPORTININKAI.

 

Lankydamiesi Charkove, Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovai susitiko su Charkovo miesto invalidų sporto organizacijos „Vitasport“ prezidentu ALEKSANDRU GROMOVU, kuris patikino, kad su užsienio šalių neįgaliais sportininkais Europos čempionate susikaus per penkiasdešimt Charkovo miesto neįgalių sportininkų.

 

EUROPOS ČEMPIONATUI VADOVAUS  CHARKOVO MERAS.

 

Vasario mėnesį Charkove vyko eilė susitikimų su aukštas pareigas užimančiais atsakingais miesto asmenimis, kurių metu buvo sudarytas Europos mėgėjų čempionato organizacinis komitetas. Komiteto pirmininku išrinktas Charkovo miesto vice meras ALEKSANDRAS POPOVAS. Susitikimuose buvo  aptarti Europos čempionato pravedimo vietos, viešbučių, transporto bei kiti būtini einamieji čempionato klausimai, susitikta su garsiais Ukrainos sportininkais.

 

TARPTAUTINĖS SPAUDOS KONFERENCIJOS IR KONGRESAS.

 

Vasario  mėnesį Charkove buvo organizuotas Pasaulinės WFF-WBBF  federacijos vykdomojo komiteto prezidiumo kongresas ir  kelios tarptautinės spaudos konferencijos. Dar spaudos konferencijos vyko Charkovo miesto naujienų agentūroje „SQ“ bei miesto televizijoje.

Konferencijų metu buvo pristatyti Pasaulinės WFF-WBBF  federacijos veikla bei  atrėjantis WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas ir kiti tarptautiniai 2013 metų renginiai.

 

PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA PASIRAŠĖ SU CHARKOVO MIESTU MEMORANDUMĄ.

 

Neseniai Charkovo miesto merijoje vyko Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO ir Charkovo miesto vice mero ALEKSANDRO POPOVO oficialus susitikimas. Be jų susitikime dalyvavo eilė Pasaulinės WFF-WBBF federacijos bei Charkovo miesto savivaldybės vadovų, Ukrainos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidente OLGA GLADKOVA. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  su Charkovo miesto merija pasirašė detalizuotą Memorandumą birželio 1 dieną bendromis jėgomis rengti Charkovo mieste WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatą. Iškart po Memorandumo pasirašymo Charkovo miesto merijoje buvo surengta spaudos konferencija, po kurios žurnalistai plačiai nušvietė artėjančio Europos čempionato momentus.

 

TARPTAUTINIS TRENERIŲ SEMINARAS.

 

Jau sutarta, kad,  iškart po WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionato, birželio 2 dieną  didžiausiame Charkovo miesto sporto klubo „Safari“ komplekse Pasaulinė WFF-WBBF federacija surengs  tarptautinį trenerių seminarą.

Seminare susirinkę Ukrainos treneriai praeis teorinį bei praktinį užsiėmimų kursą ir po egzamino gaus tarptautinius trenerių kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius jiems teisę dirbti sporto klubų treneriais. Turintys minėtus pažymėjimus, šiandien treneriai dirba 14-koje Europos, Azijos ir Amerikos šalių. O juk vien Charkovo mieste veikia per 300 sporto klubų, kurių treneriai turės puikią progą tobulėti.

Pagal Charkove vyksiančio tarptautinio trenerių seminaro programą, teorinius ir praktinius užsiėmimus praves kvalifikuoti Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos specialistai.

 

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

2012 IRANAS META IŠŠŪKĮ.

2012ir26m.jpg

2012-07-20

PASAULINĖS FEDERACIJOS PREZIDENTO OFICIALUS VIZITAS Į IRANĄ

Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  su oficialiu vizitu lankėsi Teherane (Iranas, Islamic Republic of Iran).

Gerai žinome, kad Iranas atstovauja vieną seniausių visiems žinomų istorinių civilizacijų ir kultūrų teritorijų.

Pirmi įspūdžiai džiugino netikėtumais: apeinant anketų formalumus aerouoste nemokamai per kelias minutes gauta Irano viza, aplink draugiški iraniečiai,  prezidentui apsistoti suteikti apartamentai  geriausiame tarptautiniame Teherano 5 žvaigždučių „Parsian Azadi Hotel“  viešbutyje su nuostabiais vaizdais per langus.

Labai stebino tai, kad realiai gerai išsivysčiusi šiuolaikinė šalis, o iraniečiai gyvena nė kiek ne blogiau už europiečius ir su daugeliui mums opių kasdieninių problemų nėra net susidūrę. 

Irano Islamo Respublikoje ypatingai gerbiamas jos vyriausias lyderis AJATULA HOMENI (AYATOLAH KHAMENEHE, Supreme Leader Islamic Republic of Iran), tačiau tai daroma neiššaukiančiai, kitaip negu mums  įprasta.

 

ARTIMIAUSI IRANO KULTŪRISTŲ TARPTAUTINIAI  STRATEGINIAI TIKSLAI.  „2013 WFF-WBBF PROFESSIONAL WORLD CUP“ SKIRTA 30 000 DOLERIŲ

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO  vizito į Irano Islamo Respubliką metu įvyko eilė oficialių ir draugiškų susitikimų. Svarbiausias pasiektas konkretus rezultatas – aptartas ir pradėtas įgyvendinti didelis 2013 metų tarptautinis WFF-WBBF profesionalaus kultūrizmo projektas. Šis neeilinis renginys, pavadintas „2013 WFF-WBBF Professional World Cup“,  vyks Persijos įlankoje esančioje ypatingo grožio kurortinėje Iranui priklausančioje Kišo saloje. Organizatoriai skirs 30 000 JAV dolerių trims profesionalaus vyrų kultūrizmo svorio kategorijoms: 80, 90 ir per 90 kilogramų. Kiekvienai profesionalių kultūristų kategorijai bus skirta po 10 000 JAV dolerių, iš kurių po 5 000 gaus nugalėtojas.

„2013 WFF-WBBF Professional World Cup“ vyks trečią lapkričio savaitgalį, iškart po WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionato „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ (30 000 JAV dolerių, antras lapkričio savaitgalis, Slovakijos Brusno Kupele kurortas).

 

NEĮTIKĖTINAI DIDŽIULIS KULTŪRIZMO BUMAS

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO  vizito į Irano Islamo Respubliką metu septyniolikos milijonų gyventojų turinčiame Teherano mieste vyko stambios nacionalinės kultūrizmo varžybos, kur Pasaulinės federacijos prezidentas  susitiko su Irano Islamo Respublikos sporto valdžia, sporto organizatoriais bei sportininkais. Kultūrizmo sportas Irane labai populiarus. Vien Teherano mieste veikia beveik šeši tūkstančiai kultūrizmo sporto klubų, o visą kultūrizmo sportinį judėjimą prižiūri ir jam vadovauja Irano sporto ministerija.

 

IRANO NACIONALINIS OLIMPINIS KOMITETAS. OFICIALUS SUSITIKIMAS

Rugsėjo mėnesį Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO  vizito į Irano Islamo Respubliką metu šalies Nacionaliniame Olimpiniame Komitete su juo buvo surengtas oficialus susitikimas. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas su vienu aukščiausiu Irano valstybės sporto vadovu MOHAMADU REZA KAZEMU AŠTENI (Dr. Mohammad Reza Kazem Ashteyani) aptarė aktualius strateginius sporto vystymo klausimus.

