World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

NORI TAPTI IFBB/NPC ČEMPIONU? DALYVAUK „HOMOSEKSUALINIUOSE“ VAKARĖLIUOSE, KURIOUS ORGANIZUOJA IFBB/NPC VADOVAI.

0m.jpg

2015-11-04

PO NESEKMĖS 2015 METŲ IFBB „OLYMPIA“ TURNYRE RUSIJOS PROFESIONALAS ALEKSANDRAS FIODOROVAS TEIGIA, KAD ŽINO KAIP AMERIKOJE TAPTI ČEMPIONU...

Vienas Rusijos IFBB federacijos organizatorių ROMANAS DŽABELOVAS parašė ir paviešino išsamų straipsnį apie IFBB/NPC (International Federation of Body Builders, National Phisyque Committee) užkulisius: korupcija, intrigos, nesąžiningas teisėjavimas, kriminalas, prostitucija ir kt..

Tarp pateiktos informacijos žinios, kad KEVINAS LEVRONAS yra biseksualus (dabar tai norma?), o ŠONAS REJUS  gyvena iš narkotikų prekybos.

ROMANAS DŽABELOVAS rašo, kad IFBB/NPC varžybų metu su sportininkais organizuojami „homoseksualūs“ vakarėliai ir tai jau tapo savotišku verslu, tikra „Industrija“.

ROMANAS DŽABELOVAS  rašo, kad absoliutus IFBB sunkaus svorio pasaulio čempionas, IFBB Profesionalas SERGEJUS ŠELESTOVAS „Arnold Classic“ varžybų išvakarėse varžybų organizatorių buvo pakviestas dalyvauti viename tokių „homoseksualių“ vakarėlių. Jam buvo siūloma iškart 5 000 JAV dolerių suma ir „Arnold Classic“ varžybų aukšta vieta. SERGEJUS ŠELESTOVAS atsisakė. Po to jis nė karto nė vienose IFBB/NPC varžybose nebeužėmė jokios pastebimos vietos ir visam laikui liko sportininku-statistu.

ROMANAS DŽABELOVAS savo straipsnyje teigia, kad beveik visos IFBB/NPC „Bikini“ ir „Physique“ žvaigždės perėjo per minėtus „homoseksualius“ vakarėlius ir taip pelnė savo pergales.

 

INFORMACIJA:

ROMANAS DŽABELOVAS, http://www.steelfactor.ru/doc/1007

Taip pat įvairiomis kalbomis nformaciją rasite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite skyrelį „Straipsniai“ ir forumo temas „NLEGALIOS IFBB/EFBB JURIDINĖS IR FINANSINĖS AFEROS“.

2015. DABARTINĖ SITUACIJA PASAULIO KULTŪRIZMO SPORTE.

wff_wbbf_1m.jpg

2015-08-04

ARENOJE PASIRODO NAUJŲ FEDERACIJŲ. IŠ ESMĖS NIEKAS NESIKEIČIA

Pastaruoju metu sporto arenoje pasirodo vis naujų nacionalinių bei tarptautinių federacijų. Mažai informuotam žmogui sunku susigaudyti įvairių federacijų gausoje. Kiekviena šių federacijų teigia, kad ji „geriausia“. Tačiau tai tik žodžiai.

Dešimtmečiais ankstesni kultūrizmo lyderiai vedę sportą klaidingu keliu, šiandien pasiekė uždarą aklavietę, sugebėjo sukurti itin neigiamą visuomenės nuomonę apie kadaise buvusį gražų kultūrizmo sportą. Šiandien kultūrizmas iš sporto virto atvira komercine veikla, kažkokiu „perku-parduodu“ procesu. Manipuliavimas sportininkais, nuolatiniai žaidimai dopingo kontrole, sportininkų ligos ir net mirtys tapo kasdienybe. Šiame procese nėra nieko oficialaus, o kultūrizmo sportinė veikla tapo siauro uždaro pačių kultūristų rato užsiėmimu, tolimu nuo plačios visuomenės interesų. Kultūrizmo sportas, ypač oficialiu požiūriu, yra ant pražūties ribos.

Federacijų gausoje atskirti federacijas vieną nuo kitos nėra sunku, reikia tik užduoti vieną klausimą: ką ši federacija realiai atlieka vystant sportą oficialia prasme, ką realaus ji veikia gerinant ir gelbstint nusmukdytą kultūrizmo įvaizdį.

Sakome „realiai“, nes, pavyzdžiui, juridiškai privati IFBB (International Federation of Body Builders) komercinė firma kalba vieną, o iš tiesu daro kitą. Kai ilgametis IFBB vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapūras) ir IFBB teisininkas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austrija) paviešino oficialius juridinius IFBB dokumentus, išaiškėjo ilgus metus trukęs juridinis ir finansinis melas. Žiniasklaidoje pastaruoju metu po IFBB tarpusavio karų ir skilimo į dvi savarankiškas federacijas paviešinti įvairūs faktai, tarp kurių ir tai, kaip aukščiausi IFBB pareigūnai slėpė dopingo rezultatus, jais manipuliavo, už atlygį leisdavo prasikaltusiems išvengti bausmės, pardavinėjo sportininkams dopingo naudojimo schemas. Lenkijoje aukštam tarptautinės IFBB vadovui ir Lenkijos nacionalinės IFBB federacijos prezidentui PAVELUI FILEBORNUI šiais klausimais buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos. IFBB nutyli buvusius jaunų sportininkų mirčių atvejus. Dėl šių priežasčių IOC (Internnational Olympic Committee) atsisakė pripažinti IFBB, o Pasaulio ir Azijos (World Games, Asia Games) žaidynės IFBB pašalino iš savo veiklos. Visai neseniai Azerbajdžano spstinėje Baku vykusio tarptautinio renginio metu IFBB sportininkai vėl pateko į skandalingą situaciją. Pateko taip stipriai, kad Lenkijos, Ukrainos bei kitų šalių sporto ministerijos rimtai kalba apie ne tik finansavimo, bei ir bet kokios paramos kultūrizmo sportui nutraukimą (plačiau skaitykite tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temose „Padėtis tarptautinėse federacijose“ ir „IFBB/EFBB finansinės aferos“, „WADA ir Anti-dopingo kodekso pasirašymas“).

Taip kalbame apie IFBB, o padėtis kitose tarptautinės federacijose nepalyginamai kur kas blogesnė, ir, jei ne juokinga juridiniu klausimu, tai jau nerimta tikrai. Tai ir yra esminė priežastis, kad nė viena žinoma oficiali tarptautinė organizacija su šiomis tarptautinėmis federacijomis nebendrauja ir nesiskaito. Pavyzdžiui, per pastaruosius dvidešimt metų save įvardijanti tarptautine NABBA asociacija (National Amateur Body Building Association, juridiškai tai Anglijos sporto klubas) dėl tarpusavio nesutarimų skilo net tris kartus. Šios naujos organizacijos toliau skaidėsi ir dalinosi, tad sporto arenoje tarptautinių kultūrizmo organizacijų vis daugėja, tačiau ką tai keičia? Nė viena iš anksčiau egzistavusių, nei iš naujai susikūrusių organizacijų neatlieka jokio vaidmens oficialiame tarptautiniame sporto judėjime, nė kiek neįtakoja oficialaus sporto, nesiekia ir net nebando siekti kultūrizmo sporto pripažinimo.

Sporto visuomenė, kuri nesigilina į esminius juridinius dalykus, net nesupranta, kad realiai šios organizacijos neegzistuoja, nes tėra registravusios tik savo pavadinimą bei logotipą. Dažnai po šių „tarptautinių federacijų“ skraiste slepiasi privačios komercinės firmos. Šių organizacijų oficialios sporto varžybos virto „festivaliais“, prekių išpardavimo mugėmis bei įvairiausiais „klasikais“. Garbingą pasaulio ar kontinento čempioną vardą pakeitė komercinio „klasiko“ ar mugės čempiono titulai.

 

WFF-WBBF INICIATYVA POKYČIAMS

Skirtingai nuo kitų, būdama tarptautine ne pelno visuomenine sporto organizacija, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija turi beveik 50-ties metų tarptautinio kultūrizmo veiklos įdirbį (skaitykite 33-34 įvairiomis kalbomis leidžiamo tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ numerius bei tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, forumo temą „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai. Kaip viskas buvo iš tikrųjų“).

