World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

2016. ŽINOMAS JAV KULTŪRISTAS PROFESIONALAS SAKO, KAD ŠIANDIEN WFF TIESA PRAŠOSI VIEŠUMON.

2016_wff_1m.jpg

2016-09-29

AUTSAIDERIAI IR SKUNDIKAI VĖL FALSIFIKUOJA WFF ISTORIJĄ. WFF KREIPSIS Į TEISMĄ DĖL JŲ NETEISINIŲ VEIKSMŲ.

Šiandien Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija yra ryškus tarptautinio sporto lyderis. Federacija vienija nacionalines organizacijas iš 125 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus. Kasmet Pasaulinė WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse organizuoja 60 tarptautinių renginių. Įvairių tarptautinių institucijų fone pastebimi ir Pasaulinės WFF-WBBF darbai.

49-tojo istorinio tarptautinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyro metu (2016, Kretingos kultūros rūmai) tarp eilės renginyje dalyvavusių Lietuvos Respublikos Seimo narių buvęs oficialus Lietuvos Respublikos ministro-pirmininko įgaliotasis atstovas ANTANAS VINKUS  tarė pagiriamąjį žodį tarptautinei WFF-WBBF federacijai, o Pasaulinės federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras) įvardijo „Lietuvos Respublikos ambasadoriumi pasaulio šalyse“.

2016 metais WFF-WBBF inicijavo tarptautinio sporto universiteto (ISU, International Sport University) steigimą ir registravimą. 2012 metais WFF-WBBF ėmėsi beprecedentionio globalaus projekto: įvairiomis kalbomis ruošiama „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ (World Bodybuilding Encyclopedia), kuri nuo 1898 metų apima informaciją ir statistiką apie visas tradicines tarptautines mūsų sporto federacijas ir iškilias asmenybes.

Nesigilinsime į istorinius ir juridinius Pasaulinės fitneso federacijos WFF reikalus, juos plačiai aptarėme jau ne kartą anksčiau. Per penkiasdešimties metų tarptautinės veiklos laikotarpį dėl įvairių priežasčių WFF paliko eilė įvairių šalių „aktyvistų“. Su kai kuriais Lietuvos intrigantais atsisveikinome priieš du dešimtmečius, po ko šie pabandė trumpai ir nesėkmingai bendradarbiauti si Lietuvos IFBB federacija, o paskui stačia galva puolė dirbti homoseksualių kultūristų federacijoje. Su kai kuriais Latvijos intrigantais atsisveikinome, kai prieš dešimtmetį šie Prahoje (Čekija) vykusiose varžybose, būdami girti, jie nederamai elgėsi Prahos mero akivaizdoje ir taip pridarė federacijos vadovams gėdos ir nemalonumų Tuo pačiu metu atsitiko, kad eilė sportininkų dėl minėtų latvių gaminamų savadarbių „maisto papildų“ pateko po chirurgo peiliu į ligoninę (dokumentinis fakto patvirtinimas saugomas). Esminis klausimas toks, kad šie žmonės niekados nebuvo mūsų sporto tarptautiniais strategais, sporto kūrėjais ir sporto vystytojais, o tik pasyviais stebėtojais tų procesų ir darbų, kurios darė kiti. Per savo gyvenimą jie nieko globalaus nesukūrė ir neatliko, tad dabar jų daromas WFF istorijos iškraipymas ir jos akiplėšiškas nusavinimas atrodo labai varganai.

 

AUTSAIDERIAI IR SKUNDIKAI FALSIFIKUOJA WFF TARPTAUTINĘ ISTORIJĄ. WFF KREISIS Į TEISMĄ DĖL NETEISINIŲ VEIKSMŲ.

Jau kurį laiką aukščiau minėti „aktyvistai“ falsifikuoja WFF istoriją, neteisėtai bando pasisavinti legendinio istorinio „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyro bei WFF federacijos vardus. Šie vardai yra mūsų įstatymiškai patentuoti.  Panašioje situacijoje prieš keletą metų, mums pagrasinus teismu, sulaikėme viešo „aktyvistų“ atsiprašymo dėl neteisinių veiksmų. Esame pasirengę tai padaryti ir dabar. Nesigilinsime į smulkmenas, bet į temą pacituosime kai kurias tarptautinėje sporto arenoje žinomas asmenybes.

1.     KLAUSAS HOFMANAS (Klaus P.J. Hoffmann, kartu su Dr. EDMUNDU DAUBARU 1995 metais įkūręs WFF federaciją):

„Jūs (Edmundas Daubaras) esate vienas iš įdomiausių ir inteligentiškiausių žmonių, kuriuos sutikau savo gyvenime. Paprastai aš nieko negiriu... Žaviuosi Jūsų idėjomis ir kova už Lietuvą, o gal ir už visą Europą“ (rašyta 2004 metų pabaigoje, dokumentas pridedamas prie šio straipsnio).

ORIGINALUS TESKTAS:  

„You are one of the most interesting and intelligent personalities I learned to know in my life...

That‘s You!

I never gave compliments normally but You are a great fighter for You, Your family, ideas for Lithuania and maybe Europe“.

 

2.     EDIS ROBINSONAS (Eddie Robinson, IFBB profesionalus kultūristas, dabartinis nacionalinės JAV NABBA-WFF federacijos prezidentas):

 „Dėkoju Dr. EDMUNDUI DAUBARUI, nes tiesa turi būti paviešinta. Mes visi žinome, kad Jūs atstovaujate WFF federaciją. Tik liguisti žmonės gali ryžtis fabrikuoti melagingą WFF federacijos istoriją“.

„Linkiu pastovios sėkmės Pasaulinės WFF federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI“.