MOHAMADAS REZA KAZEMU AŠTENI teigiamai įvertino tarptautines WFF-WBBF iniciatyvas. Jis oficialiai patikino remiantis Azijos WFF-WBBF federacijos vice prezidento ir Irano nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidento ALI REZOS RASA (Ali Reza Rasa) veiklą. Taip pat sporto vadovas sutiko palaikyti ir remti kitais metais Irano Persijos įlankos kurortinėje Kišo saloje vyksiantį „2013 WFF-WBBF Professional World Cup“ čempionatą.

 

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

FOTO: International WFF-WBBF President EDMUNDAS DAUBARAS, State Sport Official  Islamic Republic of Iran Dr. MOHAMMAD REZA KAZEM ASHTEYANI, Vice President WFF-WBBF Asia and President Iran National WFF-WBBF Federation ALI REZA RASA, September 14, 2012, Tehran, Islamic Republic of Iran.

PROFESIONALAUS KULTŪRIZMO TEATRAS. TAI KARNAVALAS AR VARŽYBOS?

2012un217m.jpg

2012-07-16

2012 metų lapkričio 9-11 dienomis Slovakijos Brusno Kupele kurorte vyks tikros profesionalaus kultūrizmo varžybos: WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionatas „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ (30 000 JAV dolerių). Geriausi pasaulio profesionalūs kultūristai kovos realiose sporto varžybose dėl realių vietų ir realiai egzistuojančių piniginių prizų.

Kultūrizmo fanai dievina savo idealizuojamus sportininkus, tačiau retai susimąsto dėl oficialiam sportui svarbių dalykų. Paskutinius dvidešimt metų, o ypatingai per pastaruosius kelis metus, profesionalūs kultūristai dalyvauja varžybose JAV ir Europoje, bet mažai kas supranta priežastis, kodėl niekados „šviežias“ profesionalas neužima aukštų vietų, jeigu jis neatstovauja ir už jo nestovi kokia nors garsi „papildų“ ar kokia kita privati sporto komercinė firma.

Pažiūrėkime į esminius dalykus. Visos be išimties profesionalaus sporto varžybos JAV ir Europoje priklauso privačia nuosavybe kokiam nors verslininkui – komersantui, kuris visomis priemonėmis siekia pelno. Tai verslas, nieko nuostabaus. Netgi pavadinimai visų profesionalams skirtų varžybų tapo nebe sportiniai: „festivaliai“, „karnavalai“, „mugės“ ir įvairiausi „klasikai“. Ne paslaptis, kad visos sporto komercinės firmos perka ir išlaiko kultūristus, kad šie atstovautų jų privačias kompanijas ir reklamuotų jų gaminamą produkciją. Šie komersantai be galo suinteresuoti, kad jų išlaikomi sportininkai profesionalų varžybose užimtų aukštas vietas, net tai tiesiogiai reklamuoja jų produkciją. Niekaip nesuvokiama, kodėl naivūs kultūristai tiki, kad siekiančios pelno komercinės firmos iš tikrųjų „išmeta“ kultūristams tas didžiules pinigų sumas, kurios skelbiamos žurnaluose ir internete. Gal verslininkai išėjo iš proto ir savanoriškai žlugdo savo biznį? Niekados! Atvirkščiai, šie sporto verslininkai savo išlaikomiems profesionaliems kultūristams perka vietas, sumokėdami tiems komersantams, kurie rengia minėtas profesionalų varžybas ir tai irgi yra jų tiesioginis verslas, tokiu būdu pelno siekimas. Todėl paskutiniais metais tapo akivaizdu, kad profesionalų varžybos tapo panašios į prekybinius sandorius, lyg tai būtų koks supermarketas. Šie profesionalaus sporto renginiai tapo panašūs į teatrą, kur viskas surežisuota ir nuspręsta pagal iš anksto sumokėtus pinigus ir visa tai gražiai sugrota susirinkusiai naiviai sirgalių publikai. Finale komersantai lieka patenkinti, nes žino realias sumas, kurias sumokėjo už realias jų išlaikomo sportininko vietas, t.y. už savo komercinės firmos produkto reklamą. Ir tiktai vis dar svajonėse gyvenantys kultūrizmo sporto fanai tebetiki jiems sekamomis pasakomis ir be perstojo serga ir ginčijasi tarpusavyje, kodėl tas ar kitas jų numylėtinis profesionalaus kultūrizmo teatralizuotame šou užėmė kažkokią vietą. Tačiau verslas yra verslas, sumokėk kainą ir gausi atpatinkamą vietą „varžybose“. O sportininkai, net būdami ypatingai geroje formoje, iš tikro kovose dėl aukštų vietų nedalyvauja. Šiandien jau atsirado  visa plejada absoliučių pasaulio mėgėjų kultūrizmo čempionų, kurie JAV geroje formoje dalyvavo aukšto lygio profesionalų „varžybose“ ir ... liko nepastebėti. Be abejo, tokie neplanuoti geri sportininkai komersantams žlugdo planus ir visada atneša papildomą galvos skausmą. Visi minėti čempionai Amerikoje pabuvo statistų vaidmenyje ir iškart pateko į profesionalaus kultūrizmo šiukšlyną. Biznis suprantamas, tačiau kur gi sportas? Atrodo, kad oficialaus sporto klausimais pasaulyje šiandien tesirūpina tik vienintelė Pasaulinė WFF-WBBF federacija.

2012. SVARBUS TARPTAUTINIO KULTŪRIZMO ĮVYKIS. WFF-WBBF PRO WORLD CUP „NEVSKY CLASSIC“.

2012hol22m.jpg

2012-07-15

TARPTAUTINIS KULTŪRIZMO KONGRESAS.

Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  atvyko oficialaus vizito į Rusiją.

Kartu su Pasaulinės federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU aptarti aktualių tarptautinio kultūrizmo klausimų Maskvoje susirinko tikri šiuolaikinio kultūrizmo pasaulio gigantai: ALEKSANDRAS NEVSKIS, ŠATEFANAS HRČKA, MICHAILAS DJAKONOVAS, ANDREJUS BASOVAS.

Palaikyti pasaulinio kultūrizmo organizatorių iš Kalifornijos (JAV) į Maskvą atvyko garsūs Holivudo aktoriai, tampriai susiję su mūsų sportu: MATIASAS HJUZAS, ROBERTAS MADRIDAS (jis eina nacionalinės JAV WFF-WBBF federacijos prezidento pareigas), SINDIJA ROTROK, ADRIANAS POLAS (Mathias Hues, Synthia Rotrock, Robert Madrid, Adrian Paul). Tarp susirinkusių nebuvo tik „Austrijos ąžuolu“ vadinamo ARNOLDO ŠVARCENEGERIO  (Arnold Schwarzenegger).

Jau pirmąją darbo dieną vienuolika  prabangių limuzinų iš Maskvos Raudonojoje aikštėje esančio Ritz (Ritz Carlton Hotel ) viešbučio susirinkusius delegatus iškilmingai nugabeno į Tulos miestą.

TARPTAUTINĖ SPAUDOS KONFERENCIJA.