Tuomet, kai nė viena tarptautinė kultūrizmo organizacija nesiima atsakomybės ieškoti išeities iš susidariusios padėties, o daugelis net to daryti negali dėl savo juridinio statuso, Pasaulinė WFF-WBBF federacija eilinį kartą imasi iniciatyvos.

Būdama dabarties kultūrizmo lyderiu pasaulyje, WFF-WBBF federacija vienija 119 šalių nacionalines organizacijas, kurios atstovauja visus kontinentus. Kasmet WFF-WBBF įvairiose pasaulio šalyse organizuoja apie 60 tarptautinių renginių (profesionalams, mėgėjams, sveikatingumo, vaikų „Fit-Kid“  padaliniui ir neįgaliems atletams).

Pasaulinė federacija bendradarbiauja su įvairių šalių vyriausybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis. WFF-WBBF federacija palaiko darbinius ryšius su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip IOC, WADA, GAISF. WFF-WBBF darbą pastebėjo ir įvertino Įvairių religinių konfesijų vadovai, tame tarpe ir Vatikanas. Didžiausią įspūdį paliko Vatikano Kongregato Perfekto kardinolo JOZEFO TOMKO   (Vatican Congregat Perfect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO) už sveikatingumo ir sporto vystymą pasaulyje WFF-WBBF federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI (DSc. Edmundas Daubaras) įteiktas Vatikano Pontifiko medalis (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011).

Akivaizdu, kad iš visų federacijų tik viena WFF-WBBF federacija realiai siekia oficialaus kultūrizmo sporto pripažinimo net iki jam tampant olimpine sporto šaka. WFF-WBBF daug dirba keldama visuomenės akyse smukusį kultūrizmo įvaizdį. Tai nėra lengvi uždaviniai, net savotiškai fantastiški, tačiau savo veikloje WFF-WBBF federacija lako juos prioritetiniais ir jais vadovaujasi.

Kitos tarptautinės federacijos galėtų prisijungti prie Pasaulinės WFF-WBBF federacijos iniciatyvų, tačiau jų neapibrėžtas juridinis statusas joms to neleidžia daryti. Todėl, kitų federacijų veikla tolima nuo oficialaus sporto lygmens, todėl tiek metų jos nė kiek neįtakoja pasaulinio sporto judėjimo.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

2015. PRAĖJO DVEJI METAI. VIENINTĖLIS PASAULYJE KULTŪRIZMO MOKSLŲ DAKTARAS.

2013m37m.jpg

2015-05-24

GARBINGAS NUVEIKTO DARBO  ĮVERTINIMAS.

Neseniai  Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS lankėsi seniausiame Rytų Europoje Vilniaus Valstybiniame Universitete. Šiame Universitete EDMUNDAS DAUBARAS  studijavo filologiją ir teisę ir įgijo filologo (1977 m.) bei teisininko (1983 m.) specialybes.

2013 metais, įvertinus Pasaulinės WFF-WBBF  federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO kelis dešimtmečius trunkančios tarptautinės veiklos rezultatus, vienas seniausių Ukrainos Lvovo Stavropigiono universitetas (įkurtas 1788 metais) suteikė EDMUNDUI DAUBARUI akademinį „Garbės Mokslų Daktaro“ laipsnį (Doctor Honoris Causa, Doctor of Sciences, DSc).

Tai aukščiausias akademinis laipsnis ir tai jau yra įvykęs istorinis FAKTAS, pirmoje eilėje tiesiogiai susijęs su pasaulinio kultūrizmo istorija. Unikalus atvejis, bet šiandien EDMUNDAS DAUBARAS yra vienintelis pasaulyje kultūrizmo mokslų daktaras.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo daug žinomų įvairių mokslo sričių atstovų, tarp kurių Lvovo Stavropigiono universiteto rektorius, tarptautinio UNESCO programų įgyvendinimo centro viceprezidentas,   profesorius JAROSLAVAS KMITAS (Ярослав Кмiт),  Maskvos Universiteto rektorius, tarptautinės Euroazijos akademijos akademikas, Ukrainos aukštųjų mokyklų mokslo akademijos akademikas,  profesorius VIKTORAS IDZIO (Вiктор Iдзьо).

WORLD PRO RANKING LIST. ALL FEDERATIONS. WOMEN.

dennis_2m.jpg

2015-04-01

World Fitness Federation
World Body Building Federation
WORLD RANKING LIST
PROFESSIONAL ATHLETES
(After 2014 Pro World Championship, first 35 places only)

 

WOMEN

Name Country Points Place

KYLE IRIS USA 152 1

YAKSENI ORIGUEN GARCIA Venezuela 108 2

CREAVALLE LAURA Australia 99 3

DENNIS DIANA USA 96 4

SELIN MARJO Finland 87 5

BERGMANN JULIETTE Holland 76 6

DUNLAP CARLA USA 69 7

MILERIUTE JOLANTA Lithuania 66 8

MC LISH RACHEL USA 62 9

CZIZEWSKY KIMBERLY ANN USA 61 10

FRANCIS BEV USA 61 10

MARTINKOVA EVA Slovakia 60 11

EVERSON CORINA USA 60 11

KOZLOVSKAJA VALENTINA Belarus 59 12

BINETTI LAURA Canada 57 13

GATES VICKY USA 57 13

BENDEL VERA Germany 52 14

CURRY SUSIE USA 51 15

CONKWRIGHT LYNN USA 50 16

ROBERTS MARY USA 50 16

BAXTER KAY USA 49 17

OLIVEIRA DONA USA 46 18

RAGAIN JANICE USA 46 18

PARISO BETTY  USA 45 19

CHESHIRE CAROLYN USA 45 19

ZIGALOVA MARIETTA Slovakia 44 20

LAPSOVA OKSANA Russia 43 21

BLANCHETTE ANDRULA  USA 43 22

GRISHINA OKSANA Russia 43 22

BRANT MONICA USA 42 23

DEKSNE MARIJA Latvia 40 24

AQUINO DALVANIZA Brazil 40 24

MULDROW SARYN Denmark 39 25

FRABIELLE MELISA USA 39 25

VAN MARIS ELLEN Holland 38 26

HUGHES YOLANDA USA 38 26

VALETTE-FEDORUK IRINA France-Belarus 36 27

NARBUTAITYTE KRISTINA Lithuania 36 27

DAROLE DOMINIQUE USA 36 27

MESS ERIKA Holland 36 27

ANDERSON DINAH USA 35 28

FUDGE MILLER GEORGE USA 35 28

PANOVA JELENA Russia 34 29

CHEPIGA VALENTINA Ukraine 34 29

LASZEWSKI DEBBIE USA 33 30

LANGER ANJA Germany 33 30

JERUMBO MARY ELLEN USA 30 31

MAJOROVA TIMEA Slovakia 30 31

AUKLAND LISA USA 30 31

DE CESARE-TIULENEVA DIANA Brazil-Ukraine 29 32

SCHREINER ANJA Germany 29 32

VOLKOVA JELENA Russia 28 33

SHUKAITYTE AGNE Lithuania 28 33

PAISLEY JACKIE USA 28 33

POSKEVICIUTE JOVITA Lithuania 25 34

RAPAJIC ALEKSANDRA Serbia 24 35

LORIO LISA USA 24 35

MUGGLI DEBBIE USA 24 35

ELOMAA KIKE Finland 24 35

WORLD PRO RANKING LIST (All Federations Since 1898))

2015_aszh_1m.jpg

2015-01-15

World Fitness Federation

World Body Building Federation

WORLD RANKING LIST

PROFESSIONAL ATHLETES

(After 2014 Pro World Championship, first 55 places only)

 

MEN

 