„Su didele pagarba Dr. EDMUNDUI DAUBARUI linkiu viso ko geriausio. Dėkoju už teisingą informaciją, tikrus istorinius faktus, kuriuos paviešinote tarptautiniame Pasaulinės WFF federacijos puslapyje – apie WFF, „Gintarinio prizo“ turnyrą, tarptautinį turnyrą „World Figure Grand Prix“ ir apie tarptautinės WFF federacijos atsiradimo istoriją“ (rašyta 2016 metų rugsėjo mėn. pabaigoje).

ORIGINALUS TESKTAS:

 „Thank you Mr. DSc Edmundas Daubaras truth needs to be known!! We all know you are WFF!! And are sick of all the fabricated lie bull shit!!“.

„Wishing you continued success WFF Mr. DSc Edmundas Daubaras International President“.

„Much Respect to you Mr. DSc Edmundas Daubaras as I wish you nothing but The Best! Thank you for confirming the truth as the information was taken of your WFF International page per the true history of facts per the WFF, Amber Prix, Figure World Grand Prix and the forming of WFF Project“.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU).

2016. DABARTINĖ SITUACIJA PASAULIO KULTŪRIZMO SPORTE.

2016_fico_1m.jpg

2016-08-30

ARENOJE PASIRODO NAUJŲ FEDERACIJŲ. IŠ ESMĖS NIEKAS NESIKEIČIA

Pastaruoju metu sporto arenoje pasirodo vis naujų nacionalinių bei tarptautinių federacijų. Mažai informuotam žmogui sunku susigaudyti įvairių federacijų gausoje. Kiekviena šių federacijų teigia, kad ji „geriausia“. Tačiau tai tik žodžiai.

Dešimtmečiais ankstesni kultūrizmo lyderiai vedę sportą klaidingu keliu, šiandien pasiekė uždarą aklavietę, sugebėjo sukurti itin neigiamą visuomenės nuomonę apie kadaise buvusį gražų kultūrizmo sportą. Šiandien kultūrizmas iš sporto virto atvira komercine veikla, kažkokiu „perku-parduodu“ procesu. Manipuliavimas sportininkais, nuolatiniai žaidimai dopingo kontrole, sportininkų ligos ir net mirtys tapo kasdienybe. Šiame procese nėra nieko oficialaus, o kultūrizmo sportinė veikla tapo siauro uždaro pačių kultūristų rato užsiėmimu, tolimu nuo plačios visuomenės interesų. Kultūrizmo sportas, ypač oficialiu požiūriu, yra ant pražūties ribos.

Federacijų gausoje atskirti federacijas vieną nuo kitos nėra sunku, reikia tik užduoti vieną klausimą: ką ši federacija realiai atlieka vystant sportą oficialia prasme, ką realaus ji veikia gerinant ir gelbstint nusmukdytą kultūrizmo įvaizdį.

Sakome „realiai“, nes, pavyzdžiui, juridiškai privati IFBB (International Federation of Body Builders) komercinė firma kalba vieną, o iš tiesu daro kitą. Kai ilgametis IFBB vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapūras) ir IFBB teisininkas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austrija) paviešino oficialius juridinius IFBB dokumentus, išaiškėjo ilgus metus trukęs juridinis ir finansinis melas. Žiniasklaidoje pastaruoju metu po IFBB tarpusavio karų ir skilimo į dvi savarankiškas federacijas paviešinti įvairūs faktai, tarp kurių ir tai, kaip aukščiausi IFBB pareigūnai slėpė dopingo rezultatus, jais manipuliavo, už atlygį leisdavo prasikaltusiems išvengti bausmės, pardavinėjo sportininkams dopingo naudojimo schemas. Lenkijoje aukštam tarptautinės IFBB vadovui ir Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentui PAVELUI FILEBORNUI šiais klausimais buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos. IFBB nutyli buvusius jaunų sportininkų mirčių atvejus. Dėl šių priežasčių IOC (Internnational Olympic Committee) atsisakė pripažinti IFBB, o Pasaulio ir Azijos (World Games, Asia Games) žaidynės IFBB pašalino iš savo veiklos. Visai neseniai Azerbajdžano spstinėje Baku vykusio tarptautinio renginio metu IFBB sportininkai vėl pateko į skandalingą situaciją. Pateko taip stipriai, kad Lenkijos, Ukrainos bei kitų šalių sporto ministerijos rimtai kalba apie ne tik finansavimo, bei ir bet kokios paramos kultūrizmo sportui nutraukimą (plačiau skaitykite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temose „Padėtis tarptautinėse federacijose“ ir „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „WADA ir Anti-dopingo kodekso pasirašymas“).

Taip kalbame apie IFBB, o padėtis kitose tarptautinės federacijose nepalyginamai kur kas blogesnė, ir, jei ne juokinga juridiniu klausimu, tai jau nerimta tikrai. Tai ir yra esminė priežastis, kad nė viena žinoma oficiali tarptautinė organizacija su šiomis tarptautinėmis federacijomis nebendrauja ir nesiskaito. Pavyzdžiui, per pastaruosius dvidešimt metų save įvardijanti tarptautine NABBA asociacija (National Amateur Body Building Association, juridiškai tai Anglijos sporto klubas) dėl tarpusavio nesutarimų skilo net tris kartus. Šios naujos organizacijos toliau skaidėsi ir dalinosi, tad sporto arenoje tarptautinių kultūrizmo organizacijų vis daugėja, tačiau ką tai keičia? Nė viena iš anksčiau egzistavusių, nei iš naujai susikūrusių organizacijų neatlieka jokio vaidmens oficialiame tarptautiniame sporto judėjime, nė kiek neįtakoja oficialaus sporto, nesiekia ir net nebando siekti kultūrizmo sporto pripažinimo.

Sporto visuomenė, kuri nesigilina į esminius juridinius dalykus, net nesupranta, kad realiai šios organizacijos neegzistuoja, nes tėra registravusios tik savo pavadinimą bei logotipą. Dažnai po šių „tarptautinių federacijų“ skraiste slepiasi privačios komercinės firmos. Šių organizacijų oficialios sporto varžybos virto „festivaliais“, prekių išpardavimo mugėmis bei įvairiausiais „klasikais“. Garbingą pasaulio ar kontinento čempioną vardą pakeitė komercinio „klasiko“ ar mugės čempiono titulai.