Tulos mieste buvo pristatyti artėjantys tarptautiniai WFF-WBBF renginiai ir tam buvo surengta plati tarptautinė spaudos konferencija. Konferencijoje drauge su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovais dalyvavo JAV nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas ROBERTAS MADRIDAS. Du kart tarptautinio „Universe“ turnyro čempionas, vienas pagrindinių tarptautinio profesionalų turnyro 2012 WFF-WBBF World Pro Cup "Nevsky Classic" ( 15 000 JAV dolerių, lapkričio 3 d., Tula, Rusija) iniciatorių ALEKSANDRAS NEVSKIS (vadinamas „Rusijos Švarcenegeriu“) žiniasklaidai pristatė ir šį renginį.

AKCENTUOTI ATEITIES PLANAI.

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų oficialaus vizito į Rusiją metu buvo aptarti artimiausi tarptautiniai veiklos planai.  Tarp jų artimiausiu metu organizuojamai oficialūs susitikimai su Rusijos nacionalinio komiteto ir sporto ministerijos vadovais bei dvasiniais šalies lyderiais. Susitikimas su Sankt Peterburgo aukščiausia valdžia jau įvyko. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovai VIP svečių teisėmis buvo pakviesti dalyvauti Rusijoje vyksiančiose žiemos Olimpinėse žaidynėse.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

2012. PROFESIONALAUS KULTŪRIZMO REALYBĖ. PROFESIONALUS KULTŪRISTAS. KAS TAI?

2011o202m.jpg

2012-07-10

Visi kultūristai svajoja, kad vieną dieną jie įgys profesionalo kortą ir taps profesionaliais sportininkais.

Dešimtmečiais daugelis tarptautinių kultūrizmo federacijų bandė organizuoti varžybas profesionaliems kultūristams, net nesusimąstydamos, kad šiai veiklai reikalingas oficialus juridinis statusas. Tai padarė Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija.  Šiandien tik Pasaulinė WFF-WBBF federacija ir IFBB (International Federation of Body Builders) turi profesionalų padalinius (divizionus) savo struktūrose ir tik šios dvi organizacijos vienija geriausius pasaulio kultūristus ir reguliariai rengia profesionalių kultūristų varžybas. Visos kitos tarptautinės kultūrizmo struktūros neturi padalinių, kurie sportininkams suteiktų profesionalo statusą bei rengtų varžybas  kultūristams – profesionalams (kalbant atvirai, dauguma minimų organizacijų visiškai neatitinka teisinių tarptautinės sporto organizacijos reikalavimų, įskaitant ir IFBB. Skaitykite forumo temą „IFBB/EFBB finansinės aferos „ tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt ).

2012 metais WFF-WBBF jau surengė keturis turnyrus profesionaliems kultūristams, o artimiausiomis savaitėmis surengs dar keturis. Priminsime, kad 2011 metų Slovakijos Brusno Kupele kurorte vykusiame WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionate „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ dėl aukščiausių profesionalų apdovanojimų ir piniginių prizų profesionalų arenoje kovėsi beveik penkiasdešimt geriausių pasaulio kultūristų iš Europos, Amerikos, Afrikos ir Azijos.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija dabar yra vienintelė tarptautinė sporto organizacija, kuri rengia profesionaliems kultūristams ne tik nuo seno įprastus  turnyrus, bet ir oficialias sporto varžybas, kurias pripažįsta ir palaiko įvairių šalių valstybinės ir visuomeninės sporto institucijos. Tai profesionalų pasaulio ir kontinentų čempionatai bei taurės pirmenybės. Todėl profesionalai, dalyvaujantis įprastuose neoficialiuose turnyruose, kurių nepripažįsta ir nepalaiko vyriausybinės institucijos, teisiniu varžybų pripažinimo požiūriu labiau panašūs į šou renginių dalyvius, negu į sportininkus. Būtent todėl šie profesionalų turnyrai dar niekad nesulaukė oficialaus pripažinimo ir palaikymo, ypatingai JAV. Vystydama tarptautinį kultūrizmo sportą, Pasaulinė WFF-WBBF federacija, siekdama oficialaus kultūrizmo sporto pripažinimo, pasirinko kitą, oficialų kelią ir jo nuosekliai laikosi.

JAV ŽLUGDO KULTŪRIZMO SPORTĄ

usa1m116.jpg

2012-06-23

Kultūrizmo specialistai mato, kad paskutiniu laikotarpiu JAV sparčiai netenka anksčiau turėtų tarptautinio kultūrizmo lyderio pozicijų. Dėl ilgą laiką Amerikos kultūrizmo vadovų vedamos klaidingos sporto politikos, kuri atvedė tiek JAV, tiek ir pasaulinį kultūrizmo sportą į aklavietę, šiandien JAV šis kadaise gražus sportas virto  panašus labiau į komercinį šou pasirodymą, teatrą, kur viskas perkama ir parduodama, o ne į visuomenei priimtinas įprastas sportines varžybas. Ar kas nors bent atsimena, kada paskutinį kartą JAV nacionalinė rinktinė dalyvavo bent vienos kokios nors federacijos pasaulio čempionate? Praėjo dešimtmečiai...

JAV kultūrizmo vadovai laikosi savininkiškos biznieriaus pozicijos, kai Amerikoje  atskirai visos kultūrizmo varžybos privačia nuosavybe priklauso kokiam nors konkrečiam savininkui, o šis visai nėra suinteresuotas kitų jam konkuruojančių varžybų savininkų organizuojamais renginiais. Dalyvauti ir palaikyti realias sporto organizacijas minėtiems komersantams nenaudinga,  įskaitant net kontinento ir pasaulio čempionatą. Todėl JAV kultūrizmas gyvuoja netvarkingame chaose, kur nėra net elementarios tvarkos, o nuožmi privačių firmų konkurencija užkerta kelius bet kokiam kultūrizmo sporto progresui. JAV nėra tikrų įprasto supratimo kultūrizmo sporto federacijų, o tos, kurias žinome, yra privačios komercinės firmos, savo veiklą apsiribojusios tik savo uždarame rate. Dolerio fone vystyti sveikatingumą ir sportą nebeliko kam, tad niekas nesivargina ir tuo ir neužsiima.

Paaukojom pastaruosius penkiasdešimt  metų sporto vystymui ir dabar finale turime komercinį pirk-parduok-vaidink teatrą?

Dar esant gyvam IFBB (International Federation of Body Builders) komercinės korporacijos savininkui kanadiečiui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider), IOC atsisakė pripažinti ir remti IFBB federaciją (1998). Tuomet broliai BENAS IR DŽO VEIDERIAI  kitiems komersantams pardavė visus savo leidžiamus žurnalus, nuosavybės teise priklausantį „Olympia“ turnyrą, o po B.VEIDERIO mirties ir pačią IFBB federaciją.  Pastaruosius penkiolika metų oficiali kultūrizmo sporto padėtis pasaulyje, įskaitant ir JAV, tik blogėja.

Po prieš tris metus vykusio IFBB  pasidalijimo dabartinis IFBB logotipo ir pavadinimo savininkas (nes IFBB federacijos nėra oficialios tarptautinės sporto federacijos supratimu, tai tik privati komercinė firma),  ispanas RAFAELIS SANTOCHA (Rafael Santonja) perėmė į Europą pagrindinių JAV tradicinių kultūrizmo varžybų pavadinimus.