Name Country Points Place

SCHWARZENEGGER ARNOLD USA-Austria 143 1

OLIVA SERGIO Cuba-USA 135 2

COLEMAN RONALD USA 134 3

ROBINSON ROBBY USA 117 4

SEVCOV ALEKSANDR Estonia 112 5

KAWAK EDUARDO France 111 6

ZANE FRANK USA 106 7

COE BOYER USA 97 8

CUTLER JAY USA 93 9

TAYLOR VINCE ANTHONY Germany-USA 93 9

RICHARDS FRANK England 92 10

RAY SHAWN USA 90 11

MALEK MICHAIL Russia 89 12

LEVRONE KEVIN USA 89 13

HANNEY LEE USA 89 13

JACKSON DEXTER USA 87 14

DICKERSON CHRIS USA 78 15

JAMES DENIS Germany 71 16

LABRADA LEE USA 68 17

EL SONBATY NASER Jugoslavia-USA 67 18

SCHMIDT EDMOND ALTEN New Zealand 62 19

GASPARI RICHARD USA 61 20

CLAIRMONTE CHARLES England 60 21

CORNEY ED USA 58 22

LOPEZ ANIBAL USA 58 22

COLUMBU FRANCESCO Italy-USA 54 23

HEATH PHIL USA 54 23

PADILLA DAN USA 52 24

CHRISTIAN MIKE USA 49 25

LAWRENCE IAN Scotland 48 26

ROSS CLARENCE USA 48 26

PARK REG England 47 27

FERIGNO LOU Italy-USA 47 27

KLOCKOV JEVGENIJ Russia 46 28

BECKLES ALBERT England 46 28

PRIEST LEE Australia 46 28

OGORODNIKOV SERGEJ Russia 45 29

FREEMAN TONY USA 44 30

SCHMIDT SONNY Australia 44 30

WHEELER KEN USA 43 31

PLATZ TOM USA 43 31

DE MAY BERRY Holland 42 32

NUBRET SERGE France 42 32

SEBASTIANOV ALEKSEJ Russia 39 33

MISEIKIS ARVYDAS Lithuania 39 33

GREENE KAI USA 39 33

MAKKAWY MOHAMED Egypt 38 34

SCIOGOLEV ALEKSANDR Russia 37 35

JACKSON TYRONE DEXTER USA 36 36

POOLE HAROLD USA 36 36

QUINN JIM USA 35 37

SARCEV MILOS Jugoslavia-USA 35 37

DRAPER DAVE US  34 38

KANAS MAROSZ Slovakia 33 39

SARKO VIKTOR Latvia 33 39

FILATOV LEONID Russia 30 40

ANTHONY MELVIN USA 30 40

DILETT PAUL Canada 30 40

PARIS BOB USA 30 40

SCHLIERKAMP GUNTER Germany 30 40

JABLONICKY PAVOL Czech 30 40

ANASHKIN ALEXANDER Russia 29 41

CORREA EDUARDO Brazil 29 41

RAYMOND JOSE USA 28 42

OSTA ANTONIO Uruguay 27 43

SOLIONOV JURIJ Lithuania 27 43

DA CRUZ REINALDO JOSE ROBERTO Portugal 26 44

KLIAVINS MARIS Latvia 26 44

BANOUT SAMIR Lebanon 26 44

MEDO DANIEL Slovakia 25 45

RAK ANDRZEJ Poland 25 45

POLIAKOV VLADIMIR Russia 24 46

BERTAGNA RENATO Italy 24 46

WALLER KEN USA 24 46

MUNZER ANDREAS Germany 24 46

BRZEZINSKI ANDRZEJ TOMASZ Poland 23 47

NORMUNDS JURANS Latvia 21 48

LIUBOMIROV ALEKSANDR Latvia 21 48

LAVISCOUNT EUGENE England 21 48

KHASALOV FEDIR Ukraine 20 49

VOROBJOV NIKOLAJ Russia 20 49

KUZMICIUS VITALIJUS Lithuania-Russia 20 49

FIODOROV OLEG Estonia 20 49

DELZEG EMERIC Romania 20 49

LISTER GARRY England 20 49

SCOTT LARY USA 20 49

GRENADIOROV ALEKSANDR Russia 19 50

BALDIN ALEXANDER Russia 19 50

SEYED HAMED GHOLINEZHAD HOSSEINI Iran 19 50

MENTZER MIKE USA 19 50

REEVES STEVE USA 19 50

ARASH AHMADI Iran 18 51

KOSTEL SERGEJ Belarus 18 51

WILKOSZ JUSUP Germany 18 51

METZ HUBERT Germany 18 51

FULLER JOHNIE England 18 51

ZACHAROV KONSTANTIN Russia 17 52

KRIVCIKOV DMITRIJ Russia 17 52

RUMIANCEV ANDREJ Estonia 17 52

SKRIPNIK DMITRIJ Russia 16 53

ZAICEV ALEKSANDR Russia 16 53

SENDRIUS RAMUNAS Lithuania 16 53

SILIN ALEKSANDR Russia 15 54

KOCEDYKOV ALEKSEJ Russia 15 54

BRATISKA DANILA Russia 15 54

JAGJIT SINGH India 15 54

DAVIS STEVE USA 15 54

RODRIGUEZ CARLOS USA 15 54

TINERINO DENIS USA 15 54

FOX BERTIL England 15 54

HEMSWORTH BILL England 15 54

KALMUS MAREK Estonia 14 55

ARTEMIOU MARIOS Cyprus 14 55

2015 m. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro (DSc. Edmundas Daubaras) šventinis sveikinimo žodis.

2015_ed_3m.jpg

2015-01-03

WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) istorija, prasidėjusi Lietuvoje vykusiais tarptautiniais „Gintarinio prizo“ turnyrais, tęsiasi jau penkiasdešimt metų.

Praėjusiais metais visi kartu daug ir prasmingai dirbome, todėl   2014 metai buvo dar labiau turiningi ir reikšmingi pasiektais rezultatas. Lengva nebuvo, visiems teko paplušėti  iš peties. Ypatingai ženklūs darbai atlikti asmeniškai tarptautinių WFF-WBBF VIP Asmenybių Štefano Hrčkos (Slovakija),  “Rusijos Švarcenegeriu” vadinamo Holivudo aktoriaus ir režisieriaus Aleksandro Nevskio, vice prezidentų Andrejaus Basovo ir Michailo Djakonovo (Rusija), kontinentinių federacijų vadovų Vladimiro Kurilčiko (Baltarusija), Rubeno Rodrigeso (Paragvajus), Tomio Du Rando (PAR), Ali Reza Rasos (Iranas). Atskirai geru žodžiu norisi pažymėti ką tik atšventusio savo septyniasdešimtmetį kauniečio Vytauto Mikuckio nuveiktus darbus.
Pasaulinė WFF-WBBF federacija (World Fitness Federation, World Body Building Federation), šiandien vienijanti nacionalines organizacijas iš 119 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus, Kaune organizavo seniausią pasaulyje nuo 1968 metų vykstantį jau 46-ą tarptautinį tradicinį “Gintarinio prizo” turnyrą, bei pasaulio mėgėjų ir profesionalų taurės pirmenybes.
Per 2014 metus įvairiose šalyse vyko per 60 WFF-WBBF tarptautinių renginių. Ypač reikšmingi buvo pasaulio mėgėjų čempionatas bei pasaulio profesionalų čempionatas “Gintarinio prizo OLIMPIJA” Brusno Kupele kurorte (Slovakija) bei Europos mėgėjų čempionatas Taline (Estija).
Baigiantis metams, Pasaulinė WFF-WBBF federacija tęsia pradėtą naują globalinį beprecedentinį darbą – ruošiama įvairiomis kalbomis išleisti visa apimanti leidinį “Pasaulinė dabartinio kultūrizmo enciklopedija” („Encyclopedia of World‘s Modern Bodybuilding“). Tokio darbo dar niekada niekas pasaulyje nėra daręs ir net nebandė.
Tiek WFF, tiek WBBF ir toliau lieka vienintelėmis pasaulyje oficialiai registruotomis ir realiai dirbančiomis tarptautinėmis visuomeninėmis tarptautinėmis sporto federacijomis (kultūrizmo ir fitneso), kurios, bendradarbiaudamos su įvairių šalių valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, nuosekliai siekia oficialus kultūrizmo sporto pripažinimo.
Nešdamos naujas idėjas, tarptautinės WFF ir WBBF federacijos pirmauja kultūrizmo ir fitneso pasaulyje, todėl nuolatos yra dėmesio centre. Mus dėmesingai stebi ir kopijuoja kitos tarptautinės sporto organizacijos, ir tai liudija, kad einame teisingu keliu.
Skirtingai nuo kitų mūsų sporto šakos organizacijų, vakarykšte diena negyvename ir negyvensime.
Pasaulinė WFF-WBBF federacija šiandien sparčiai žengia pirmyn ir šis gausus tarptautinių aistruolių būrys iš viso pasaulio nuolatos auga. Visko gyvenime pasitaiko, visko būna, ir gero ir blogo. Jei kas buvo ne taip, kaip norėjosi, stengsimės pataisyti. Juk dirbame sporto, kurį visi mylime, labui. Nuosekliai dirbkime, siekime užsibrėžto tikslo ir tai neliks be atsako.
SU ŠVENTOM KALĖDOM IR NAUJAISIAIS 2015 METAIS!!!
Nuoširdžioje maldoje telaimina mus Dievas!

