World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. ATMINKITE JĄ

2017_bb_history_1m.jpg

2017-08-05

PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. NEŽINOMI PUSLAPIAI. KAIP BUVO IŠ TIKRŲJŲ.

Pristatysime “Pasaulio kultūrizmo istorijos” („World Bodybuilding History“)  straipsnius sekančia tvarka:

-          1 dalis. Benas Veideris  (Ben Weider)

-          2 dalis. Uždraustas sportas (Prohibited Sport)

-          3 dalis. Komunistų partija paskyrė čempioną (Communist Party Proclames the Champion)

-          4 dalis. Kultūrizmo literatūra (Bodybuilding Lithrature)

-          5 dalis. Piemieji per „geležinę užtrarą“ (First Through Iron Wall)

-          6 dalis. Jūsų asmeninė nuomonė (Your Own Oppinion)

-          7 dalis. Kultūrizmo ateitis nuspręsta balkone (Bodybuilding Future Decided in the Balcony)

-          8 dalis. Vatikanas pastebi mūsų darbus (Vatican Notices Our Efforts)

Vėliau supažindinsime su istoriniais straipsniais apie sporto raidą tose šalyse, kurios buvo reikšmingos tarptautiniame sporto judėjime.  Atverskime dar vieną pasaulinės kultūrizmo istorijos puslapį ir spręskite apie mus pagal mūsų atliktus darbus, o ne pagal kalbas išsakytas.

 

2 dalis.

KULTŪRIZMO PERSEKIOJIMAS.

Atverskime dar vieną pasaulinės kultūrizmo istorijos puslapį ir spręskite apie mus pagal mūsų atliktus darbus, o ne pagal kalbas išsakytas.

Ilgą laikotarpį politiniais sumetimais kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse ir SSSR buvo draudžiamas ir persekiojamas.  Aukštų Maskvos valdininkų įsakymais vietiniai patarnautojai uždarinėjo sporto sales ir klubus, draudė varžybas ir, prilyginę kultūristus kriminaliniams nusikaltėliams, juos persekiojo, o komunistinė žiniasklaida visa tai atitinkamai nušviesdavo. Teisinį pagrindą draudimams ir persekiojimui  suteikė komunistų partijos direktyvomis paremtas SSSR  Sporto ministro (Goskomsport)  įsakymas. Eilę metų už kultūrizmo sportą (vadinamą „atletinė gimnastika“) SSSR Goskomsporte buvo atsakingas Rusijos sunkiaatletis E.MOROZAS (E.Moroz), o vėliau V.TAMARLAKOVAS (V.Tamarlakov). Nuo jų ilgą laiką vienu laipteliu žemiau stovėjo lietuvis ROMANAS KALINAUSKAS.  Po drastiško Goskomsporto įsakymo visi buvę kultūrizmo organizatoriai ilgam nuėjo į „pogrindį“ ir bijojo ką nors konkretaus daryti ginant kultūrizmo sportą. Didžiulėje teritorijoje, išskyrus retus pavienius atvejus, visai nebuvo rengiamos varžybos, o tai dar labiau skaldė judėjimą ir stabdė tolimesnį sporto vystymą.