JAV niekados nebuvo IFBB federacijos. Kultūrizmui JAV formaliai vadovauja NPC (National Physique Committee), bet juridiškai ir realiai taip nėra (su istoriniais ir juridiniais faktais galima susipažinti tarptautinio interneto puslapio  www.wff.lt forumo temose „Nežinoma pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“, „WADA ir Anti-dopingo kodekso pasirašymas“, „IFBB/EFBB finansinės aferos“) .  JAV privačių struktūrų vykdomos varžybos dažnai išlieka amerikietišku komerciniu šou-teatru, o ne sporto varžybomis. Pasaulinė WFF-WBBF federacija gavo eilę laiškų iš aukštų NPC pareigūnų, teisėjų, garsių sportininkų. Jie pareiškė norą prisijungti prie pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos, todėl visi buvo pakviest atvykti į artimiausius tarptautinius WFF-WBBF renginius.

Būkime atviri. Neseniai JAV vykęs asmeninis pasaulio kultūristų kumyro  ARNOLDO ŠVARCENEGERIO (Arnold Schwarzenegger) šeimos skandalas akivaizdžiai dar labiau pablogino kultūrizmo sporto įvaizdį visuomenės akyse.  A.ŠVARCENEGERIS ne iš gero gyvenimo išvyko į Europą, kur iš JAV pradubliavo ir perkėlė savo asmenines komercines varžybas „Arnold Classic“ (kol kas labai nesėkmingai).  Kritišką situaciją tarptautiniame kultūrizme gerai iliustruoja dabartinė padėtis IFBB federacijoje: ilgametis juridinis melas, IOC, WADA, GAISF apgaulė, pačių sportininkų apgaudinėjimas (detaliau informacijos rasite tarptautinio interneto puslapio www.wff.lt forumo temoje „IFBB/EFBB finansinės aferos“). Tai, kad IOC atsisakė remti ir bendradarbiauti su IFBB federacija, dar ne viskas. Suvokusios realybę, neseniai pasaulio žaidynės (World Games) ir Azijos žaidynės (Asia Games) pašalino IFBB federaciją iš savo narių tarpo. Tačiau situacija nesikeičia iš esmės: Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija, šiandien atstovaujanti visus kontinentus ir vienijanti 106 šalių nacionalines organizacijas, išlieka vienintele tokio lygio oficiali nesiekianti pelno tarptautinė kultūrizmo organizacija pasaulyje, kuri dirba vadovaudamasi olimpiniais sporto šakos principais bei struktūra bei laikosi senų tradicijų: reguliariai įvairiose šalyse rengia pasaulio ir kontinentų mėgėjų ir profesionalų čempionatus, per 60 kitokių tarptautinių renginių, o Lietuvoje organizuoja vienas seniausių tradicinių kultūrizmo varžybų pasaulyje – istorinį tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą (1968-2012).

2012. ARENOJE PASIRODO NAUJŲ FEDERACIJŲ. IŠ ESMĖS NIEKAS NESIKEIČIA

2005vln1m.jpg

2012-02-05

Pastaruoju metu sporto arenoje pasirodo vis naujų nacionalinių bei tarptautinių federacijų. Mažai informuotam žmogui sunku susigaudyti įvairių federacijų gausoje. Kiekviena šių federacijų teigia, kad ji „geriausia“. Tačiau tai tik žodžiai.

Dešimtmečiais ankstesni kultūrizmo lyderiai vedę sportą klaidingu keliu, šiandien pasiekė uždarą aklavietę, sugebėjo sukurti itin neigiamą visuomenės nuomonę apie kadaise buvusį gražų kultūrizmo sportą. Šiandien kultūrizmas iš sporto virto atvira komercine veikla, kažkokiu „perku-parduodu“ procesu. Manipuliavimas sportininkais, nuolatiniai žaidimai dopingo kontrole, sportininkų ligos ir net mirtys tapo kasdienybe. Šiame procese nėra nieko oficialaus, o kultūrizmo sportinė veikla tapo siauro uždaro pačių kultūristų rato užsiėmimu, tolimu nuo plačios visuomenės interesų. Kultūrizmo sportas, ypač oficialiu požiūriu, yra ant pražūties ribos.

Federacijų gausoje atskirti federacijas vieną nuo kitos nėra sunku, reikia tik užduoti vieną klausimą: ką ši federacija realiai atlieka vystant sportą oficialia prasme, ką realaus ji veikia gerinant ir gelbstint nusmukdytą kultūrizmo įvaizdį.

Sakome „realiai“, nes, pavyzdžiui, juridiškai privati IFBB (International Federation of Body Builders) komercinė firma kalba vieną, o iš tiesu daro kitą. Kai ilgametis IFBB vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapūras) ir IFBB teisininkas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austrija) paviešino oficialius juridinius IFBB dokumentus, išaiškėjo ilgus metus trukęs juridinis ir finansinis melas. Žiniasklaidoje pastaruoju metu po IFBB tarpusavio karų ir skilimo į dvi savarankiškas federacijas paviešinti įvairūs faktai, tarp kurių ir tai, kaip aukščiausi IFBB pareigūnai slėpė dopingo rezultatus, jais manipuliavo, už atlygį leisdavo prasikaltusiems išvengti bausmės, pardavinėjo sportininkams dopingo naudojimo schemas. Lenkijoje aukštam tarptautinės IFBB vadovui ir Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentui PAVELUI FILEBORNUI šiais klausimais buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos. IFBB nutyli buvusius jaunų sportininkų mirčių atvejus. Dėl šių priežasčių IOC (Internnational Olympic Committee) atsisakė pripažinti IFBB, o Pasaulio ir Azijos (World Games, Asia Games) žaidynės IFBB pašalino iš savo veiklos (plačiau skaitykite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temose „Padėtis tarptautinėse federacijose“ ir „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „WADA ir Anti-dopingo kodekso pasirašymas“). Taip kalbame apie IFBB, o padėtis kitose tarptautinės federacijose nepalyginamai kur kas blogesnė, ir, jei ne juokinga juridiniu klausimu, tai jau nerimta tikrai. Tai ir yra esminė priežastis, kad nė viena žinoma oficiali tarptautinė organizacija su šiomis tarptautinėmis federacijomis nebendrauja ir nesiskaito. Pavyzdžiui, per pastaruosius dvidešimt metų save įvardijanti tarptautine NABBA asociacija (National Amateur Body Building Association, juridiškai tai Anglijos sporto klubas) dėl tarpusavio nesutarimų skilo net tris kartus. Šios naujos organizacijos toliau skaidėsi ir dalinosi, tad sporto arenoje tarptautinių kultūrizmo organizacijų vis daugėja, tačiau ką tai keičia? Nė viena iš anksčiau egzistavusių, nei iš naujai susikūrusių organizacijų neatlieka jokio vaidmens oficialiame tarptautiniame sporto judėjime, nė kiek neįtakoja oficialaus sporto, nesiekia ir net nebando siekti kultūrizmo sporto pripažinimo.

 

WFF-WBBF INICIATYVA POKYČIAMS

 

Skirtingai nuo kitų, būdama tarptautine ne pelno visuomenine sporto organizacija, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija turi beveik 50-ties metų tarptautinio kultūrizmo veiklos įdirbį (skaitykite 33-34 įvairiomis kalbomis leidžiamo tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ numerius bei tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temą „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“). Tuomet, kai nė viena tarptautinė kultūrizmo organizacija nesiima atsakomybės ieškoti išeities iš susidariusios padėties, o daugelis net to daryti negali dėl savo juridinio statuso, Pasaulinė WFF-WBBF federacija eilinį kartą imasi iniciatyvos.