2014. KULTŪRIZMAS ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE. ANALITINIS STRAIPSNIS.

1975_cz_1m.jpg

2014-12-05

PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija, ruošdama publikavimui „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ („World Bodybuilding Encyclopedia“), rengia išsamų analitinį straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Enciklopedijos darbams vadovauja Pasaulinėss WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras). Minėtame traipsnyje dedami akcentai toms tradicinėms tarptautinėms kultūrizmo organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ mūsų sporto šakos subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai oficialiame tarptautiniame sporte nevaidina ir niekados nevaidino jokio vaidmens.

 

KULTŪRIZMAS ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE.  ANALITINIS  STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie Čekijos ir Slovakijos kultūrizmą. Straipsnis apims svarbų abiejų šalių kultūrizmo istorijos periodą, turėjusį įtakos pasauliniam kultūrizmo judėjimui, papasakos apie svarbiausius šių šalių visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.

Mažai kas žino, kad eilę metų Čekoslovakija pasauliniame kultūrizmo judėjime vaidino be galo svarbų vaidmenį ir įtakojo tarptautinį kultūrizmo judėjimą iš esmės. Mes apie tai papasakosime.
Panaši  kultūrizmo raidos apžvalga jau padaryta apie JAV, Angliją, Prancūziją, Skandinavijos šalis, Belgiją, Indiją, Iraną, Argentiną, Baltarusiją, Ukrainą ir Estiją. Liko apžvelgti vos keletą šalių.

 

KULTŪRIZMO ČEKOSLOVAKIJOJE PERIODAI.

Kaip žinia, ilgą laiką pasaulis buvo „geležinės uždangos“ padalintas į dvi priešiškas stovyklas – socialistinių ir kapitalistinių šalių. Įtakojamas  retsykiais patenkančiais iš Vakarų šalių kultūrizmo žurnalais, socialistinis kultūrizmo sporto pasaulis „virė savo sultyse“ ir vystėsi savo originaliu keliu.

Ilgais kultūrizmo draudimo ir persekiojimo metais vienintelėmis socialistinėse šalyse  reguliariai rengiamomis tarptautinėmis tradicinėmis kultūrizmo varžybomis buvo Klaipėdoje organizuojamas  tarptautinis „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, „Янтарный приз“, 1968-2014turnyras. Šis turnyras buvo neoficialiu SSSR (USSR, Union of the Soviet Sociqalist Republics) kultūrizmo čempionatu, ką vėliau pripažino SSSR sporto ministerija (Goskomsport), ėmusi suteikinėti „Gintarinio prizo“ turnyro čempionams  prestižinius „SSSR sporto meistro“ vardus. Turint galvoje alternatyvos nebuvimą, dalyvaujančių šalių ir sportininkų skaičių, atletų lygį, reguliariai rengiamas „Gintarinio prizo“  turnyras buvo socialistinių šalių pasaulio čempionatu.

Čekoslovakijos, kaip ir visų kitų socialistinių šalių, pasaulio kultūrizmo sporto istorija turi tris periodus:

-          Pirmas periodas iki 1975 metų, kai Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidento VOJTECHO FIALOS (Vojtech Fiala) pastangomis ši fedaracija buvo priimta į tarptautinę kultūrizmo bendruomenę ir jai politinės valdžios buvo leista dalyvauti privačios komercionės firmos IFBB (International Federation of Body Builders) pasaulio ir Europos čempionatuose. Ilgus metus kultūrizmo draudimo laikotarpiu Čekoslovakija buvo vienintele socialistine šalimi, turėjusa šią iškirtinę privilegiją. Daugelį metų nė viena kita socialistinė šalis to padaryti negalėjo.

-          Antras periodas iki 1988 metų, kol kultūrizmo sportas buvo draudžiamas ir persekiojimas socialistinėse šalyse.

-          Trečias periodas po 1991 metų, kai visų socialistinių šalių nacionalinės sporto organizacijos, „ištroškusios veiklos laisvės“, vieningai įsiliejo į tarptautinį sporto judėjimą, papildžiusios įvairias tarptautines sporto organizacijas.

Apie kiekvieną minėtą kultūrizmo raidos periodą pakalbėsime atskirai.

 

PRADŽIA.

Istorinis Čekoslovakijos kultūrizmo atskaitos taškas yra 1967 metai. Tuomet pirmu  žinomu tarptautinėje sporto arenoje Čekoslovakijos kultūrizmo sporto atstovu buvo JURAJUS VYŠNIS (Juraj Visny), sėkmingai startavęs eilėje tarptautinių turnyrų.

 

ČEKOSLOVAKIJOS PROVERŽIS.

Kažkaip sutapo, kad 1975 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  du mėnesius dirbo Čekoslovakijoje kaip tik tuo metu, kai šios šalies kultūrizmo istorijoje vyko lemtingi įvykiai. Tada politiniais sumetimais kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo laikotarpiu Lietuvos, kaip ir kitų socialistinio pasaulio šalių, sporto vadovai nedrįso imtis bet kokių matomų veiksmų tiek kultūrizmo vystymui, tiek ir jo palaikymui (daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“).

1975 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  Čekoslovakijoje turėjo realias galimybes ne tik minėtus įvykius stebėti, bei dar ir savo asmenine rizika būti kai kurių minėtų istorinių įvykių dalyviu.

Susitikęs Prahoje su Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu VIJTECHU FIALA ,  EDMUNDAS DAUBARAS buvo pakvietas svečio teisėmis dalyvauti dviejuose Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos tarybos posėdžiuose, kurie vyko Brno mieste. Drauge su VOJTECHU FIALA  federacijos posėdžiams vadovavo vienas to laikotarpio Čekoslovakijos kultūrizmo lyderių profesorius FRANTIŠEKAS BULVA (Frantisek Bulva).

Drauge su kitais klausimais Dr. EDMUNDO DAUBARO  iniciatyva Čekoslovakijos kultūrizmo federacijos tarybos posėdžiuose aptarti santykių su SSSR klausimai, numatyti tolimesni bendradarbiavimo keliai. Tolimesniems tiesioginiams kontaktams palaikyti čekai paskyrė IVANĄ MACHĄ (vėliau jis buvo išrinktas Čekijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu). Taip atsirado pastovūs draugiški ryšiai ir santykiai su čekais.

1975 metais Čekoslovakijos kultūristai buvo dideliame pakilime. VOJTECHO FIALOS asmeninėmis pastangomis, pažintimis Čekoslovakijos Vyriausybėje bei užsienio organizacijose, Čekoslovakijos nacionalinei kultūrizmo federacijai buvo leista dalyvauti privačios BENO VEIDERIO (Ben Weider) komercinės firmos (IFBB) veikloje. Tai buvo neįtikėtina kultūrizmo sporto pergalė socializmo laikais, nes dar keliolika metų nė vienos kitos socialistinės šalies federacija tokios galimybės neturėjo.

Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos vadovams organizavus, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS du kartus lankėsi nacionalinės kultūrizmo rinktinės stovykloje, kur sportininkai ruošėsi artėjančioms varžyboms. Ten Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  asmeniškai susipažino su geriausiais kultūristais, spėjusiais ne tik išgarsinti savo šalį pasaulyje, bet dar ir iškovoti aukštas vietas „Vakaruose“ vykusiose varžybose. Jais buvo PETRAS STACHAS (Petr Stach), PETRAS TLAPAKAS (Petr Tlapak), ALOISAS PEKAS (Alois Pek), bei eilė kitų rinktinės narių ir kandidatų. PETRAS STACHAS buvo ką tik Švedijoje tapęs istoriškai pirmu socialistinio pasaulio atstovu, užėmusiu Europos čempionate pirmą vietą. Jo bei rinktinės draugų atlikta laisvoji programa sukėlė „vakarų“  šalyse savotišką furorą, nes iki tol šių šalių atstovai, lyginant su mūsiškiais, programas atlikdavo primityviai.

 

KULTŪRIZMO SPAUDA SOCIALISTINĖSE ŠALYSE.