 

WFF-WBBF INICIATYVA POKYČIAMS

Skirtingai nuo kitų, būdama tarptautine ne pelno visuomenine sporto organizacija, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija turi beveik 50-ties metų tarptautinio kultūrizmo veiklos įdirbį (skaitykite 33-34 įvairiomis kalbomis leidžiamo tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ numerius bei tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temą „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“).

Tuomet, kai nė viena tarptautinė kultūrizmo organizacija nesiima atsakomybės ieškoti išeities iš susidariusios padėties, o daugelis net to daryti negali dėl savo juridinio statuso, Pasaulinė WFF-WBBF federacija eilinį kartą imasi iniciatyvos.

Būdama dabarties kultūrizmo lyderiu pasaulyje, WFF-WBBF federacija vienija 119 šalių nacionalines organizacijas, kurios atstovauja visus kontinentus. Kasmet WFF-WBBF įvairiose pasaulio šalyse organizuoja apie 60 tarptautinių renginių (profesionalams, mėgėjams, sveikatingumo, vaikų „Fit-Kid“  padaliniui ir neįgaliems atletams).

Pasaulinė federacija bendradarbiauja su įvairių šalių vyriausybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis. WFF-WBBF federacija palaiko darbinius ryšius su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip IOC, WADA, GAISF. WFF-WBBF darbą pastebėjo ir įvertino Įvairių religinių konfesijų vadovai, tame tarpe ir Vatikanas. Didžiausią įspūdį paliko Vatikano Kongregato Perfekto kardinolo JOZEFO TOMKO   (Vatican Congregat Perfect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO) už sveikatingumo ir sporto vystymą pasaulyje WFF-WBBF federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras) įteiktas Vatikano Pontifiko medalis (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011).

2016 metais Pasaulinė WFF-WBBF federacija inicijavo tarptautinio sporto universiteto (ISU, International Sport University) steigimą. Naujai registruotas universitetas jau dirba.

Akivaizdu, kad iš visų federacijų tik viena WFF-WBBF federacija realiai siekia oficialaus kultūrizmo sporto pripažinimo net iki jam tampant olimpine sporto šaka. WFF-WBBF daug dirba keldama visuomenės akyse smukusį kultūrizmo įvaizdį. Tai nėra lengvi uždaviniai, net savotiškai fantastiški, tačiau savo veikloje WFF-WBBF federacija lako juos prioritetiniais ir jais vadovaujasi.

Kitos tarptautinės federacijos galėtų prisijungti prie Pasaulinės WFF-WBBF federacijos iniciatyvų, tačiau jų neapibrėžtas juridinis statusas joms to neleidžia daryti. Todėl, kitų federacijų veikla tolima nuo oficialaus sporto lygmens, todėl tiek metų jos nė kiek neįtakoja pasaulinio sporto judėjimo.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU).

2016. PASAULINIO KULTŪRIZMO LEGENDA.

2001_ec_innar_2m.jpg

2016-08-22

ESTIJOS KULTŪRIZMO SIELA - INARAS MARDO.

Per visą Estijos kultūrizmo laikotarpį estai neturėjo kito tokio iškilaus, energingo ir profesionalaus kultūrizmo lyderio, talentingo trenerio, kokiu buvo INARAS MARDO (Innar Mardo).

Savo tarptautinę veiklą pradėjęs nuo turnyrų „Georgo Tenno memorialas“ („Georg Tenno Memorial“), I. MARDO sukaupė didžiulį organizacinį patyrimą. Kaip ir dabartinis Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), jis nuo seno palaikė nuolatinius ryšius su visų pasaulio tarptautinių kultūrizmo organizacijų vadovais, tokiais, kaip BENAS VEIDERIS, OSKARAS HEIDENSTAMAS, SERŽAS NUBRETAS (Ben Weider, Oscar Heidenstam, Serge Nubret).

 

PASAULINĖS ISTORINĖS VARŽYBOS – „GINTARINIS PRIZAS“.

Atstovaudamas Estiją, INARAS MARDO buvo beveik visų Estijos nacionalinės rinktinių vadovu seniausiose tradicinėse pasaulio kultūrizmo varžybose – tarptautiniame „Gintarinio prizo“ turnyre (1968-2016).

Kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo TSRS ir socialistinėse šalyse laikotarpiu du dešimtmečius „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“) turnyras buvo neoficialiu TSRS kultūrizmo čempionatu, o, pagal šiandien sporto specialistų daromas išvadas, ir socialistinių šalių pasaulio kultūrizmo čempionatu (įvairiomis kalbomis daugiau informacijos tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje ir forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“; Pasaulinės WFF-WBBF federacijos oficialiame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, Nr. 28, 33 ir 34).

 

ESTIJOS NACIONALINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA.

Baigiantis devintam parėjusio šimtmečio dešimtmečiui INARAS MARDO aktyviai pasijungė prie tarptautinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veiklos. Tuo laikotarpiu I.MARDO iniciatyva Estijoje įkurta ir oficialiai registruota Nacionalinė WFF-WBBF federacija, kurios pirmuoju prezidentu buvo I.MARDO.

INARO MARDO  iniciatyva bei pastangomis 2001 metais Estijos sostinėje Taline vyko WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatas.

Anksti išėjus iš gyvenimo, INARUI MARDO atminti dabar eilę metų Estijoje rengiamas tradicinis turnyras  „Inaro Maro memorialas“ („Innar Mardo Memorial“).

SPORTAS AR KOMERCIJA???

2016_lrs_3m.jpg

2016-08-01

PER PASTARUOSIUS PENKIASDEŠIMT METŲ WFF-WBBF VISADA BUVO NE KOMERCIJOS, O SPORTO PUSĖJE.