Būdama dabarties kultūrizmo lyderiu pasaulyje, WFF-WBBF federacija vienija 104 šalių nacionalines organizacijas, kurios atstovauja visus kontinentus. Pasaulinė federacija bendradarbiauja su įvairių šalių vyriausybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis. WFF-WBBF federacija palaiko darbinius ryšius su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip IOC, WADA, GAISF. WFF-WBBF darbą pastebėjo ir įvertino Įvairių religinių konfesijų vadovai, tame tarpe ir Vatikanas. Didžiausią įspūdį paliko 2011 metais Vatikano Kongregato Perfekto kardinolo JOZEFO TOMKO   (Vatican Congregat Perfect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO) už sveikatingumo ir sporto vystymą pasaulyje WFF-WBBF federacijos prezidentui EDMUNDUI DAUBARUI ir Pasaulinės federacijos VIP atstovui slovakui ŠTEFANUI HRČKAI (Stefan Hrcka) įteikti Vatikano Pontifiko medaliai (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI).

Akivaizdu, kad iš visų federacijų tik viena WFF-WBBF federacija realiai siekia oficialaus kultūrizmo sporto pripažinimo net iki jam tampant olimpine sporto šaka. WFF-WBBF daug dirba keldama visuomenės akyse smukusį kultūrizmo įvaizdį. Tai nėra lengvi uždaviniai, net savotiškai fantastiški, tačiau savo veikloje WFF-WBBF federacija lako juos prioritetiniais ir jais vadovaujasi.

Kitos tarptautinės federacijos galėtų prisijungti prie Pasaulinės WFF-WBBF federacijos iniciatyvų, tačiau jų neapibrėžtas juridinis statusas joms to neleidžia daryti. Todėl, kitų federacijų veikla tolima nuo oficialaus sporto lygmens, todėl tiek metų jos nė kiek neįtakoja pasaulinio sporto judėjimo.

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. VERTINKITE MUS PAGAL REALIUS ATLIKTUS DARBUS, O NE ŽODŽIUS PASAKYTUS

2009edNM4d.jpg

2012-01-01

«Mes visada norėjome kažką padaryti, o dabar žmonės nori būti kažkuo nieko nepadarę».

Margaret Thatcher

 

KIEKVIENAS PATEIKIA SAVO ISTORIJĄ, TAČIAU SU DOKUMENTINIAIS ĮRODYMAIS NEPASIGINČYSI

Pasaulinė kultūrizmo istorija, ypatingai TSRS (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga) šalių kultūrizmo istorija, tiesiogiai susijusi su vienomis seniausių tradicinių pasaulio kultūrizmo varžybų – tarptautiniu turnyru „Gintarinis prizas“, kuris Klaipėdoje organizuojamas nuo 1968 metų.

Ilgais kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo metais socialistinėse šalyse, ypatingai TSRS, tik vienas klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS (dabartinis Pasaulinės World Fitness Federation it World Body Building Federation prezidentas)  apginti kultūrizmo sporto pozicijas ryžosi imtis rizikingos atsakomybės tiesioginiam dialogui su aukščiausiais TSRS  valdžios organais, tame tarpe ir su TSRS komunistų partijos Centro Komitetu Maskvoje (Rusija). Apie tai 2011 metais kalbėta ir Vatikane per oficialų Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO  priėmimą, kai aukščiausi Vatikano pareigūnai tuos E.DAUBARO veiksmus vertino labai pozityviai (daugiau dokumentinės informacijos rasite įvairiomis kalbomis tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, istoriniuose tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“  Nr. 28 ir Nr. 34 straipsniuose, įvairių užsienio šalių spaudos leidiniuose bei interneto puslapiuose).  Minėtam dialogui su aukščiausia TSRS valdžia nepakako vien drąsos. Tam reikėjo gerai išmanyti problemą bei turėti argumentų savo pozicijai išlaikyti. Tik tai turint galvoje galima vertinti to laikmečio įvykius.

Rizikingas EDMUNDO DAUBARO  dialogas su TSRS valdžia baigėsi tikra pergale. Be abejo, valdžia savo sprendimo uždrausti kultūrizmo sportą neatšaukė, tačiau E.DAUBARUI  išskirtine tvarka buvo leista Klaipėdoje kasmet tęsti organizuoti tradicinį „Gintarinio prizo“ turnyrą.

Šioje temoje kalbame apie ilgą laiko tarpą nuo 1968 iki 2012 metų. Diskutuojant sporto istorijos temomis mus dažnai oponentai nukreipia kita linkme aptarinėti istoriškai nesvarbių detalių, stengdamiesi pamiršti esminius lemtingus mūsų sportui klausimus, įtakojusius tolimesnę ilgo laikotarpio kultūrizmo vystymosi raidą. Ir tai ne išimtis, o taisyklė, kad ypatingos svarbos reiškinius (tokius, kaip „Gintarinis prizas“) svarsto ir nagrinėja žmonės, kurie patys nebuvo tiesioginiais įvykių dalyviais ir liudininkais ir reikalo esmę žino tik paviršutiniškai iš nuogirdų. Todėl tai yra tik jų subjektyvi nuomonė, neparemta jokiais dokumentiniais faktais.

Akivaizdu, kad mūsų teiginiai daugeliu nepatinka, nes jie norėtų tą sportui sudėtingą socialistinį laikotarpį ištrinti ir sunaikinti, lyg jo ir nebuvo, kadangi jie šiuose įvykiuose nedalyvavo arba dalyvavo nevisai teigiama prasme. Tačiau būkime teisingi – būtent šis periodas turėjo ypatingą reikšme visam tolimesniam sporto vystymuisi, pačiai kultūrizmo istorijai (daugiau dokumentinės informacijos rasite įvairiomis kalbomis tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, istoriniuose tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“  Nr. 28 ir Nr. 34 straipsniuose, įvairių užsienio šalių spaudos leidiniuose bei interneto puslapiuose).

Visi dabartiniai oratoriai drąsūs kalbėti apie įvykius, kurie sekė po klaikių sportui persekiojimo metų. Todėl ir pabrėžiame to sudėtingo kultūrizmo draudimo laikotarpio įvykių  išskirtinę svarbą, ypatingą istorinę bei politinę „Gintarinio prizo“ turnyro reikšmę, o ne tuos laikus, kuriuos dabar mėgsta pateikti oponentai, kai į socialistinių šalių gyvenimą atėjo Gorbačiovo „perestroika“ ir daugelyje veiklos sričių atsirado daugiau laisvės, tame tarpe ir sporte. Tuomet pasislėpusieji nuo negandų vėl išėjo į areną ir palaipsniui įsijungė į sportinę veiklą  (pavyzdžiui, kaip ROMUČIO KAIRAIČIO iniciatyva sporto persekiojimo palengvėjimo laikotarpiu Kaune įvyko trys „Komjaunimo taurės“ turnyrai). O sunkiausiais sportui laikais bijodami valdžios persekiojimo, bijodami prarasti „partinius bilietus“ ir užimamas pareigas, visi šie „drąsuoliai“ dingo „kaip į vandenį“ ir EDMUNDAS DAUBARAS liko vienui vienas. Beveik klasikinis kovotojų variantas: jei pavyks, sakysime, kad „kartu padarėme“, jei nepavyks – atsakys E.DAUBARAS. Laikai buvo neramūs. Garsus Rusijos sportininkas ir organizatorius VALDIMIRAS DUBININAS tuomet „pradingo“ iš sporto veiklos net trylikai metų, o Lietuvos kultūrizmo vadovai (kaip ROMANAS KALINAUSKAS), nuolatos gaudami grasinančius ir pamokančius laiškus ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto komiteto (sporto ministerija), pasakė nusišalinantys nuo E.DAUBARO iniciatyvų kovoti dėl kultūrizmo sporto su Maskva (dokumentai yra aukščiau nurodytuose šaltiniuose).  Todėl kad ir kas ką besakytų, patinka tai ar nepatinka, tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras buvo ir lieka vienintelėmis reguliariomis kultūrizmo varžybomis ne tik TSRS, bet ir visame socialistiniame pasaulyje ir tai jau nebe  vien Lietuvos sporto, o viso pasaulio kultūrizmo istorija.