Kultūrizmo sporto draudimo laikotarpiu socialistinėse šalyse nebuvo nė vieno spaudos šaltinio, informavisio apie šią sporto šaką. Išimtis buvo tik reguliariai Čekoslovakojoje (Bratislava) leidžiamas žurnalas „Trener“ (devintame dešimtmetyje atsirado dar ir  vokiškas DDR sunkiosios atletikos žurnalas, kuris kartais rašė apie kultūristų pasiekimus). Be minėtų žurnalų Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  siuntė straipsnius ir informaciją BENO VEIDERIO „Flex“ žurnalui. Visiems šiems žurnalams  Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  regiliariai rašė straipsnius ir teikdavo informaciją apie SSSR vykusius renginius bei sportininkus, o šie mielai ją spausdino. Be abejo, pirmoje eilėje buvo informacija apie  kultūrizmo draudimo laikotarpiu Klaipėdoje kasmet vykstantį vienientėlį spcialistinėse šalyse tarptautinį kultūrizmo renginį – „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968-2014) turnyrą. Dr. EDMUNDUI DAUBARUI  talkino „Trener“ redaktoriai pradžioje JOZEFAS MAZAKAS (Jozef Mazak), vėliau MILANAS PERDOCHAS (Milan Perdoch).

 

DAR VIENAS IŠŠŪKIS KOMUNISTINEI SANTVARKAI.

Pirma ženkli pargalė buvo tai, kad esant kultūrizmo sporto draudimui ir persekiojimui socialistinėse šalyse (ir Lietuvoje!), asmenine Dr. EDMUNDO DAUBARO iniciatyva bei pastangomis 1977 metais buvo iškovotas SSSR politinės valdžios leidimas Klaipėdoje vėl organizuoti tarptautinį kultūrizmo „Gintarinio prizo“ turnyrą. Būtent šie veiksmai buvo išskirtinai teigiamai įvertinti Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO oficialaus priėmimo Vatikamo administracijoje metu, kai Vatikano kongregatas prefektas kardinolas J. Em. JOZEFAS TOMKO (Vatican Congregat Prefect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO)  šiuos veiksmus  pripažino ir įvardijo „disidentiniais“ komunistinės politinės valdžios atžvilgiu. Tuomet Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  buvo apdovanotas  Vatikano Pontifiko medaliu (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011). Daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

1977 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  antrą kartą dviems mėnesiams išvyko dirbti į Čekoslovakiją. Po ką tik drąsiai iškovoto leidimo Klaipėdoje kasmet organizuoti tradicinį tarptautinį kultūrizmo „Gintarinio prizo“ turnyrą,  Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  į Prahą išvyko turėdamas ideją mesti SSSR politinei valdžiai dar vieną iššūkį. Dr. EDMUNDAS DAUBARAS, nepalaikomas ir net stabdomas to meto SSSR ir Lietuvos sporto valdžios, sumanė 1978 metais oraganizuoti Klaipėdoje  tarptautines kultūrizmo varžybas „SSSR - Čekoslovakija“ su 1979 metais seksiančiomis atsakomosiomis varybomis Prahoje.

Atsižvelgiant į to meto politinę valdžą, Dr. EDMUNDO DAUBARO sumanymo realizavimas išties atrodė neįtikėtinas, tačiau noras ir pasiryžimas padaryti gerus darbus draudžiamam sportui buvo begalinis.

Prahoje per eilę Dr. EDMUNDO DAUBARO susitikimų su Čekoslovakojos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu VOJTECHU FIALA  bei jo pagalbininku IVANU MACHU bei Čekoslovakijos sporto ministerijos vadovais buvo suderinti tolimesni tarpusavio veiksmai sumanyto drąsaus projekto realizavimui. Buvo gerai, kad čekoslovakai į Dr. EDMUNDO DAUBARO iniciatyvas žiūrėjo supratingai, nes Čekoslovakijos kultūrizmas ėjo tuo pačiu keliu, kaip ir kitos socialistionio pasaulio šalys. Visiems kultūristams nuolatos reikėjo imtis nestandartinių veiksmų ir savotiškų kelių įveikti pasipriešinimą kultūrizmui.

Nors niekas, išskyrus Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ, netikėjo sumanymo įgyvendinimo sėkme, tačiau politinę (ne sporto!!!) valdžią ir vėl pavyko įtikinti būtinybė vystyti draugiškus tarptautinius ryšius tarp socialistinių šalių. Ypatingai po 1968 metų nepavykusios anti komunistinės revoliucijos Prahoje tai lietė Čekoslovakiją. Valdžia pakoregavo planus ir pasiūlė pradžioje SSSR sportininkams vykti į Čekoslovakijoje vyksiančias varžybas, o atsakomąsiais varžybas Klaipėdoje rengti po to. Nuosekliai dirbant, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  parengė reikiamus dokumentus ir gavo oficialius asmeninius vardinius kvietimus SSSR rinktinės nariams. Kadangi ilgus kultūrizmo draudimo laikotarpio metus SSSR kultūrizme lyderiavo lietuviai, tai ženkliai palengvino parengiamuosius darbus rinktinei formuoti.

Atrodė, kad Čekoslovakijos projekte viskas pasiekta, padaryta ir liko tik sudėti galutinius taškus... Tačiau, žmogiškos silpnybės, tame tarpe ir lietuviškas pavydas bei sporto kolegų intrigos sugriovė planus ir suvedė perniek jau beveik iki galo padarytą darbą. Pasipylė šmeižikiški raštai ir skundai į valstybės saugumo organus. Eilė kultūrizmo vadovų neišgyveno to, kad jie dėl asmeninės baimės savo laiku nesiryžo palaikyti drąsaus rizikingo sumanymo, o štai dabar Dr. EDMUNDUI DAUBARUI šis išskirtinis ypatingos reikšmės tarptautinis sporto renginys pavyks.

Ir vėliau mūsų sporto istorijoje tie patys kultūrizmo vadovai - intrigantai dar ne kartą adekvačiose situacijose elgėsi panašiai - šmeižė ir skundė savo sporto kolegas (prisiminkime intrigomis apipintus IFBB komercinės firmos vadovo ir savininko BENO VEIDERIO (Ben Weider) apsilankymus Maskvoje ir Leningrade (Sankt Peterburgas) 1974 ir 1987 metais;  prisiminkime tarptautinius skandalus dėl tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempiono esto OLEVO ANUSO (1981 m.); prisiminkime 1980-1981 m. intrigas dėl absoliučių tarptautinio „Gintarinio prizo“ čempionų šiauliečio ROLANDO BUČINSKO bei klaipėdiečio JURIJAUS GUSEVO diskvalifikacijos ir persekiojimo; prisiminkime dviejų absoliučių tarptautinio „Gintarinio prizo“ čempionų bei  1988 metų  SSSR kultūrizmo rinktinės narių – lietuvių klaipėdiečio VIKTORO JUCIO  ir kauniečio SAULIAUS MISEVIČIAUS pasų užlaikymo, kai šie turėjo SSSR rinktinės sudėtyje vykti į pasaulio čempionatą Australijoje ir, jau pasirengę varžyboms, abu Šeremetjevo aerouoste buvo grąžinti į namus; prisiminkime lemtingą SSSR Sporto ministerijos (Goskomsport) ir SSSR kultūrizmo aktyvo bendrą posėdį Sankt Peterburge (1990 m.), kai visi „kolegos“ parodė savo tikrus veidus..., ir t.t.).  Tai buvo pagrindine priežastimi to, kad Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  su minėtais kultūrizmo vadovais ir jų vadovaujamomis sporto organizacijomis po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo tiesiog nebebendrauja.

 

KOMUNISTINĖ VALDŽIA ATLEIDŽIA VADŽIAS.

Po to, kai Dr. EDMUNDO DAUBARO  pastangomis komunistinė „geležinė uždanga“ buvo pralaužta ir pavyko organizuoti tiesioginius nuolatinius kontaktus su socialistinių šalių sporto atstovais, o čekoslovakams pavyko kasmet dalyvauti tarptautiniuose „Vakarų“ šalių kultūrizmo renginiuose, kultūristų gyvenime pasijuto savotiškas palengvėjimas. Praėjusio šimtmečio devinto dešimtmečio pradžioje prasidėjo periodiškos SSSR kultūristų išvykos į važybas Čekoslovakojoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Vokietijos Demokratinje Respublikoje (DDR). Į šias varžybas susirikdavo aplinkinių šalių sportininkai bei organizatoriai.