Iniciatyvos ginti kultūrizmą išdrįso imtis  tik vienas klaipėdietis Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras). Pogrindyje buvę visi kultūrizmo funkcionieriai su ROMANU KALINAUSKU priešakyje tik iš šalies pasyviai stebėjo įvykius ir Dr. EDMUNDUI DAUBARUI ne kartą sakė, kad „jei kas,  tu vienas būsi kaltas, o mes savo partiniais bilietais dėl sporto nerizikuosime“.  Gerai valdęs eilę užsienio kalbų, tame tarpe ir rusų  kalbą, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS pradėjo susirašinėjimą su SSSR Sporto vice ministru  (Goskomsport), su nuožmiai kultūrizmą puolančiais pagrindiniais SSSR laikraščiais „Pravda“, „Izvesija“ ir „Sovietskij sport“ (po garsios negatyvių straipsnių serijos, tokių, kaip „Trojanskij konj kulturizma“). Užsimezgė dialogas (minėti dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai kuriuos iš jų įvairiomis kalbomis viešinome istoriniuose straipsniuose Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt bei  tarptautiniame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, „Sport of fitness and bodybuilding“, „Спортивный фитнес и культуризм»). Įvertinęs opozicionierių argumentus, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS jiems rodė teigiamas kultūrizmo sporto puses, kurių buvo ir dabar yra nemažai: sveikatingumas, užimtumas, žalingų įpročių ignoravimas, jaunimo auklėjimas ir pan.. Būdamas įsitikinęs darąs garus darbus, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS parašė laišką-peticiją ir surinko žinomų sportininkų bei sporto organizatorių parašus po ja (tų, kurie išdrįso pasirašyti). Minėtą peticiją Dr. EDMUNDAS DAUBARAS išdrįso nuvežti į Maskvą ir ją asmeniškai įregistravo SSSR komunistų partijos centro komiteto (TSKP CK) priimamajame, SSSR Vyriausybės priimamajame, SSSR Aukščiausios tarybos priimamajame bei kopijas registruotais laiškais išsiuntė SSSR Goskomsportui, laikraščiams „Pravda“, „Izvestija“, „Sovietskij sport“  (minėti dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai kuriuos iš jų įvairiomis kalbomis viešinome istoriniuose straipsniuose Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt bei  tarptautiniame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“, „Sport of fitness and bodybuilding“, „Спортивный фитнес и культуризм»). Tuo tarpu, visi iki vieno žinomi kultūrizmo funkcionieriai buvo pasyvūs stebėtojai ir laukė, kuo visa tai Dr. EDMUNDUI DAUBARUI baigsis. Sugrįžęs iš Maskvos į Klaipėdą, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS sulaukė eilės skambučių iš Maskvos instancijų, tame tarpe ir iš TSKP CK. Aukšti Maskvos valdininkai ėmėsi gilintis į klausimo esmę. Jautėsi, kad galimas švelnesnis teigiamas sprendimas kultūrizmo atžvilgiu. Galų gale, Dr. EDMUNDUI DAUBARUI  namie išjungė telefoną ir išsikvietė į Klaipėdos miesto komunistų partijos skyrių pokalbiui. Skyriaus valdininkai paprašė Dr. EDMUNDO DAUBARO „Maskvos daugiau netrukdyti“ ir leido Klaipėdoje kasmet toliau rengti tarptautinį „Gintarinio prizo“ (1968-2017, „Amber Prix International“, „Янтарный приз») turnyrą. Tai buvo pergalė. Neįmanoma neįvertinti šio iškovojimo, nes dar ilgai kultūrizmo draudimo metais „Gintarinio prizo“ turnyras liko vienintelėmis reguliariomis kultūrizmo varžybomis mums prieinamame socialistiniame pasaulyje. „Gintarinis prizas“ faktiškai buvo neoficialiu SSSR kultūrizmo čempionatu (tai vėliau pripažino ir SSSR sporto ministerija «Goskomsport“). “Gintarinio prizo“ turnyre geriausi to meto kultūristai kovojo dėl aukščiausių socialistinio pasaulio titulų, nes kitokių tokio aukšto rango ir lygio oficialių reguliariai organizuojamų varžybų nė vienoje socialistinėje šalyje dar ilgai nebuvo. Nebuvo, kol 1988 metais Leningrade (Rusija), vėl ne be Dr. EDMUNDO DAUBARO  tiosioginio dalyvavimo, įvyko pirmas oficialus SSSR kultūrizmo čempionatas. Absoliučiu pirmo SSSR kultūrizmo čempionato čempionu tapo klaipėdietis VIKTORAS JUCYS, o tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro rėmuose Klaipėdoje 1989 ir 1990 Dr. EDMUNDAS DAUBARAS organizavo du oficialius SSSR jaunimo kultūrizmo čempionatus.