 

REALIAI VIENINTĖLĖ OFICIALI KULTŪRIZMO FEDERACIJA TSRS

Du dešimtmečius trukusio kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo laikotarpiu, net iki registravus TSRS kultūrizmo federaciją 1988 metais,  visoje TSRS teritorijoje buvo tik viena juridiškai oficialiai registruota ir realiai veikianti kultūrizmo federacija – Klaipėdos miesto kultūrizmo (tuo metu politiniais sumetimais vadinto „atletine gimnastika“) federacija. Federacija veikė pagal įstatus, turėjo konkrečią būstinę EDMUNDO DAUBARO  adresu, atskiru valdžios potvarkiu vedė  savarankišką finansinę apskaitą. Be abejo, didesnio masto federacijos būti negalėjo, nes valdžia nebūtų leidusi. Visos kitos organizuotos kultūrizmo grupės oficialaus juridinio sporto federacijos statuso neturėjo ir dažniausiai veikė laisvų visuomeninių susibūrimų pagrindu, todėl, nors ir garsiai skambėjo jų pavadinimai, tačiau jų juridinis statusas buvo žemiau, nei Klaipėdos kultūrizmo federacijos.  Klaipėdos federacija turėjo kitokią ypatingą išskirtinę, „nuožmioje kovoje“ su sovietine valdžia iškovotą padėtį, kitą, nei visi kiti to laikotarpio TSRS kultūrizmo vienetai. Klaipėdos kultūrizmo federacijos statusą pripažino ir gerbė visi žinomų to meto tarptautinių kultūrizmo organizacijų vadovai (IFBB komercinės firmos savininkas BENAS VEIDERIS (International Federation of Body Builders, Ben Weider), NABBA prezidentas OSKARAS HAIDENSTAMAS (National Amateur Body Building Association, Oscar Heidenstam), WABBA  savininkas SERGE NUBRETAS (World Amateur Body Building Association, Serge Nubret), TSRS Goskomsporto vadovai (Sporto ministerija) bei kitos aukštos oficialios institucijos (daugiau dokumentinės informacijos rasite įvairiomis kalbomis tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, istoriniuose tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“  Nr. 28 ir Nr. 34 straipsniuose, įvairių užsienio šalių spaudos leidiniuose bei interneto puslapiuose).

Be abejo, kaip visada, daug kas iš to meto sporto funkcionierių klaipėdiečiams pavydėjo, intrigomis ir kitais būdais siekė pakenkti.  Bet laikas visus ir viską sustatė į savo vietas ir parodė, kas ir ką sugebėjo realiais darbais nuveikti per pastaruosius keturiasdešimt kultūrizmo gyvavimo metų.

 

SOCIALISTINIŲ ŠALIŲ PASAULIO ČEMPIONATAS

Vienintelėmis reguliariomis oficialiomis tarptautinėmis kultūrizmo varžybomis tiek socialistinėse šalyse, tiek ir TSRS buvo „Gintarinio prizo“ turnyras. Tokį ilgą laikotarpį didžiulėje daug šalių apimančioje teritorijoje turėjęs išskirtinį statusą, „Gintarinis prizas“ buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu ir tai jau oficialiais dokumentais pripažino TSRS sporto ministerija, pradėjusi suteikinėti „Gintarinio prizo“ čempionams garbingus TSRS sporto meistrų vardus. Pripažintas ir turintis oficialų tarptautinio turnyro statusą, daugelio socialistinio pasaulio šalių sportininkams nesant galimybių dalyvauti varžybose vakarų šalyse, „Gintarinis prizas“ faktiškai buvo neoficialiu socialistinių šalių pasaulio čempionatu, kasmet surinkdavęs geriausius to meto kultūristus į Klaipėdos areną. Dar ir šiandien daugelio tarptautinių federacijų organizuojami pasaulio čempionatai nei sportininkų lygiu, nei dalyvių skaičiumi negali prilygti  to meto „Gintarinio prizo“ turnyrams, kai E.DAUBARO  pastangomis surinktos per 50 komandų su 200 sportininkų keturiose kategorijose varžėsi dėl turnyro apdovanojimų (1989 m.).

Chronologiškai tolimesni kultūrizmo įvykiai, 1991 m. subyrėjus TSRS ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, klostėsi taip: ir vėl, nepabūgęs Lietuvos ir Maskvos funkcionierių įspėjimų ir jų neatsižvelgęs, E.DAUBARAS Lietuvoje gegužės mėnesį išdrįso juridiškai registruoti Lietuvos nacionalinę kultūrizmo asociaciją ir pirmas šalies nepriklausomo sporto istorijoje išvežė geriausius Lietuvos sportininkus į Prancūzijos Epinalį dalyvauti Europos čempionate atstovaujant Nepriklausomą Lietuvą (nors tuo metu kova dėl Lietuvos Nepriklausomybės buvo pačiame įkarštyje ir niekas nežinojo jos baigties). Varžybos Prancūzijoje buvo sėkmingos ir  šiaulietis ROLANDAS BUČINSKAS  ir klaipėdietė NATALIJA MURNIKOVIENĖ (Duchovič) tapo pirmais Nepriklausomos Lietuvos istorijoje Europos čempionais. Lietuvos IFBB federacija juridiškai registravosi tik rudenį po TSRS rugpjūčio pučo, kai nurimo politinės bangos ir nebeliko rizikos sulaukti sovietinio persekiojimo dėl parodytos prieš Maskvą iniciatyvos.