Tais metais Čekoslovakijos kurortiniame Marjanske Lazne miestelyje vykdavo tradicinis tarptautinis Sandov („Sandow“)  turnyras. Varžybas organizavo garsus to meto Čekoslovakijos treneris (vėliau kurį laiką byvęs Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu) LIUDEKAS NOSEKAS (Ludek Nosek). Į minėtą turnyrą, įgaliojus Lietuvos Respublikos sporto komitetui (pirmininkas Zigmas Motiekaitis), Dr. EDMUNDAS DAUBARAS keletą kartų delegacijos vadovo vaidmenyje vyko su šalies nacionalinės rinktinės nariais (tarp kurių buvo geriausi SSSR atletai, tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempionai ROLANDAS BUČINSKAS, ZIGMAS PRALGAUSKAS, RIMONTAS MAŽIONIS, SAULIUS MISEVIČIUS). Po „Sandow“ turnyro kituose Čekoslovakijos miestuose tradiciškai vykdavo eilė žemesnio lygio tarptautinių turnyrų, tad Lietuvos atletai ir ten mielai dalyvaudavo.

Daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

 

IFBB JAUČIASI DIKTATORIAIS. JOKIOS DEMOKRATIJOS.

Remiant Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui, 1996 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), vadovavęs pirmai ir seniausiai po Lietuvos Nepriklausiomybės atkūrimo šalyje registruotai Lietuvos nacionalinei kultūrizmo asociacijai (įkurta ir registruota 1991 m. gegužės mėnesį), ėmėsi iniciatyvos organizuoti Klaipėdoje Europos mėgėjų kultūrizmo čempionatą. Tai buvo pirmas Lietuvos kultūrizmo istorijoje tokio aukšto lygio tarptautinis renginys. Taip pat tai buvo pirmas oficialus tarptautinis sporto renginys Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Tuomet čempionate dalyvavusiai Čekijos nacionalinei rinktinei vadovavo BOBAS DIVILKA (Bob Divilek).

Tęsiant seniai pradėtą bendradarbiavimą su čekais ir slovakais, BOBO DIVILKOS  prašymu 1996 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS organizavo Lietuvos nacionalinės kultūrizmo rinktinės išvyką ir dalyvavimą Čekijos Zlin mieste vykusiame tarptautiniame turnyre. Lietuvai atstovavo geriausi to meto kultūristai, daugkartiniai šalies čempionai: ALGIRDAS KILČIAUSKAS, VYTAUTAS KINDURYS, IDALIJA KAMINSKAITĖ. Varžybose teisėjavęs profesorius KARELAS TUCHAČEKAS (Professor Karel Tuchacek), matydamas aukštą Lietuvos sportininkų pasirengimo lygį, visus lietuvius pakvietė į Europos čempiono LIBORO MINARIKO (Libor Minarik) Prahoje ir Brno miestuose organizuojamus stambius tradicinius tarptautinius „Mega Pro“ turnyrus. Šiose varžybose Lietuvos sportininkai užėmė prizines vietas ir garbingai atrodė daugelio dalyvavusių kitų Europos šalių sportininkų tarpe.

Dr. EDMUNDUI DAUBARUI čekai pasiūlė ir sekančiais metais su Lietuvos nacionaline rinktine dalyvauti tose pačiose varžybose Prahoje ir Brno.

Lietuvos kultūristams sėkmingai pasirodžius minėtuose turnyruose, mūsų šalies spauda plačiai aprašė, o Lietuvos nacionalinė televizija parodė reportažus apie tautiečių pasiekimus Čekijoje. Tai ne visiems patiko... Turėdamas oficialų kvietimą, 1997 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS su Lietuvos rinktine vėl atvyko į tarptautines varžybas Prahoje ir Brno. Prieš sportininkams išeinant ant varžybų scenos, organizatoriams iš Lietuvos  paskambino Lietuvos IFBB (International Federation of Body Builders) prezidentas ir pareikalavo neleisti lietuvių dalyvauti turnyre, motyvuodamas, kad šie atstovauja kitą sporto organizaciją. LIBORAS MINARIKAS atsakė, kad jis pasikvietė savo senus draugus ir nemato reikalo jiems drausti dalyvauti varžybose. Ir vėl Dr. EDMUNDO DAUBARO  vadovaujami lietuviai aukšto lygio tarptautinėse varžybose sėkmingai atstovavo savo šalį, užimdami prizines vietas. Tačiau tai nebuvo pabaiga. Negalėdami susitaikyti su savo tautiečių pasiekimais, Lietuvos IFBB vadovai pasiskundė IFBB komercinės firmos savininkui ir prezidentui kanadiečiui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider) ir šis čekams pagrąsino nacionalinės rinktinės diskvalifikacija, jei šie ir toliau bendradarbiaus su kitomis tarptautinmis sporto organizacijomis. Taip užsibaigė lietuvių pergalingas kelias prestižiniuose Čekijos turnyruose, nes po Dr. EDMUNDO DAUBARO  organizuotų išvykų vėliau mūsų tautiečiai tokių svarbių tarptautinių pasiekimų Čekijoje nebeturėjo. Nei patys ką pasiekė, nei kitiems leido.

 

MARTINO KUTOS LAIKOTARPIS.

KĄ GALI NUVEIKTI VIENAS ŽMOGUS.

Pasirodo, net vienui vieno žmogaus iniciatyva gali sukelti nemenkas tarptautines bangas. Žinomas Čekijos verslininkas MARTINAS KUTA (Martin Kuta), nuo seno simpatizuojantis fitneso sportui, 2005 metais oficialiai kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras). Pasirodo, kad nuo 1999 metų MARTINAS KUTA Prahoje rengė fitneso turnyrą, kuriam nuo 2006 metų norėjo suteikti oficialų tarptautinį statusą. MARTINAS KUTA paprašė Pasaulinės federacijos pritarimo nacionalinio prezidento vaidmenyje atstovauti Čekijos nacionalinę WFF-WBBF federaciją ir kasmet Prahoje rengti WFF (World Fitness Federation) fitneso pasaulio profesionalų čempionatą. Jo iniciatyvą palaikė Prahos miesto meras bei vienas Čekijos socialdemokratų partijos lyderių PETERIS HULINSKIS (Petr Hulinski). Organizatoriai WFF pasaulio čempionatui įsipareigojo kasmet surinkti pusę milijono eurų, iš kurių būdavo apmokėtas profesionalių sportininkų prizinis fondas, kelionės, pragyvenimo bei maitinimo išlaidos. Pasaulio federacija turėjo pasirūpinti įvairių šalių profesionalių fitneso sportininkų dalyvavimu renginyje. Pasaulio federacija sutikimą MARTINUI KUTAI davė.

Nuo 2006 metų WFF Pasaulio profesionalų čempionatai vyko per Prahos miesto centrą tekančios Vltavos upės saloje esančiuse istoriniuose baroko Žofrin rūmuose. Sportininkai ir delegatai buvo transportuojami prabangiais limuzinais, kasmet renginyje asmeniškai dalyvavo Prahos miesto meras, išskirtinės Čekijos asmenybės, tad sunku įvardinti bent vieną svarbesnę žiniasklaidos priemonę, kurios atstovo nebuvo WFF-WBBF federacijos renginyje. Kiekvieną tarptautinį renginį vainikavo iškilminga vakarienė, kurios metu šalies VIP personos galėjo tiesiogiai susipažinti ir bendrauti su profesionalų čempionato dalyviais.

WFF pasaulio profesionalų čempionatuose Prahoje dirbo žinomi Čekijos kultūrizmo atstovai bei sportininkai, tarp kurių PETRAS STACHAS  (Petr Stach) bei profesorius KARELAS TUCHAČEKAS (Professor Karel Tuchacek).

Kartą sutapo, kad WFF renginio laikotarpiu Prahoje lankėsi iš JAV atvykęs tarptautinio Džo Weiderio profesionalų „Olymija“ (Joe Weider‘s „OLYMPIA“) turnyro nugalėtojas DEKSTERIS DŽEKSONAS (Dexter Jackson).  Amerikietį globoję Čekijos IFBB vadovai, neturėdami galimybių tinkamai priimti savo svečią, paprašė MARTINO KUTOS  leisti amerikiečiui nemokamai apsistoti jam Prahoje proklausančiame viešbutyje. Taip kitos draugiškos sporto organizacijos profesionalu gražiai pasirūpino Čekijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas MARTINAS KUTA. O kodėl gi ne?

Minėtu laikotaroiu MARTINAS KUTA vadovavo Čekijos nacionalinėms WFF-WBBF delegacijoms tarptautiniuose WFF-WBBF federacijos renginiuose Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008 m.), tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2008 m.)