„Perestrojkai“ pakeitus valdžios požiūrį į kultūrizmo sportą, SSSR Goskomsportas, atsižvelgdamas į tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro svarbą, mąstą ir tarptautinį vaidmenį, ėmėsi suteikinėti „Gintarinio prizo“ turnyro čempionams SSSR sporto meistrų vardus, tuo prilygindamas šį tradicinį turnyrą oficialiems SSSR čempionatams.

Dabar, žvelgiant atgal į praeitį, darosi įdomu, kaip būtų vystęsis kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, jei Dr. EDMUNDAS DAUBARAS nebūtų iškovojęs leidimo reguliariai organizuoti „Gintarinio prizo“ turnyrą ir kokiame sporto lygyje SSSR būtų pasitikusi pirmus JAV kultūristus su IFBB savininku ir prezidentu, senu geru Dr. EDMUNDO DAUBARO  draugu, BENU VEIDERIU  priešakyje? Bus daugiau laiko, paviešinsime gausius Dr. EDMUNDO DAUBARO  ir BENO VEIDERIO  susirašinėjimo dokumentus  (minėti dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai ką rasite Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt) .

(straipsnis bus tęsiamas)

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. ATMINKIME JĄ.

2017_bb_history_1m.jpg

2017-07-25

1. BENAS VEIDERIS

ĮŽANGA.

Šių istorinių sportinio kultūrizmo straipsnių autoriai nepretenduoja į išsamų chronologinį įvykių dėstymą, o tik pateikia atskirų, mūsų manymu, svarbių sporto istorijai momentų aprašymą. Chronologinė mūsų sporto istorija įvairiomis kalbomis pristatyta 28-tame tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sporto f Fitness and Bodybuilding“) numeryje (2008 m.) bei tarptautiniame Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos interneto puslapyje www.wff.lt . 1986 metais Buvęs WABBA (World Amateur Body Building Association) savininkas ir prezidentas SERŽAS NUBRETAS (Serge Nubret) atsiuntė  Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI  (DSc. Edmundas Daubaras) jam priklausiusius istorinius kultūrizmo dokumentus, kurie buvo labai naudingi, ruošiant šį straipsnį.

BENAS VEIDERIS. KAIP BUVO IŠ TIKRŲJŲ.

Kaip ir bet kuri istorija, pasaulinė kultūrizmo istorija sukosi prieštaringų įvykių verpete. Kažkas žinoma, kažkas ne ir visa tai interpretuojama be galo įvairiai.

Per paskutinius beveik penkiasdešimt metų Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS asmeniškai dalyvavo daugelyje svarbiausių tarptautinių  kultūrizmo įvykių. Ir ne tik dalyvavo, bet dažnai ir pats buvo šių įvykių iniciatorius.

Viso savo aktyvaus sportinio gyvenimo metu Dr. EDMUNDAS DAUBARAS palaikė draugiškus dalykinius ryšius su pagrindiniais laikmečio pasaulinio kultūrizmo organizatoriais ir vadovais: kanadiečiais BENU VEIDERIU (Ben Weider), PAMELA KAGAN (Pamela Kagan), amerikiečiu VEINU DE MILIJA (Wayne De Milia), singapūriečiu POLU ČIUA (Paul Chua), prancūzais SERŽU NUBRETU (Serge Nubret), AKLI ŠABENI (Akli Chabeni), anglu OSKARU HAIDENSTAMU (Oscar Heidenstam), airiu AIVANU DANBARU (Ivan Dunbar), čeku VOJTECHU FIALA (Vojtech Fiala) bei eile kitų gerai žinomų kultūrizmo asmenybių. Minėtu laikotarpiu IFBB (International Federation of Body Builders) savininko bei prezidento BENO VEIDERIO prašymu Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  ne kartą buvo susitikęs ir su jo padėjėju ispanu RAFAELIU SANTOCHA (Rafael Santonja).

