World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

UŽBAIGIANT 2007 METUS

2007-07-01

Laikas bėga, o WFF (World Fitness Federation)  ir WBBF (World Bodybuilding Federation)  ir toliau lieka vienintelėmis pasaulyje oficialiai registruotomis tarptautinėmis nesiekiančiomis pelno visuomeninėmis sporto organizacijomis (turime galvoje fitneso ir kultūrizmo sportą). Visi kiti subjektai, save vadinantys „tarptautinėmis federacijomis“,  yra (geriausiu atveju) vienam ar dviem žmonėm priklausančios  privačios komercinės firmos arba  išvis neturintys jokios  juridinės registracijos fizinių asmenų susivienijimai. Kartais nueinama iki absurdo: Prancūzijos maisto papildų parduotuvė pasivadino „tarptautine federacija“ ir rengia pasaulio čempionatus. 

FITNESAS IR KULTŪRIZMAS 2007 METAIS

2006-12-01

Galutinai įsitikinome, kad pasaulinė WFF federacija (World Fitness Federation) yra bene vienintelė pasaulyje oficialiai registruota tarptautinė visuomeninė sporto organizacija (kalbame apie fitnesą ir kultūrizmą). Visi kiti save vadinantys „tarptautinėmis federacijomis ar asociacijomis“ yra privačios komercinės firmos ar visiškai neregistruoti žmonių susibūrimai, kurie prisidengia sporto federacijų vardu. Todėl, jei kalbame rimtai ir oficialiai, pirmoje eilėje nacionalinės federacijos savo šalyse turėtų pateikti savo vadinamų tarptautinių federacijų registravimo pažymėjimus bei įstatus ir tuomet bus aišku, ar tai tikros, ar menamos sporto federacijos.

FITNESAS - POPULIARIAUSIAS SPORTAS PASAULYJE

2006-10-13

Nėra abejonių, kad šiandien fitnesas yra viena populiariausių sporto šakų pasaulyje. Remiantis ne kartą užsienio spaudoje pateiktais statistiniais duomenimis, fitneso užsiėmimus lanko  per tris šimtus milijonų žmonių. Mes nekalbame apie sporto šakos populiarumą tiesiogiai neįtraukiant žmonių masių į reguliarias treniruotes. Tuomet pati populiariausia sporto šaka būtų antikos gladiatorių kautynės, kur tūkstančiai aistruolių susirinkdavo aistringai „sirgti“ liejantis upeliams kraujo ir tuo pačiu skaniai užkandžiaujant ir gurkšnojant vyną arba alų. Mes kalbame apie konkrečių žmonių reguliarų darbą treniruoklių salėse.

WFF (World Fitness Federation)

2006-09-13

Ilgą praėjusio šimtmečio laikotarpį pasaulis buvo padalintas į dvi stovyklas: socialistinę ir kapitalistinę. Abi stovyklas skyrė „geležinė uždanga“, neleidusi stovykloms tarpusavyje bendrauti. Kapitalistiniame „Vakarų“ pasaulyje vystėsi kultūrizmas (bodybuilding), o socialistiniame fitnesas (tuo metu „atletine gimnastika“ vadintas). Neturėdamos realių galimybių bendrauti tarpusavyje, abi giminingos sporto šakos ėjo savo keliu ir vystėsi savarankiškai. 
Idėjos, kurias dabar puoselėja tarptautinė WFF, užgimė ne kur kitur, o Lietuvoje, kartu su pirmaisiais tarptautiniais „Gintarinio prizo“ čempionatais.

FITNESAS. KITA NUOMONĖ

2005-04-24

Nors sportinis sveikatingumo judėjimas minimas dar nuo antikos laikų, tačiau reguliarios varžybos pradėtos rengti tik nuo praėjusio šimtmečio vidurio. Pirmąjį kultūrizmo pasaulio čempionatą („Universe“) Anglijoje 1948 metais surengė tarptautinė NABBA (National Amateur Body Building Association), kuri, vadovaujama anglo OSKARO HAIDENSTAMO (Oscar Heidenstam), po to dar ilgokai laikė pasaulinių kultūrizmo renginių monopolį. O.HAIDENSTAMAS organizavo varžybas (ir pats jose dalyvavo) dar praėjusio šimtmečio trisdešimtųjų metų pradžioje, gerokai anksčiau už šiuo metu žinomus sporto veikėjus ir organizatorius.

WFF PROFESIONALŲ LYGA

2005-03-14

2004 metais Vilniaus kongresų rūmuose įvyko pirmasis WFF (World Fitness Federation) pasaulio fitneso profesionalų čempionatas. WFF profesionalų lygos direktoriumi išrinktas Rusijos WFF prezidentas, WFF EH generalinis sekretorius ANDERJUS BASOVAS.