2010 metais MARTINUI KUTAI išvykus gyventi į JAV, niekam kitam Čekijoje nebepavyko tęsti tradicijos tokiame aukštame lygyje, tačiau net šių kelių metų MARTINO KUTOS veiklos laikotarpis paliko ženklų pėdsaką tarptautinio sporto istorijoje.

 

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje http://www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

2014. LIKO NEBEDAUG LAIKO. AUKŠČIAUSIO LYGIO PRESTIŽINIO PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGO VARŽYBOS

2014_pt_3m.jpg

2014-11-04

KAUNE PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA RENGIA PASAULIO TAURĖS PIRMENYBES.

Neseniai  į Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)   federacijos būstinę kreipėsi vienas Lietuvos WFF-WBBF federacijos vadovų VYTAUTAS MIKUCKIS (Lietuvos WFF-WBBF federacijos vice prezidentas, Kauno miesto WFF-WBBF federacijos prezidentas).

VYTAUTAS MIKUCKIS  paprašė Pasaulinės federacijos sutikimo 2014 metų lapkričio mėnesio 29 dieną   Kauno sporto halėje  rengti  WFF-WBBF pasaulio taurės pirmenybes   („WFF-WBBF Amateur  World Cup“)  bei profesionalų Pasaulio taurę  („WFF-WBBF Pro World Cup“). Šios varžybos Kaune bus tradicinės. Minėtos varžybos lapkričio mėnesį vyks išvakarėse grandiozinio tarptautinio Pasaulinės WFF-WBBF federacijos renginio, kurį 2015 metais numatoma surengti naujoje Kauno „Žalgirio arenoje“.

 

PREFESIONALAI PIRMĄ KARTĄ KAUNE. PO ŠEŠERIŲ METŲ LIETUVOJE VĖL KOVOS GARSŪS KULTŪRIZMO PROFESIONALAI.

 VYTAUTAS MIKUCKIS  tikisi, kad užteks laiko surasti numatytą profesionalams  20  000 dolerių prizinį fondą. Tai būtų pirmas per visą sporto istoriją profesionalių sportininkų pasirodymas Kauno mieste.

Paskutinį kartą kultūristai profesionalai Lietuvoje  „kovėsi“ 2008 metais Vilniuje. Tuomet absoliučiais WFF-WBBF pasaulio profesionalų čempionais tapo šiuo metu lyderiaujantys prestižiniuose Pasaulio kultūrizmo reitinguose („World Bodybuilding Ranking List“) ANTONIO OSTA (Urugvajus), LEONIDAS FILATOVAS (Rusija), IRINA STAVICKAJA (Rusija) ir lietuvė klaipėdietė JOLANTA MILERIŪTĖ.

 

VARŽYBŲ PARENGIAMIEJI DARBAI PRASIDĖJO.

Preliminarus Pasaulinės WFF-WBBF federacijos Vykdomojo komiteto vadovybės sutikimas VYTAUTUI MIKUCKIUI duotas.

Parengiamieji darbai prasidėjo ir, nors laiko nelabai daug, tikimės, kad šios aukščiausio lygio varžybos Kaune įvyks ir pavyks. Sudarytas varžybų organizacinis komitetas, kurį greitai paviešinsime. Komiteto užmojai dideli ir ambicingi. Jau suderinta ir patvirtinta minėtų varžybų sąmata, sprendžiami jos įgyvendinimo variantai. Varžybų prizininkams jau užsakyta 130 sporto taurių bei medalių.

2014 metų spalio 22 dieną Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras)   slankėsi Kaune, kur susitiko su minėtų varžybų organizacinio komiteto nariais, apžiūrėjo varžybų vietą sporto halėje, aptarė pasirengimo detales.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS, KAUNO MERAS IR NAUJIENŲ AGENTŪRA „ELTA“.

Tradiciškai, rengiant pasaulinio lygio renginius Lietuvoje, organizuojamas Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų bei VIP svečių oficialus priėmimas Lietuvos Respublikos Seime. Taip pat tradiciškai Vilniuje šalies naujienų agentūroje „ELTA“ bus rengiama tarptautinė spaudos konferencija, po ko Kaune WFF-WBBF pasaulio taurės delegatai susitiks su Kauno miesto meru.

 

PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGO VARŽYBOS.

2014 metų WFF-WBBF pasaulio taurės pirmenybės atitinka aukščiausią PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGŲ  (World Bodybuilding Ranking List) lygmenį. Sportininkų rezultatai, pasiekti šiose varžybose pateks į PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGUS, tiek mėgėjų, tiek ir profesionalų.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

2014. DU PASAULINĖS WFF-WBBF FEDERACIJOS ES REMIAMI TARPTAUTINAI PROJEKTAI.

eu_1d.jpg

2014-07-23

GLOBALŪS PASAULINĖS WFF-WBBF FEDERACIJOS DARBAI.

Kaip jau informavome anksčiau, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija ir eilė jos narių su įvairių šalių partneriais imasi vykdyti du stambius tarptautinius sporto ir sporto mokymo projektus.  Projektus remia ES (European Union). Minėtų projektų vykdymo pradžia 2015 metais, trukmė nuo vienerių iki trijų metų, o finansavimo apimtis bendroje sumoje beveik dešimt milijonų litų.

Turint rankose galutinius dokumentus Briuseliui, dabar galime teigti, kad Pasaulinės WFF-WBBF federacijos partneriais yra nacionalinės WFF-WBBF federacijos iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos, Lietuvos, o papildomais kompanionais sutiko būti įvairaus lygmens sporto organizacijos iš Graikijos, Slovėnijos, Ispanijos, Portugalijos, Čekijos, Italijos ir Turkijos.

 

PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA TARPTAUTINIAME PROJEKTE.

Pasaulinė WFF-WBBF   federacija su dvylika  ES šalių sporto organizacijomis jau pasirašė išankstinius dokumentus dėl bendradarbiavimo dviejuose ES tarptautiniuose projektuose. Darbai sparčiai juda pirmyn.

Beje, dirbti tokio aukšto tarptautinio lygio projektuose gali ne kiekviena save įvardijanti „tarptautine sporto organizacija“, atstovaujanti mūsų sporto šaką. Visos tokios „tarptautinės organizacijos“ (kaip IFBB, International Federation of Body Builders,  WABBA, World Amateur Body Building Association, NABBA, National Amateur Body Building Association ir t.t.) neturi reikiamos oficialios juridinės registracijos. Tai užkerta kelius oficialiam bendravimui juridiniame lygmenyje. Be to, minėtos organizacijos  niekada ir nesiekė oficialaus kultūrizmo bei fitneso sporto vystymo, jos nenorėjo tikro realaus  šios sporto šakos pripažinimo.

Su dokumentais įvairiomis kalbomis galima susipažinti įvairiomis kalbomis tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite straipsnius bei forumo temas. Taip pat dokumentinę medžiagą šia tema rasite nuo 1989 metų leidžiamuose tarptautiniuose Pasaulinės WFF-WBBF federacijos žurnaluose „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport Of Fitness And Bodybuilding“, „Спортивный фитнес и культуризм»).

 

PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA VĖL DIRBA SU DVIEM DIDELIAIS ES PROJEKTAIS. ES REMIAMI IR FINANSUOJAMI PROJEKTAI – NE NAUJIENA.

Pasaulinė WFF-WBBF  federacija su ES  (Europos Sąjunga) remiamais ir finansuojamais projektais susidūrė dar 2009 metais. Tuomet Klaipėdoje buvo įvykdytas uostamiesčio bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų, gimnazijų bei socialinio mokslo kolegijos vaikų ir jaunimo sveikatingumo  projektas ir parengtos ir pateiktos ES reikalaujamos ataskaitos. Projektą prižiūrinčios institucijos pastabų neturėjo.

 

ES NUOSEKLIAI SIEKIA VISUOTINIO SVEIKATINGUMO FITNESO.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija nuolatos yra įvairių kitų tarptautinių organizacijų dėmesyje. Minėtos organizacijos siekia bendradarbiavimo su WFF-WBBF, tame tarpe tarptautinė sporto federacijų sąjunga (GAISF) ir neolimpinių sporto šakų komitetas (INOC) bei jo universitetas.