Ir dabar Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS palaiko ryšius su daugeliu tarptautinio kultūrizmo bei fitneso sporto lyderių, vienaip ar kitaip  įtakojančių pasaulinį sportą.  Tai niekad nebuvo sunku, nes ilgus metus Dr. EDMUNDAS DAUBARAS buvo bene vienintelis socialistinio pasaulio šalių tarptautinis kultūrizmo vadovas, tobulai valdęs keletą užsienio kalbų (padėjo užbaigtos filologijos bei teisės mokslų studijos Vilniaus Universitete).

Dešimtmečius trunkančioje tarptautinėje sporto raidoje ypatingą reikšmę buvusio socialistinio pasaulio šalims turėjo asmeniniai  Dr. EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO  tarpusavio santykiai. Šių santykių dėka Dr. EDMUNDAS DAUBARAS nuolatos gaudavo kitiems neprieinamą informaciją ir visada buvo svarbiausių tarptautinių kultūrizmo įvykių sūkuryje. Tai leido Dr. EDMUNDUI DAUBARUI dešimtmečiais ne tik dalyvauti minėtuose įvykiuose, bet ir pačiam įtakoti daugelį svarbių tarptautinių kultūrizmo sporto dalykų. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose saugomi šimtai autentiškų dokumentų, laiškų, nuotraukų, liudijančių dešimtmečius trukusius Dr. EDMUNDO DAUBARO ir B.VEIDERIO ryšius.

Savo privačiuose kultūrizmo žurnaluose, kurie kultūrizmo draudimo laikmečiu kartas nuo karto pasiekdavo Lietuvą, BENAS VEIDERIS ne kartą publikavo Dr. EDMUNDO DAUBARO rašytus straipsnius. Jo žurnaluose daug dėmesio buvo skiriama  vienam seniausių pasaulyje tradiciniam tarptautiniam kultūrizmo „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, „Янтарный приз»)  turnyrui (1968 - 2017), kurio organizatoriumi nuo 1970 m. buvo ir iki šiol yra pats Dr. EDMUNDAS DAUBARAS. Visiems žinomas faktas, kad kultūrizmo sportas dešimtmečiais socialistinėse šalyse buvo draudžiamas ir persekiojamas. Todėl ilgus metus tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras buvo neoficialiu SSSR (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga) kultūrizmo čempionatu, o Klaipėdoje kasmet rinkosi geriausi to laikmečio sportininkai bei svarbiausi sporto organizatoriai ir vadovai.

Suprasdamas „Gintarinio prizo“ turnyro svarbą palaikant ir vystant kultūrizmą socialistinėse šalyse, IFBB savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS  klaipėdiečiui Dr. EDMUNDUI DAUBARUI siųsdavo autentiškus  savo federacijos (IFBB) diplomus, kurie buvo įteikiami Klaipėdoje vykusių „Gintarinio prizo“ turnyrų  nugalėtojams.

Bėgant laikui, draugiški santykiai tarp abiejų kultūrizmo vadovų gerėjo. BENAS VEIDERIS darė spaudimą AŠERUI FRIGUI (Asher Frig, Izraelio nacionalinės IFBB federacijos prezidentas) ir singapūriečiui POLUI ČIUA (IFBB vice prezidentas, Azijos IFBB prezidentas), kad šie siųstų savo šalių nacionalines rinktines į Klaipėdoje vyksiančius tarptautinius „Gintarinio prizo“ turnyrus. B.VEIDERIS  nurodė savo padėjėjui RAFAELIUI SANTOCHAI pakviesti „Gintarinio prizo“ turnyro nugalėtojus dalyvauti  Maroke vykstančiame  IFBB Viduržemio jūros šalių čempionate (dokumentai WFF-WBBF federacijos archyvuose).