Per penkiasdešimt tarptautinės sporto veiklos metų Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija visuomet laikėsi tvirtų sporto pozicijų. Nežiūrint į įvairias politines bei ekonomines aplinkybes, WFF-WBBF sportinė veikla niekados nebuvo nutrūkusi (tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt skaitykite straipsnius istoriniais sporto klausimais).

WFF-WBBF sportininkai visada turėjo galimybę varžybose siekti aukščiausių oficialių tarptautinių titulų.  Istorinė statistika rodo mūsų organizaciją esant prestižine kitų sporto organizacijų tarpe. Galima sėkmingai pravesti kelias varžybas, bet tai niekados neprilygs penkiasdešimčiai metų nuoseklaus darbo. Todėl mūsų jėga – rezultatyvus pusės amžiaus laikotarpis.

Dabar, pasaulyje pasikeitus visoms įmanomoms vertybėms, kai viskas vertinama tik pinigais, visos tarptautinės sporto organizacijos pasirinko komercinį kelią. Net WADA (Pasaulinė antidopingo agentūra) siekia pelno ir dėl to ne visos tarptautinės sporto organizacijos gali sau leisti tapti WADA narėmis. Visų minėtų organizacijų veikloje prieita iki absurdo. Apie tai jau ne kartą rašėme. Nežiūrint į laikmetį, WFF-WBBF ir toliau konservatyviai laikysis sporto, o ne komercijos. Taip, pasitaiko finansinių sunkumų, todėl būna sėkmingų ir nelabai sėkmingų veiklos laikotarpių.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija, skirtingai nuo kitų, bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis institucijomis, įvairių šalių valdžios struktūromis, įvairių religijų atstovais. Visi jie pastebi ir teigiamai vertina pozityvią WFF-WBBF veiklą. Mes matome federaciją kaip draugišką ir darnią organizaciją ir tuo esame stiprūs.

2016. TEISMAS OFICIALIAI LIKVIDAVO RUSIJOS NACIONALINĘ IFBB FEDERACIJĄ!

2016_ifbb_russia_1m.jpg

2016-07-24

VIENUOLIKA METŲ RUSIJOS IFBB VEIKĖ NELEGALIAI.

Rusijos IFBB (International Federation of Body Builders) federacija, kurios vadovas ilgus metus buvo garsus sportininkas VLADIMIRAS DUBININAS, neseniai juridiškai uždaryta.  Teismo sprendimas buvo priimtas dar 2005 metais, tačiau tik dabar įsiteisėjo. Iki šiol Rusijos nacionalinė IFBB federacija, pažeisdama šalies įstatymus,  net 11 metų dar veikė nelegaliai. Specialistai teigia, kad visa tai yra rimtas pagrindas pradėti naują teisminį tyrimą.

INFORMACIJA:

„FITSPORT.RU

See:

http://fitsport.ru/fm/index.php?s=&showtopic=14723&view=findpost&p=720179

2016-07-24

В 2005 году ГУ Федеральной регистрационной службы по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилось в суд к Общероссийской общественной организации «Федерация бодибилдинга и фитнеса России» с заявлением о признании прекратившим деятельность в качестве юридического лица, исключении из государственного реестра юридических лиц. В обосновании своих требований ФРС указало на то, что ФБФР более 3х лет не предоставляла сведения о продолжении своей деятельности с указанием действительного местоположения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях, то есть не отчитывалась никоим образом о своей деятельности. Суд признал ФБФР прекратившей деятельность в качестве юридического лица.
Однако, решение Московского районного федерального суда г.Санкт-Петербурга было исполнено только в 2016 году, несмотря на то, что на основании ст.209 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу. Своевременно оно исполнено не было. Это могла произойти по халатности работников государственных служб или же по желанию того самого руководящего органа, который не отчитывался о своей деятельности.
В 2016 году, видимо, сложившуюся ситуацию скрывать было уже невозможно. И ФБФР официально ликвидировали. Не приостановили деятельность, а именно ликвидировали. Ни о какой реорганизации и перерегистрации так же речи идти не может. Соответственно, такой общественной организации как Федерация бодибилдинга и фитнеса России фактически не существует уже порядка 11 лет. И деятельность ее на протяжении всего этого времени была незаконна. При этом каждый год проводились чемпионаты, кубки, присваивались звания спортсменам, категории судьям, осуществлялся прием различных сборов, спонсорских взносов и тд. Руководство грубо нарушало законодательство, вводило в заблуждение всех ее членов и партнеров. А это уже является основанием для обращения в правоохранительные органы“.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU).

2016. SPORTE VĖL NĖRA DEMOKRATIJOS.

2016_ifbb_1m.jpg

2016-06-11

PO 2009 METŲ IFBB PADALIJOMO ORGANIZACIJA VIS TOLSTA NUO REALAUS SPORTO.

Nuo 2009 metų BENO VEIDERIO (Ben Weider) IFBB (International Federation of Body Builders)  komercinės firmos padalijimo prabėgo keleri metai. Tada įvairių vidinių intrigų dėka IFBB privačios nuosavybės teise perėjo į ispano RAFAELIO SANTOCHOS (Rafael Santonja) rankas. Tada 38-ios Azijos ir Arabų šalių federacijos, vadovaujamos singapūriečio POLO ČIUA (Paul Chua)  paliko IFBB komersantus ir įsteigė savo organizaciją. Beje, 2009 metais POLAS ČIUA  ir Jungtinių Arabų Emiratų Dubajaus šeichas AL ŠAFARAS (Seikh Al Shafar) bandė prisijungti prie Pasaulinės WFF-WBBF federacijos (World Fitness Federation, World Body Building Federation). Nuo to laiko IFBB dar labiau komercializavosi ir nesustabdomai tolsta nuo realaus sporto.

 

KORUPCIJA IFBB FEDERACIJOJE TĘSIASI.