Neseniai   Pasaulinė WFF-WBBF federacija sulaukė pasiūlymo ir sutiko realizuoti du didelius tarptautinius sveikatingumo projektus, apimančius 12 ES šalių bei eilę kitų partnerių, kurie yra remiami ir finansuojami ES. Projektai išties neįtikėtinai dideli, tačiau jie tiesiogiai susišaukia su ta veikla, kurią, niekados neturėdama tinkamo finansavimo, Pasaulinė federacija visada metų metais vykdė savo resursais ir savo pajėgomis kaip išgalėdama: tarptautiniai trenerių, teisėjų ir sportininkų seminarai, mokymai, tarptautinės konferencijos, sporto stovyklos, ryškūs tarptautiniai sveikatingumo bei sporto renginiai.

Darbas su abiem minėtais projektais  iškart prasidėjo. Minėti tarptautiniai projektai apima laikotarpį nuo 2014 iki 2017 metų.

  

17 VALANDŲ WFF-WBBF REPORTAŽAMS EUROSPORT TELEVIZIJOJE.

Žiūrint per tarptautinio sporto istorijos prizmę, Pasaulinė WFF-WBBF federacija savo veiklą pradėjo 1968 metais Lietuvoje organizuodama vieną seniausių pasaulyje tradicinį tarptautinį „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968-2014) turnyrą.

Jau nekalbant apie tai, kad praėjusio amžiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje mūsų tautietė emigrantė BRONĖ DUBAR (Brone Dubar)  Niu Jorke (JAV) tapo pirma fitneso sporto pioniere sporto istorijoje, pačios Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla pradėta skaičiuoti nuo 1968 metų su tarptautiniais „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968-2014) turnyrais Klaipėdoje.

Vėliau vystant ir propaguojant fitneso sportą, Pasaulinė WFF-WBBF   federacija plataus tarptautinio masto veiklą pradėjo Vokietijoje vykusiais tarptautiniais „WFF World Grand Prix“ turnyrais (1991-1997 m.). Iš esmės, minėti turnyrai buvo pirmieji neoficialūs pasaulio fitneso čempionatai. Pirmasis oficialus WFF  pasaulio mėgėjų fitneso čempionatas, remiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (šio pasaulio čempionato organizacinio komiteto pirmininku buvo LRV  Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų ministras KĘSTUTIS SKREBYS), įvyko 1998 metais Palangoje. Čempionatas buvo sėkmingas – pirmą kartą sporto istorijoje jame dalyvavo per du šimtus  sportininkų iš daugiau nei trisdešimties pasaulio šalių.

Minėtu laikotarpiu Pasaulinė federacija tampriai bendradarbiavo su „Eurosport“ televizija. 1997-1998 metais „Eurosport“ televizija WFF renginiams skyrė net 17 valandų (detaliau galite susipažinti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite skiltyje „Straipsniai“ bei forumo temose „Padėtis tarptautinėse federacijose“ bei „Nežinomi pasaulio kultūrizmo istorijos puslapiai“).

Dabar, dirbant su didžiuliais tarptautiniais projektais, tame tarpe ir su Europos Sąjungos remiamais bei finansuojamais darbais, Pasaulinė WFF-WBBF federacija vėl planuoja imtis  glaudaus bendradarbiavimo su „Eurosport“ televizija.

  

PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA  ES PROJEKTŲ RĖMUOSE STEIGS UNIVERSITETĄ.

Neseniai Pasaulinė WFF-WBBF federacija buvo pakviesta prisijungti prie Tarptautinio neolimpinių sporto šakų komiteto veiklos (INOC, International Non-Olympic Committee). INOC viešai skelbiasi pagal reikšmę esanti antra po Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) tarptautine sporto organizacija pasaulyje.

Tuo pačiu, Pasaulinė WFF-WBBF federacija gavo oficialų kvietimą prisijungti prie Tarptautinio neolimpinių sporto šakų komiteto universitetinės veiklos (INOU, International Non-Olympic University).

Penkis dešimtmečius veikdama įvairiame juridiniame statuse bei įvairiomis kryptimis, Pasaulinė WFF-WBBF federacija planuoja steigti savo visuomeninį tarptautinį universitetą, panašų į minimą  INOU. WFF-WBBF tarptautinio universiteto steigimas susišaukia su veikla, remiama ES finansuojamuose projektuose, su kuriais Pasaulinė WFF-WBBF federacija jau ėmėsi dirbti, tad mokslinis mokomasis darbas vyks sparčiai.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.

PASAULINIS KULTŪRIZMO REITINGAS. GERIAUSI PASAULIO SPORTININKAI MĖGĖJAI IR PROFESIONALAI.

2011o456m.jpg

2014-06-18

PAGRINDAS.

Šiandien, vienijanti 117 šalių nacionalines organizacijas, kurios atstovauja visus kontinentus, Pasaulinė WFF-WBBF fedederacija  (World Body Building Federation, World Fitness Federation) yra vienareikšmė savo sporto šakos lyderė pasaulyje. WFF-WBBF sportininkams mėgėjams ir profesionalams kasmet įvairiose šalyse organizuoja per 60 tarptautinių renginių.

 

ESMINĖS NUOSTATOS.

Idėja įvertinti kiekvieno sportininko asmeninius pasiekimus mums gimė gana seniai. Varžybose dalyvaujantis sportininkai, nuo vienų iki kitų varžybų per ilgesnį laikotarpi užimtomis vietomis renka atpatinkamą balų sumą. Minėti balai sumuojami Pasaulio kultūrizmo reitinguose (World Bodybuilding Ranking List, toliau PR ).

PR , kaip ir mūsų unikalus globalus darbas „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“  (World Bodybuilding Encyclopedia), apima kultūrizmo veiklą nuo pirmų žinomų kultūrizmo varžybų su EUGENIJUMI SANDOVU (Eugene Sandow), ir apima pastarųjų 120 metų trukmės laikotarpį.

 

TRADIČIŠKAI KLASIKINĖS TARPTAUTINĖS KULTŪRIZMO ORGANIZACIJOS.

Kaip ir anksčiau paminėtame globaliame veikale „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ , PR įskaitomi tik tradiciškai klasikinių visuomenėje priimtų tarptautinių kultūrizmo organizacijų sportininkų pasiekimai.

PR taškų suvestinė vedama nuo dokumentais patvirtintos oficialiai pripažintos tarptautinės organizacijos veiklos: Pasaulinė WFF-WBBF fedederacija  (World Body Building Federation, World Fitness Federation, nuo 1968 m.), visuomeninis Anglijos sporto klubas  NABBA (National Amateur Body Building Association, nuo 1950 m.), asociacija WABBA (World Amateur Body Building Association, nuo 1976 m.) ir komercinė firma IFBB (International Federation of Body Builders, nuo 1959 m.).

 

TIK OFICIALIAI PRIPAŽINTOS TRADICINĖS VARŽYBOS.

PR įskaito tik tuos rezultatus, kurie pasiekti oficialiai pripažintose tradicinėse kultūrizmo varžybose: pasaulio čempionatas, kontinento čempionatas, tarptautinis “Universe” turnyras ir tarptautinis “Gintarinio prizo” (Amber Prix International”)  turnyras. Dėka politikos istoriškai susiklosčiusių aplinkųbių, ilgus metus tarptautinis “Gintarinio prizo” turnyras buvo neoficialių socialistinių šalių pasaulio čempionatu. Dokumentai bei detail informacija šiuo klausimu įvairiomis kalbomis pateikti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temas “Įvairios tarptautinės organizacijos” bei Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų”.

Pavyzdžiui, mūsų projekte „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ ir  PER norėjome suteikti reikiamą dėmesį garsaus kultūristo DENISO DŽEIMSO (Dennis James) pasiekimams, tačiau, pasirodė, kad per savo ilgą sportinę karjerą jis nėra dalyvavęs nė vienose oficialiose kultūrizmo mėgėjų ar profesionalų turnyruose, tok komercinėse šou varžybose. Buvo tik komercinės „Tampa pro“, „San Chose“, įvairūs „Klasikai“  ir panašios varžybos... bet kas tai? Paklauskite bet kurios valstybės sporto ministerijoje ir gausite atsakymą – tai oficialaus sporto atžvilgiu bereikšmis NIEKAS. Tai kaip apibūdinti eilės garsių kultūristų pasiekimus, kai jie nėra oficialiame sporte visiškai nieko pasiekę?

 

PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGO BALŲ SISTEMA.

PR balais vertinami per eilę metų sportininkų pasiekti oficialiose varžybose rezultatai, kurie ir sumuojami PR: pirma vieta mėgėjų varžybose 8 balai, o profesionalų 10. Toliau po vieną balą mažiau, įskaitant sekančias žemesnias vietas.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.