Pagaliau, santykiai tarp Dr. EDMUNDO DAUBARO  ir BENO VEIDERIO pasiekė tikį lygmenį, kad kanadietis paprašė abiems svarbius klausimus toliau spręsti ne korespondencija, o asmeniniais susitikimais (žr. įvairiomis kalbomis Beno Veiderio laiškus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt). Tuomet įvyko eilė bendrų susitikimų Rusijoje (Maskva, Leningradas), Prancūzijoje (Paryžius), Malaizijoje (Kuala Lampūras) ir JAV (Niujorkas). Visais atvejais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS buvo asmeniniu BENO VEIDERIO svečiu, ką jis savo laiškuose pabrėždavo. Susitikimai buvo svarbūs abiems, dėl to BENAS VEIDERIS buvo pasiruošęs atidėti bet kokius kitus reikalus (žr. Beno Veiderio laiškus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt). Dr. EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO santykių kulminacija buvo 1990 m. lapkričio 25 d. ketinimų protokolo dėl bendros įmonės steigimo pasirašymas Niujorko Helmsli (Helmsley) rūmuose (medžiaga Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose).

Tuo metu Lietuvoje prasidėjo aktyvus judėjimas dėl šalies nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos TOK (Tautinis Olimpinis Komitetas) per nacionalines federacijas prašė tarptautinių organizacijų paramos. Dr. EDMUNDAS DAUBARAS paruošė ir nusiuntė į Kanadą reikiamus dokumentus Lietuvai stoti į IFBB, tam jam net Lietuvos Respublikos Konstituciją teko išversti į anglų kalbą, nesant galimybių tai padaryti tiesiogiai, asmeniškai per draugus Vokietijoje sumokėjo BENO VEIDERIO IFBB federacijai Lietuvos stojamąjį mokestį (žr. dokumentus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt).

Tačiau, BENAS VEIDERIS, jau turėdamas ir vystydamas toliau savo komercinės firmos   prekybinę rinką SSSR teritorijoje, dėl Lietuvos savarankiško stojimo į tarptautinę IFBB federaciją bijojo  Maskvos nemalonės, tad atsisakė palaikyti lietuvių siekius. Komercinė nauda buvo svarbesnė. Niekam į galvą negalėjo ateiti, kad jau po kelių mėnesių Maskvoje įvyks „rugpjūčio pučas“ ir sena SSSR tvarka net sporte kardinaliai pasikeis (autentiški dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai ką rasite Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt) .

Po TOK sprendimo nedalyvauti SSSR rinktinėse, geriausi Lietuvos sportininkai neturėjo galimybių dalyvauti stambiose užsienio varžybose, o BENAS VEIDERIS su savo IFBB nuo to klausimo sprendimo nusišalino. Tuomet, 1991 metais,  Lietuvos kultūristai, remiantis Dr. EDMUNDO DAUBARO asmeniniais ryšiais su ilgamečiu legendiniu NABBA (National Amateur Body Building Association) prezidentu OSKARU HAIDENSTAMU, gavo kvietimą ir dalyvavo Europos mėgėjų čempionate Epinalyje (Prancūzija), kur šiaulietis ROLANDAS BUČINSKAS  ir klaipėdietė NATALIJA MURNIKOVIENĖ  tapo pirmais Nepriklausomos Lietuvos Europos čempionais, o Dr. EDMUNDO DAUBARO  balandžio mėnesį įsteigta ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje registruota Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija tapo pirma Lietuvoje oficialiai veikiančia nacionaline kultūrizmo organizacija.  Kita Lietuvos kultūrizmo organizacija (dabar atstovaujanti IFBB), iki tol bandžiusi siekti narystės WABBA (World Amateur Body Buildin Association) asociacijoje, tai išdrįso padaryti tik po Maskvos „rugpjūčio pučo“.

Po kurio laiko, nežiūrint į gražias deklaracijas, supratęs įvairių tarptautinių organizacijų silpnumą, juridinį neišprusimą bei neturėjimą ne tik konkrečių planų, bet ir  ateities vizijos kultūrizmo sportui vystyti,  remdamasis asmeniniu ilgamečiu įdirbiu, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS pasuko savo keliu ir ėmėsi kurti ir vystyti naują tarptautinę sporto struktūrą - Pasaulinę WFF-WBBF federaciją.