Neseniai IFBB komersantai paviešino dar vieną dokumentą, liečiantį Balkanų šalis. Gindami savo komercinius interesus, IFBB verslininkai toliau persekioja ir baudžia sportininkus. Minėtas dokumentas pateiktas žemiau.

 

IFBB VADOVAI VĖL PRAŠOSI WFF-WBBF PAGALBOS.

Visai neseniai kalbėjome apie korupciją Anglijos nacionalinėje IFBB (International Federation of Body Builders)  federacijoje. Tuomet kovai su IFBB vadovais bei „ verslininkais“ Anglijoje susibūrė keli šimtai IFBB sportininkų ir trenerių.

Neseniai Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  (DSc. Edmundas Daubaras) gavo laišką iš Egipto. Buvęs IFBB  federacijos vice prezidentas, arabų šalių ir Afrikos IFBB federacijos įkūrėjas  TAREKAS EL GVINDIS (Tarek El Guindy) rašo apie besitęsiančią korupciją IFBB federacijoje ir prašo padėti gauti oficialius IFBB federacijos dokumentus, patvirtinančius, kad tai ne federacija, o privati komercinė firma. Šie dokumentai nuo jo yra slepiami.

Kiek anksčiau, paprašius IFBB federacijos vice prezidentui POLUI ČIUA (Paul Chua) ir IFBB federacijos teisininkui, Austrijos IFBB federacijos prezidentui ALEKSUI BAUERIUI (Alex Bauer), mes anksčiau ne kartą viešinome jų pačių mums atsiųstus per 600  oficialių IFBB dokumentų federacijos legalumo klausimu.

Visi šie IFBB apgaulę ir korupciją patvirtinantys dokumentai minėtų POLO ČIUA  ir ALEKSO BAUERIO buvo išsiųsti į Tarptautinį Olimpinį komitetą (TOK) ir į visų šalių nacionalinius olimpinius komitetus, į tarptautinę antidopingo agentūrą WADA.

Detalesnė informacija temoje „IFBB JURIDINĖS IR FINANSINĖS AFEROS“ tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University.

TAREKO EL GVINDŽIO laiškas:

„From: tguindy@hotmail.com
To: info@wff.lt
Subject: RE: IFBB Corruption and Its Relationship with Egypt

Dear Sirs , We have read your Article "2014. BODYBUILDERS DO NOT UNDERSTAND IFBB POLITICS." Through http://www.wff.lt/articles/989  and found it extremely interesting and revealing for a lot of information related to unanswered suspicious questions about the IFBB activities and its relationship with the Egyptian bodybuilding federation corruption. 

In the past few years, we have noticed a lot of cover-ups activities conducted by IFBB officials to hide Egyptian body building team doping test results and over all real ranking, in fact they never reply to any questions raised by any person from Egypt to inquire about the results but the official Egyptian federation.  

They even create new titles to create even more propaganda to the Egypt team as a favor to the loyal partner Mr. Adel Fahim. One of the visible reasons for this strange unprofessional unethical behavior are the Wieder Academy in Egypt that generate millions of USD in Fake training certification and programs that doesn't have any legal existence in Egypt although it generate millions of dollars.

Our main problem is that we cannot get the legal references from any source that could prove these unethical activities and cover-ups. We would appreciate if you would kindly send us all the legal references related to corruption between IFBB and the Egyptian BB federation that is visible to every one but no one can prove .

We would really appreciate if you could send us the formal legal references asap. We really believe that WFF will be the next official International fedration in Egypt.
Let me introduce my self, I am Tarek El Gendy, the son of Abelhamid El Gendy (World Champion, founder of Arab and African federation and ex IFBB vice presedent) that has been betrayed by IFBB officials by refusing to support him when he needed them to apply the law. they have simply refused to give him any type of support and now Adel Fahim is getting all the support in the world from IFBB officials.
Should you need any further information please let me know.
Thanks for your kind cooperation & support.

Tarek El Gendy, Mob CA :+1  647 262 8696, Mob EG :+2 0100 511 5723“

2016. TARPTAUTINIS SPORTO UNIVERSITETAS UŽSIIMS MOKSLINIAIS DARBAIS.

2013lvo1m.jpg

2016-04-16

EUROPOS SĄJUNGOJE OFICIALIAI REGISTRUOTAS TARPTAUTINIS SPORTO UNIVERSITETAS.

Kaip žinia, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija užsiima tarptautine veikla nuo 1968 metų (greitai švęsime penkiasdešimtmetį!). Šiandien WFF-WBBF vienija 123 šalis - nares, atstovaujančias visus kontinentus. Pasaulinė WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse kasmet organizuoja per 60 tarptautinių renginių.

Dabar Pasaulinė WFF-WBBF federacija pristato naują  globalinę tarptautinę sporto mokymo instituciją: TARPTAUTINĮ SPORTO UNIVERSITETĄ (TSU, International Sport University, Международный Университет Спорта).

TSU yra registruotas Europos Sąjungoje.

 

STEIGTI UNIVERSITETĄ PASKATINO TARPTAUTINIOS NEOLIMPINIŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETAS.

Idėja steigti TARPTAUTINĮ SPORTO UNIVERSITETĄ  gimė prieš tris metus, kai Pasaulinė WFF-WBBF federacija tampriai bendradarbiavo su tarptautiniu Tarptautiniu neolimpinių sporto šakų komitetu (INOC, International Non Olympic Committee) ir prie šio komiteto veikiančiu tarptautiniu sporto universitetu.

Tai pasaulio sporto istorijoje neturintis precedento atvejis, dar katą parodantis, kad šiandien Pasaulinė WFF-WBBF federacija yra šios sporto šakos lyderis pasaulyje.

 

EUROPOS SĄJUNGOJE OFICIALIAI REGISTRUOTAS TARPTAUTINIS SPORTO UNIVERSITETAS.