KULTŪRIZMO LIETUVOJE KETURIASDEŠIMTMEČIUI

2005-02-01

Gyvenimas turi nuostabią savybę – keistis. Keičiasi laikas, žmonės, požiūriai ir supratimas. Laidojant Joną Paulių 2-jį buvo cituojama viena jo išsakytų minčių. Nors ilgą laiką buvo stengiamasi įrodyti, kad viena religija yra svarbesnė, teisingesnė, geresnė už kitas - laikas yra pradėti galvoti, kad visos religijos turi vieną bendrą užduotį ir tikslą – palaikyti žmonių dvasingumą, ugdyti žmonių dorovę ir meilę visam pasauliui. Religijos turi ne kovoti viena su kita, o dirbti išvien bendrą darbą.

SUSIJUNGIMAS

2005-01-01

Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija (Lietuvos NABBA – National Amateur Body Building Association) – pirma Lietuvoje oficialiai registruota kultūrizmo organizacija (įkurta 1991 m. gegužės mėnesį). NABBA buvo viena pirmų tarptautinių sporto organizacijų, pripažinusi Lietuvos Nepriklausomybę (1991 m.). Pirmi po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvai iškovoti šiauliečio ROLANDO BUČINSKO ir klaipėdietės NATALIJOS MURNIKOVIENĖS Europos čempionato medaliai buvo taip pat NABBA organizacijoje (1991 m.). Po Nepriklausomybės atkūrimo vyko vienas pirmų Lietuvoje Europos čempionatų, vėl gi tai buvo NABBA (1996 m.). Pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje NABBA Europos čempionatą Vilniuje filmavo ir tris kartus rodė “Eurosport” televizija (generalinis rėmėjas buvo dienraštis „Respublika“).  Per paskutinius metus kultūrizmo sportas labai pasikeitė.  Šiandien tiek NABBA, tiek ir kitas pagrindines tarptautines kultūrizmo organizacijas atstovauja toks sportininkų lygis, apie kurį dauguma save kultūristais laikančių lietuvaičių nė neįsivaizduoja. O lygis yra aiškus – šiandien kultūristas turi būti ne menkesnis už IFBB (International Federation of Body Builders) mėgėjų pasaulio čempioną vilnietį OLEGĄ ŽURĄ. Tiesa, yra mažesnių tarptautinių kultūrizmo organizacijų, tačiau, kaip matyti, pergalėmis jų čempionatuose nelabai kas džiaugiasi.

DABARTINIS FITNESAS

2004-01-06

Tarptautinė fitneso federacija WFF peržengė antrąjį savo gyvavimo dešimtmetį. WFF - dinamiška organizacija, ji nuolatos vystosi ir progresuoja. Tuo tarpu daugelis tarptautinių sporto organizacijų dešimtmečiais išlieka stabilios ir į jokius laikmečio pakitimus nereaguoja. Daugeliui tarptautinių kultūrizmo organizacijų, savaip propaguojančių fitneso sportą, ir keistis nėra kaip – ką galėjo, tą jau seniai pasakė. Galima teigti, kad kultūrizmas šiuo metu yra aklavietėje. Vykstančios naujojo kelio paieškos svaresnių rezultatų nedavė. Kuo dar nustebinti pasaulį – pasiekti 200 kilogramų kūno svorį ar bicepso apimtį padidinti iki 80 centimetrų?

LIETUVOS KULTŪRIZMO IŠTAKOS

2003-06-09

Dešimtmečiai nusinešė negrįžtamai daug šios istorijos epizodų. Organizuotos kultūrizmo treniruotės Lietuvos sporto klubuose prasidėjo 1960 metų pradžioje. Kultūrizmas darėsi populiarus ir greit paplito Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, rajonų centruose. Sportininkai pasiekė neblogų rezultatų, ėmė dalyvauti varžybose Lietuvoje (1965) ir Lenkijoje (1968). 1966 m. Vilniuje vyko tarptautinės varžibos, kuriose sekmė lydėjo lietuvius A.PRICĄ, A.PATACKĄ,A.RAMANAUSKĄ, K.ALŠAUSKĄ, maskviečius GENADIJŲ BALDINĄ, I.PETRUCHINĄ.Kultūrizmo paplitimui Lietuvoje, o per ją ir visoje SSSR nemežą įtaką turėjo Lenkija ir Čekoslovakija. Ten jau seniau imti organizuoti tarptautiniai turnyrai. Neatsiliko ir Lietuva, artėjant septyniasdešimtiesiems metams, pravedusi ne vienas tarptautines varžybas.