 

TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA

Skirtingai nuo kitų kultūrizmo vadovų per pastaruosius daugiau nei keturiasdešimt metų tarptautinio kultūrizmo turnyro „Gintarinis prizas“ istorijos EDMUNDAS DAUBARAS  niekada nevengė asmeninės atsakomybės ir visados buvo savarankiškas savo sprendimuose ir veiksmuose. Mažai kas pasikeitė ir šiandien. Niekas E.DAUBARUI  nepadėjo strateginiuose klausimuose, nesidalino asmenine patirtimi ir net informacija (greičiau priešingai, kenkė), todėl Klaipėda visados buvo „savo respublika“, kuri ėjo ir skynėsi kelią pirmyn pati: reikėjo kultūrizmo draudimo laikotarpiu sporto klubo – prašau, klubas yra; reikėjo federacijos – štai ji; reikėjo stambaus tarptautinio turnyro – jis buvo, ir dar koks buvo!; reikėjo aukštų  sporto rezultatų – štai jums visa plejada mūsų išaugintų super lygio sportininkų; socialistiniame vakume kultūristams reikėjo žinių – E.DAUBARAS  išvertė iš užsienio literatūros ir išleido įvairiomis kalbomis didesniu nei du milijonai egzempliorių tiražu metodinius žurnalus, kurių dėka išaugo ne viena karta sportuojančių atletų; reikėjo federacijos – ji iškart atsirado, tiek nacionalinė, tiek ir tarptautinė; reikėjo pabendrauti su garsiausiais užsienio kumirais – viskas buvo. Dabar laikas užbaigti ilgametį melą, apgaulę tarptautiniame kultūrizmo sporte, peržiūrėti ir pakeisti netikras vertybes, kad šis kadaise gražus sportas susigrąžintų taip smukusį įvaizdį ir vėl taptų visuomenei priimtinu reiškiniu. Šiuo klausimu dabar daug dirbame, tačiau tai nėra taip paprasta. Kalbėti gali kiekvienas, tačiau pabandykite, kaip mes nuosekliai per keturiasdešimt metų siekti užsibrėžto tikslo, kovoti su begale kliūčių ir – kaip mes, nugalėti! Pabandykite ir tuomet lygiomis teisėmis galėsime kalbėtis. O kol kas nesame ant to paties laiptelio... Pasverkime, ką nuveikė ir ko pasiekė E.DAUBARAS ir ką padarė ta grupė nuolat niurzgančių ir viskuo nepatenkintų likusių „už borto“ ir darbais nepasižyminčių „nuskriaustųjų“? Koks rezultatas bus padėtas stalo?

Mūsų visuomenei pristatyta pasaulinio kultūrizmo sporto istorija jau visokiomis priemonėmis viešinama įvairiose šalyse, ją studijuoja sporto specialistai, žurnalistai, ja domisi aukštos valdžios institucijos, kai pastaruoju metu vyksta Kanadoje, Norvegijoje ir Argentinoje. Latvijos ir Estijos Respublikų nacionalinių olimpinių komitetų vadovai, susipažinę su mūsų pateiktais argumentais, teigiamai įvertino atliktus darbus.

2012 metais, susipažinę su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla, Rusijos žurnalistai federacijos prezidentą EDMUNDĄ DAUBARĄ  savo straipsniuose ėmė vadinti “Rusijos kultūrizmo tėvu”. Šiame fone ko verti eilės sportinėje veikloje nieko nepasiekusių asmenų pasisakymai, kai nė vienas jų nebuvo aukščiau minimų įvykių sūkuryje ir asmeniškai juose nedalyvavo? Tai lyg pasisakymai gurguolės „skalbėjų“, kurios lydi sparčiai ir pergalingai pirmyn žengiančią kariuomenę.

Ir nesame mes tokie jau „vargšai“, kokiais mus norima parodyti užjūrio kultūristų fone. Mūsų sportininkai ir organizatoriai buvo ir yra ne blogesni už tolimų šalių atstovus, o daugeliu klausimų net geresni už juos. Mūsų sporto istorija nė kiek ne menkesnė, o ir garsių sporto asmenybių turėjome ne mažiau už juos. Vien dabar tikromis sporto legendomis tapę lietuviai ką reiškia: vilnietis PRANAS MURAUSKAS, RIŠARDAS KRINICKIS, klaipėdietis VIKTORAS JUCYS, estai OLEVAS ANUSAS, INDREKAS OTSUSAS  bei daugelis kitų. Paprasčiausiai ilgus dešimtmečius buvome kitoje „geležinės uždangos“ pusėje, apie mus vakaruose su reta išimtim nerašė ir visuomenei  nepristatinėjo. Tai nereiškia, kad čia nieko nebuvo ir mes nieko vertingo nesukūrėme. Kai kas tai pamiršo, o kai kas sąmoningai nutyli. Štai mes ir norime pamirštas tiesas priminti, o kai ką ypatingai pabrėžti. Tai ir darome. Mus jau išgirdo ir kaskart sulaukiame vis didesnio dėmesio bei palaikymo.

SUSIPAŽINKITE – PIETŲ AMERIKOS WFF-WBBF FEDERACIJA

2011ar41m.jpg

2011-10-17

SUSIPAŽINKITE – PIETŲ AMERIKOS WFF-WBBF FEDERACIJA

 

Savo veiklą Pietų Amerikos kontinente Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija pradėjo 2004 metais, kai į Italiją susitikti su Pasaulinės federacijos prezidentu EDMUNDU DAUBARU  iš Argentinos atvyko DŽORDŽAS CEDALIS (Jorge Cedale).

Susitikimo rezultato ilgai laukti nereikėjo ir jau 2005 metais Pietų Amerikos sportininkai dalyvavo vienose seniausių tradicinių kultūrizmo varžybų pasaulyje - tarptautiniame „Gintarinio prizo“ turnyre (1968-2011) bei WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate Vilniuje. Nuo to laiko, vadovaujant Pietų Amerikos WFF-WBBF federacijos prezidentui DŽORDŽUI CEDALIUI, po kasmet vykstančio WFF-WBBF Pietų Amerikos čempionato kontinento nacionalinės rinktinės reguliariai dalyvauja svarbiausiuose tarptautiniuose WFF-WBBF renginiuose Europoje. Dažnai garsūs pasaulio sportininkai lankosi ir dalyvauja Pietų Amerikos WFF-WBBF renginiuose, tarp jų ne kartą ir MONIKA BRANT.

Tarptautinę sporto visuomenę maloniai nustebino gausi Pietų Amerikos šalių komanda, dalyvavusi 2007 m. WFF-WBBF pasaulio mėgėjų čempionate Maskvoje (Rusija). Tuomet į Europą atvyko per 30 Amerikos sportininkų, atstovavusių 7 tolimojo kontinento šalis. DŽORDŽO CEDALIO  pastangomis šiuo metu Pietų Amerikos federacijos narėmis yra nacionalinės Bolivijos, Argentinos, Čilės, Brazilijos, Peru, Venesuelos, Urugvajaus ir Paragvajaus federacijos.

 

SUSIPAŽINKITE SU GERIAUSIAIS AMERIKOS SPORTININKAIS

 

Pastaraisiais metais Pietų Amerika išaugino eilę garsių pasaulinio lygio sportininkų, tarp kurių argentinietės FERNANDA JOUGLAR, JAMILA TOLEDO (Yamila Vanessa Toledo), ROZALIJA DUTRA (Rosalia Dutra De Campos), urugvajiečiai ANTONIO OSTA bei AKVIAR FERNANDES ALEKSANDRA KSIMENA (Aguiar Fernandez Aleksandra Ximena), brazilės KREKI ČAVES (Crecky Chaves) ir DALVANIZA AKVINO (Dalvaniza Aguino).