Neseniai  Europos Sąjungoje sėkminga įvyko oficiali Tarptautinio sporto universiteto registracija. Universiteto veikla numatyta visose pasaulio šalyse. Liko formalumai: universiteto vėliavos gamyba ir pan..

 

PRADĖTOS RENGTI UNIVERSITETO MOKYMO PROGRAMOS.

Neseniai vyko eilė ruošiamų studentams Tarptautinio sporto universiteto mokymo programų aptarimų. Aptarimuose dalyvavo žinomi kelių šalių sporto mokslo ir mokymo specialistai. Nutarta iki 2016 metų birželio mėnesio paruošti pirmines Universiteto mokymo programas, jas aptarti, pakoreguoti, patvirtinti ir išversti į kelias užsienio kalbas.

 

TARPTAUTINIO SPORTO UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS, MOKSLO IR MOKYMO STRUKTŪROS.

Neseniai buvo aptartos Tarptautinio sporto universiteto administracijos, mokslo ir mokymo struktūros. Tarptautiniame sporto universitete bus įprasti aukštosioms mokymo įstaigoms valdymo padaliniai. Administracijai vadovaus universiteto rektorius, prorektoriai ir dekanai, o mokslo ir mokymo klausimais užsiims profesoriai, docentai, dėstytojai bei asistentai.

 

STUDENTAI SIEKS UNIVERSITETINIO DIPLOMO.

Tarptautinio sporto universiteto studijos prieinamos kiekvienam. Universiteto diplomui gauti reikės užpildyti pagal mokymo programas ir pasirinktą specializaciją studijų knygeles: tam išlaikyti reikiamus egzaminus, susirinkti įskaitas bei atlikti praktinius darbus. Nieko neįprasto, viskas kaip bet kurioje aukštojo mokymo įstaigoje. Mokytis bus galima „on-line“ ir „off-line“ principais.

Lygiagrečiai su įprasta universitetine veikla Tarptautinis sporto universitetas tęs trisdešimtmetę tarptautinių trenerio seminarų praktiką. Išklausę seminaro kursą, treneriai gaus jau žinomą tarptautinio pavyzdžio trenerio pažymėjimą (International Trainer’s Certificate), suteikiantį galimybę gauti trenerio darbą įvairiose šalyse. Su tokio pavyzdžio trenerių pažymėjimais mūsų seminarų lankytojai trenerio darbą jau susirado daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių.

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITŲ ŠALIŲ UNIVERSITETAIS.

Neseniai Tarptautinio sporto universiteto prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras) lankantis Rusijoje, Maskvoje įvairių šalių universitetų bendradarbiavimo klausimais įvyko eilė susitikimų. TSU priėmė pasiūlymą pasinaudoti Maskvos universitetų mokymo programomis, atpatinkamai jas suderinus su savosiomis ir jas išvertus į anglų kalbą. Mokymo procesą TSU planuoja pradėti 2016 metų rugsėjo mėnesį. Neskaitant Maskvos, jau dabar iš valstybinių Delio (Indija), Otavos (Kanada), Teherano (Iranas), Dubajaus (JAE) universitetų gauti pasiūlymai bendradarbiauti. Vyksta kruopštus parengiamasis darbas.

 

TARPTAUTINIS SPORTO UNIVERSITETAS TURĖS SAVO KOLEDŽĄ.

Prieš pradedant Tarptautinio sporto universiteto darbą nuspręsta, kad prie Universiteto bus įkurtas ir koledžas (ISU College). Mokymai minėtame  koledže bus siauresnio profilio ir bus tarp visiems suprantamo vidurinio ir aukštojo mokslo ribų.

 

TARPTAUTINIS SPORTO UNIVERSITETAS UŽSIIMS MOKSLINIAIS DARBAIS.

Kartu su studentų mokymais Tarptautinis sporto universitetas (ISU) užsiims ir moksliniais darbais. Tam vadovaus universiteto mokslo taryba. Prieš kelerius metus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras) istorinis Lvovo Stavropigeono universitetas suteikė aukščiausią akademinį mokslų daktaro laipsnį (Doctor Honoris Causa). Šiuo metu Ukrainos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas VASILIJUS BESPALENKA  gina kandidato į mokslų daktarus vardą. 

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University (ISU).

2016. LEVRONE PRO CLASSIC. PROFESIONALAUS KULTŪRIZMO TEATRAS. TAI KARNAVALAS AR VARŽYBOS?

2016_fiodorov_1m.jpg

2016-03-02

RUSAI, BALTARUSAI IR LIETUVIAI – PROFESIONALAUS KULTŪRIZMO STATISTAI.

Pastaruosius kelerius metus privačiose IFBB (International Federation of Body Builders) ir NPC (National Phisyque Committee) komercinėse firmose organizuotose stambaus masto kultūrizmo profesionalų varžybose dalyvauja talentingi rusų kultūristai. Tai SERGEJUS ŠELESTOVAS, ALEKSANDRAS FIODOROVAS bei baltarusis ALEKSEJUS ŠABUNIA. Nežiūrint į jų pasiektą sportinę formą, jie visados buvo ir yra tik varžybų statistais, kitaip sakant, „masovkė“. Prie šių tikrai galingų kultūristų dar prisideda kartas nuo karto ir lietuvis vilnietis DAINIUS BARZINSKAS, stabiliai užimdamas paskutines vietas profesionalų varžybose.

 

PO PASAULĮ KELIAUJA PROFESIONALŲ KARNAVALAI.

2016 metų spalyje Klaipėdoje vyks tikros profesionalaus kultūrizmo varžybos: 13- tas tradicinis WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionatas „Gintarinio prizo OLIMPIJA“. Geriausi pasaulio profesionalūs kultūristai kovos realiose sporto varžybose dėl realių vietų.

Kultūrizmo fanai dievina savo idealizuojamus sportininkus, tačiau retai susimąsto dėl oficialiam sportui svarbių dalykų. Paskutinius dvidešimt metų, o ypatingai per pastaruosius kelis metus, profesionalūs kultūristai dalyvauja varžybose JAV ir Europoje, bet mažai kas supranta priežastis, kodėl niekados „šviežias“ profesionalas neužima aukštų vietų, jeigu jis neatstovauja ir už jo nestovi kokia nors garsi „papildų“ ar kokia kita privati sporto komercinė firma.

Pažiūrėkime į esminius dalykus. Visos be išimties profesionalaus sporto varžybos JAV ir Europoje priklauso privačia nuosavybe kokiam nors verslininkui – komersantui, kuris visomis priemonėmis siekia pelno. Tai verslas, nieko nuostabaus. Netgi pavadinimai visų profesionalams skirtų varžybų tapo nebe sportiniai: „festivaliai“, „karnavalai“, „mugės“ ir įvairiausi „klasikai“. Ne paslaptis, kad visos sporto komercinės firmos perka ir išlaiko kultūristus, kad šie atstovautų jų privačias kompanijas ir reklamuotų jų gaminamą produkciją. Šie komersantai be galo suinteresuoti, kad jų išlaikomi sportininkai profesionalų varžybose užimtų aukštas vietas, net tai tiesiogiai reklamuoja jų produkciją. Niekaip nesuvokiama, kodėl naivūs kultūristai tiki, kad siekiančios pelno komercinės firmos iš tikrųjų „išmeta“ kultūristams tas didžiules pinigų sumas, kurios skelbiamos žurnaluose ir internete. Gal verslininkai išėjo iš proto ir savanoriškai žlugdo savo biznį? Niekados! Atvirkščiai, šie sporto verslininkai savo išlaikomiems profesionaliems kultūristams perka vietas, sumokėdami tiems komersantams, kurie rengia minėtas profesionalų varžybas ir tai irgi yra jų tiesioginis verslas, tokiu būdu pelno siekimas. Todėl paskutiniais metais tapo akivaizdu, kad profesionalų varžybos tapo panašios į prekybinius sandorius, lyg tai būtų koks supermarketas. Šie profesionalaus sporto renginiai tapo panašūs į teatrą, kur viskas surežisuota ir nuspręsta pagal iš anksto sumokėtus pinigus ir visa tai gražiai sugrota susirinkusiai naiviai sirgalių publikai. Finale komersantai lieka patenkinti, nes žino realias sumas, kurias sumokėjo už realias jų išlaikomo sportininko vietas, t.y. už savo komercinės firmos produkto reklamą. Ir tiktai vis dar svajonėse gyvenantys kultūrizmo sporto fanai tebetiki jiems sekamomis pasakomis ir be perstojo serga ir ginčijasi tarpusavyje, kodėl tas ar kitas jų numylėtinis profesionalaus kultūrizmo teatralizuotame šou užėmė kažkokią vietą. Tačiau verslas yra verslas, sumokėk kainą ir gausi atitinkamą vietą „varžybose“. O sportininkai, net būdami ypatingai geroje formoje, iš tikro kovose dėl aukštų vietų nedalyvauja. Šiandien jau atsirado  visa plejada absoliučių pasaulio mėgėjų kultūrizmo čempionų, kurie JAV geroje formoje dalyvavo aukšto lygio profesionalų „varžybose“ ir ... liko nepastebėti. Be abejo, tokie neplanuoti geri sportininkai komersantams žlugdo planus ir visada atneša papildomą galvos skausmą. Visi minėti čempionai Amerikoje pabuvo statistų vaidmenyje ir iškart pateko į profesionalaus kultūrizmo šiukšlyną. Biznis suprantamas, tačiau kur gi sportas? Atrodo, kad oficialaus sporto klausimais pasaulyje šiandien tesirūpina tik vienintelė Pasaulinė WFF-WBBF federacija.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, International Sport University.

2015 WFF-WBBF AZIJOS IR INDIJOS ČEMPIONATAI.

2015_i_231m.jpg

2016-01-16

PASAULINĖS FEDERACIJOS PREZIDENTO OFICIALUS VIZITAS Į INDIJĄ.

 

2015 metų lapkričio 29 dieną Indijos Patialos mieste vyko trečiasis WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) Azijos kontinento čempionatas bei kasmetinis Indijos WFF-WBBF nacionalinis čempionatas.

Absoliučiais nugalėtojais tapo: Azijos čempionato absoliutus čempionas PARDIPAS DAHIJUS (Pradeep Dahiya, Delis), o Indijos nacionalinio čempionato absoliučiu nugalėtoju tapo RAJUS SAHAS (Raj Sahu, Santokhgartas).

Sportininkai gavo gražius apdovanojimus: auksiniai žiedai kategorijų čempionams, piniginiai prizai kiekvienos kategorijos prizininkams, sidabro moneta kiekvianam varžybų dalyviui bei daug kitokių vertingų prizų. Išviso išdalinta 7 000 JAV dolerių.

Tuo pačiu Delyje, Liudhianoje bei Aurangabade buvo surengtos tarptautinės spaudos konferencijos.

Palaikyti Indijos nacionalinę WFF-WBBF federaciją į Indiją su oficialiu vizitu atvyko Pasaulinės WFF-WBBF federacjos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras). Tai buvo jau šeštas Pasaulinės federacijos prezidento vizitas į Indiją.

 

WFF-WBBF TARPTAUTINĖ SPAUDOS KONFERENCIJA DELYJE.

Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacjos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO (DSc. Edmundas Daubaras) vizito į Indiją metu jau pirmą dieną šalies sostinėje Delyje buvo surengta tarptautinė spaudos konferencija. Konferenciją organizavo Indijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas LALITAS SONIS (Lalit Soni) bei Delio WFF-WBBF federacijos prezidentas ŠIVAMAS ČOPRAS (Shivam Chopra).