Iki šiol ANTONIO OSTAI, vieninteliam iš Amerikos kontinento, pavyko iškovoti absoliutaus pasaulio kultūrizmo mėgėjų čempiono titulą (2006, Tverė, Rusija) bei tapti pasaulio profesionalų čempionu (2008, Vilnius). Pasaulio mėgėjų čempionė JAMILA TOLEDO  Lietuvoje du kartus tapo absoliučia tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro nugalėtoja, o jos tautietės iš Argentinos ROZALIJA DUTRA  bei FERNANDA JOUGLAR tapo absoliučiomis pasaulio čempionėmis. AKVIAR FERNANDES ALEKSANDRA KSIMENA 2008 metais Vilniuje iškovojo absoliučios tarptautinio „Universe“ turnyro nugalėtojos titulą.

 

AMERIKOS KULTŪRIZMO VADOVUI DŽORDŽUI CEDALIUI AKŠTI APDOVANOJIMAI

 

Kai kalbame apie kultūrizmą Pietų Amerikoje, visuomet turime omenyje kontinento kultūrizmo lyderį Pietų Amerikos WFF-WBBF federacijos prezidentą DŽORDŽĄ CEDALĮ. Jis daug nekalba, jis dirba. Kruopštus rezultatyvus D.CEDALIO darbas buvo ne kartą įvertintas aukštais tarptautiniais apdovanojimais: Pasaulinės WFF-WBBF federacijos Garbės Diplomais. 2008 metais Lenkijoje vykusio pasaulio čempionato metu Pietų Amerikos kultūrizmo vadovas DŽORDŽAS CEDALIS  buvo apdovanotas Pasaulinės federacijos Garbės Sidabro Medaliu. 2011 metais oficialaus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmimo Lietuvos Respublikos Seime metu, asmeniniai D.CEDALIO nuopelnai tarptautiniam sporto judėjimui buvo paminėti, o LRS Kancleris JONAS MILERIUS ta proga jam įteikė asmeninę dovaną. Kalbėdamas Lietuvos naujienų agentūroje ELTA  vykusioje tarptautinėje spaudos konferencijoje, DŽORDŽAS CEDALIS  pabrėžė nuolat augančias Pietų Amerikos galimybes dar svariau prisidėti prie tarptautinės sveikatingumo bei sporto veiklos.

 

INFORMACIJA KELIAUJA PO PASAULĮ

 

Šiandien visame pasaulyje tik vienintelė Pasaulinė WFF-WBBF federacija anglų, rusų ir lietuvių kalbomis leidžia žurnalą „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, kuris platinamas po visas 103 šalis-organizacijos nares nemokamai. Tai, skirtingai nuo visų kitų mūsų sporto šakos žurnalų, tikrai sportinis, o ne komercinis-reklaminis įvairių prekių žurnalas. Pagrindiniai žurnalo straipsniai verčiamoi ir publikuojami kitų šalių sporto leidiniuose: vokiečių kalba Šveicarijoje, Vokietijoje ir Austrijoje „Fitness News“, anglų kalba Anglijoje ir Airijoje „Health and Strength“, rusų kalba buvusiai socialistinių šalių teritorijai „Železnyj Mir“. Pietų Amerikos šalių WFF-WBBF federacijos prezidentas DŽORDŽAS CEDALIS ispanų kalba Pietų ir Centrinei Amerikoms bei Ispanijai leidžia WFF-WBBF žurnalą „Fitness Alive“.  Minėti leidiniai pristato Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklą sporto visuomenei, supažindina su svarbiausiais pasaulio kultūrizmo ir fitneso įvykiais. Dažnai keliaudamas po JAV, DŽORDŽAS CEDALIS  WFF-WBBF žurnalus pristato šalyje vyksiančiuose renginiuose, tame tarpe ir komerciniuose „Olympia“ bei „Arnold Classic“ turnyruose.

 

2011 WFF-WBBF PIETŲ AMERIKOS ČEMPIONATAS

 

2011 metų WFF-WBBF Pietų Amerikos čempionatas vyko antrame po Bueno Aires dydžio Razario mieste. Pietų Amerikos WFF-WBBF federacijos prezidentui DŽORDŽUI CEDALIUI eilę metų rengti varžybas padeda gera renginių organizatorė, 2005 metais Vilniuje tapusi pasaulio kultūrizmo vice čempione AKEKSANDRA RUBIO (Alejandra Rubio). Kontinento varžybos į Rozario sutraukė per šimtą geriausių Pietų Amerikos šalių sportininkų. Renginyje dalyvavo Argentinos sporto vadovas, o absoliučiais Pietų Amerikos čempionais tapo MOGELIS KVIRAS (Miguel Qviras, Аrgentina), DALVANIZA AKVINO (Dalvaniza Aguino, Brazilija), FAVIOLA MARTINES (Faviola Martinez, Paragvajus).

 

PIETŲ AMERIKA PASITINKA TARPTAUTINĮ KULTŪRIZMO LYDERĮ

 

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  Argentinoje lankėsi pirmą kartą. Kaip teigia kontinento WFF-WBBF federacijos prezidentas DŽORDŽAS CEDALIS, kultūrizmo sporto istorijoje tai buvo pirmas oficialus tarptautinės kultūrizmo federacijos vadovo vizitas į Pietų Ameriką. Per ilgą kultūrizmo sporto istoriją nė vienos oficialios tarptautinės federacijos vadovai kontinente dar nėra lankęsi, tad WFF-WBBF federacijos prezidento vizitas turėjo išskirtinę istorinę reikšmę, ką amerikiečiai dažnai pabrėžė. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovas E.DAUBARAS  į Argentiną atvyko tiesiai iš Indijos, šiais abiem vizitais parodydamas pastaruoju metu išaugusią Kontinentų svarbą pasauliniame sporto judėjime. Padėtis keičiasi ir įprastą JAV bei Europos pirmavimą ekonomikoje, politikoje ir sporte pamažu perima sparčiai progresuojančios Azija ir Pietų Amerika. Tai yra viena priežasčių, kad, matydamos Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialumą, konkrečią realią veiklą sveikatingumo bei sporto vystymo link, prie organizacijos kasmet jungiasi naujos šalys-narės.

 

2012 GRANDIOZINIS KULTŪRIZMO PROJEKTAS AMERIKOJE. „BRAZILIJA PRIEŠ VISĄ PASAULĮ“

 

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentui EDMUNDUI DAUBARUI  lankantis Argentinoje, su Pietų Amerikos šalių federacijos prezidentu DŽORDŽU CEDALIU  bei Brazilijos WFF-WBBF federacijos prezidente KREKI ČAVES  priimti keli strateginiai kultūrizmo vystymo kontinente sprendimai, kurie buvo vėliau patvirtinti Vykdomosios tarybos. Svarbiausia, buvo nutarta savaitė po 2012 metų  WFF-WBBF profesionalų pasaulio čempionato „Gintarinis prizas OLIMPIJA“ (20 000 eurų, lapkritis, Slovakijos Brusno Kupele kurortas) Brazilijoje surengti ypatingas kultūrizmo varžybas – „BRAZILIJA PRIEŠ VISĄ PASAULĮ“. Visa tai daroma todėl, kad Brazilijoje kultūrizmas ypatingai populiarus, šalyje daug aukšto tarptautinio lygio sportininkų (tarp kurių pasaulio kultūrizmo čempionė KREKI ČAVES, Amerikos čempionė DALVANIZA AKVINO). Tokio aukšto lygio varžybas Pietų Amerika rengs pirmą kartą, tad atsakomybė didžiulė, juk Brazilija pasitiks geriausius pasaulio kultūristus.