Indijos spaudos, televizijos atstovams, konferencijoje dalyvavusiems politikams ir verslininkams buvo pristatyta Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla, aptarti svarbūs ateities planai. Tarp artimiausių darbų buvo BRICS šalių čempionato ruošimas (2016 metais Indija pirmininkauja tarptautinėje BRICS organizacijoje. BRICS – Rusija, Kinija, Indija, Pietų Afrikos Respublika ir Brazilija).

Tarp spaudos konferencijos VIP dalyvių buvo Delio valstybinio universiteto prezidentas MANOJUS ČAUNDARIS (Manoj Choudhary), Treveni memorialinio fondo prezidentė BUMIKA BAKŠI (Bhumika Bakshi, Triveni Memorial Foundation). 

 

WFF-WBBF TARPTAUTINĖ SPAUDOS KONFERENCIJA AURANGABADE.

Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacjos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO (DSc. Edmundas Daubaras) vizito į Indiją metu 2016 metų lapkričio 28 dieną  Indijos Harianos valstijos Aurangabado mieste buvo surengta tarptautinė spaudos konferencija.

Konferenciją organizavo Indijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas LALITAS SONIS (Lalit Soni) bei Indijos Harianos valstijos WFF-WBBF federacijos prezidentas PAVINDERIS ŠARMAS  (Pavinder Sharma).

Indijos spaudos, televizijos atstovams, konferencijoje dalyvavusiems politikams ir verslininkams, įvairių Indijos valstijų sporto vadovams  buvo pristatyta Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla, aptarti svarbūs ateities planai. Tarp artimiausių darbų buvo BRICS šalių čempionato ruošimas (2016 metais Indija pirmininkauja tarptautinėje BRICS organizacijoje. BRICS – Rusija, Kinija, Indija, Pietų Afrikos Respublika ir Brazilija).

 

2016. WFF-WBBF AVON WORLD GRAND PRIX.

INDIA LIUDHIANOJE ORGANIZUOS STAMBŲ TARPTAUTINĮ TURNYRĄ.

Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacjos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO (DSc. Edmundas Daubaras) vizito į Indiją metu nuspręsta 2016 metų kovo 18-20 dienomis Pandžabo valstijos Liudhianos mieste organizuoti stambų “WFF-WBBF Avon World Grand Prix” tarptautinį turnyrą.

Rengiantis minėtam renginiui Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  ir Indijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas LALITAS SONIS  lankėsi AVON kompanijos būstinėje, kur susitikos su firmos savininakis ir direktoriais MD ONKARU PAVU  ir RIŠI PAVU (M.D Onkar Pahwa Ir Rishi Pahwa).

 

PHOTO: International President WFF-WBBF DSc. EDMUNDAS DAUBARAS and National President WFF-WBBF India LALIT SONI, 2015, India.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PASITINKANT 2016 METUS.

2015_br_7m.jpg

2016-01-01

2016 m. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro (DSc. Edmundas Daubaras) šventinis sveikinimo žodis.

Kaip ir visus praėjusius bendros mūsų sporto veiklos penkiasdešimt metų, visi kartu daug ir prasmingai dirbome, todėl praėję 2015 metai buvo dar labiau turiningi ir reikšmingi pasiektais rezultatas.

Ypatingai ženklūs darbai atlikti asmeniškai tarptautinių WFF-WBBF VIP Asmenybių   Levento Devečio (Belgija), Aleksandros Kobielak (Lenkija), Vytauto Mikuckio (Kaunas), Andrejaus Basovo (Rusija), Valentinos Kozlovskajos ir Vladimiro Kurilčiko (abu Baltarusija), Rubeno Pibes Rodrigeso (Paragvajus), Gianni Almeida (Brazilija), Aleksejaus Filatovo (Estija), Lalito Sonio (Indija).
Pasaulinė WFF-WBBF federacija (World Fitness Federation, World Body Building Federation), šiandien vienijanti nacionalines organizacijas iš 123 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus, Klaipėdoje organizavo seniausią pasaulyje nuo 1968 metų vykstantį jau 48-ą tarptautinį tradicinį “Gintarinio prizo” turnyrą.
Per 2015 metus įvairiose šalyse vyko per 60 tarptautinių renginių.
Baigiantis metams, Pasaulinė WFF-WBBF federacija tęsia naują globalinį beprecedentinį darbą – ruošiama įvairiomis kalbomis išleisti visa apimanti “Pasaulinė dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („World Bodybuilding Encyclopedia“). To dar niekada niekas pasaulyje nėra daręs.
Tiek WFF, tiek WBBF ir toliau lieka vienintelėmis pasaulyje oficialiai registruotomis ir realiai dirbančiomis tarptautinėmis visuomeninėmis tarptautinėmis sporto federacijomis (kultūrizmo ir fitneso), kurios, bendradarbiaudamos su įvairių šalių valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, nuosekliai siekia oficialus kultūrizmo sporto pripažinimo.
Oficialaus sporto pripažinimo prasme ženkliausi buvo Pasaulinės WFF-WBBF vadovų oficialus priėmimas Lietuvos Respublikos Seime, kur buvo pristatyta Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla.
Nešdamos naujas idėjas, tarptautinės WFF ir WBBF federacijos pirmauja kultūrizmo ir fitneso pasaulyje, todėl nuolatos yra dėmesio centre.
Skirtingai nuo kitų mūsų sporto šakos organizacijų, vakarykšte diena negyvename ir negyvensime. Artimuose mūsų planuose numatome steigti ir registruoti tarptautinį sporto universitetą.
Pasaulinė WFF-WBBF federacija šiandien sparčiai žengia pirmyn ir šis gausus tarptautinių aistruolių būrys iš viso pasaulio nuolatos auga.
SU JAU PRAĖJUSIOM ŠVENTOM KALĖDOM IR NAUJAISIAIS 2016 METAIS!!!
Nuoširdžioje maldoje telaimina mus Dievas!

Puslapiai ...4567891011121314151617 ...