Nežiūrint į tai, kad 1991 m. nutrūko oficialūs Dr. EDMUNDO DAUBARO ryšiai su IFBB, draugiški santykiai su BENU VEIDERIU  tęsėsi visuomet. Net DR. EDMUNDUI DAUBARUI tapus Pasaulinės federacijos prezidentu, BENAS VEIDERIS ir toliau siuntė jam oficialius  IFBB dokumentus, žurnalus, iki 2000 metais visų savo žurnalų leidybos verslą pardavė kitiems.

(straipsnis bus tęsiamas)

2017. PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA ATLIEKA AUKŠČIAUSIO TEISĖJO VAIDMENĮ KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS.

2017_nabba_1m.jpg

2017-06-23

NABBA VĖL PRAŠOSI PASAULINĖS WFF-WBBF FEDERACIJOS PAGELBOS.

Šiandien Pasaulinė  WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija sulaukė telefoninio skambučio ir laiško iš Slovakijos. Slovakijos nacionalinės NABBA-WFF federacijos prezidentas ARPADAS MESTERIS (Arpad Mester), atstovaudamas grupę tarptautinės NABBA-WFF organizacijos narių,  kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras), prašydamas padėti išspręsti susidariusią tarptautinę juridinę problemą. WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

1988 metais tarptautinės IFBB (International Federation of Body Builders)  organizacijos prezidentas ir savininkas BENAS WEIDERIS (Ben Weider, Kanada) padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų socialistinėse šalyse kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ.  WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

1999 metais tarptautinės NABBA (National Amateur Body Building Association) asociacijos prezidentas AIVANAS DANBARAS (Ivan Dunbar, Airija) padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ. Tuomet tarptautinėje NABBA  asociacijoje vyko nuožmi kova su savavališkai pasiskelbusio NABBA vadovu australo DŽO LOPESO (Joe Lopez) intrigomis.  WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas. Beje, ir šiandien tarptautinėje NABBA  organizacijoje ta pati situacija – NABBA  kovoja su kito australo, GREMO LANSFILDO (Graeme Lancefield), intrigomis.

2003 metais IFBB profesionalų diviziono prezidentas VEINAS DE MILIJA (Wayne de Milia, JAV) padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų, kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ.  WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

2009 metais padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ kreipėsi tarptautinės IFBB  federacijos vice prezidentas POLAS ČIUA (Paul Chua, Singapūras) ir  tarptautinės IFBB federacijos teisininkas ALEKSAS BAUERIS (Alex Bauer, Austrija). WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

2016 metais padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ kreipėsi JAV NABBA-WFF vadovas, garsus IFBB profesionalas EDIS ROBINSONAS (Eddie Robinson). WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

2017 metais padėti spręsti susidariusių tarptautinių juridinių keblumų į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ kreipėsi tarptautinės NABBA organizacijos vadovas, garsus Anglijos NABBA profesionalas EDIS ELVUDAS (Eddie Elwood, Jungtinė Karalystė). WFF-WBBF vadovas prašymui neliko abejingas.

 

PASAULINĖ WFF-WBBF FEDERACIJA ATLIEKA AUKŠČIAUSIO TEISĖJO VAIDMENĮ KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS.

“My name is Edmundas Daubaras, Doctor Honoris Causa, President of the International Sport University (I.S.U.), President of the World Fitness Federation (WFF), President of the World Body Building Federation (WBBF), and international journalist. After graduating from the Vilnius’ Vytautas the Great University in the specialties of philology and law, I was presented by the Lvov Stavropigeon University with the highest academic degree of the Doctor Honoris Causa in 2012. I received many awards during the decades of my work, some of which include the Honor Medal of the „Order of Christ“ (2017, Ukraine) for the International work, the Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI (2011, Vatican) for confronting the communist regime, the St. Nicholas the Wonderworker Silver-Gold Medal (2010, Portugal) for the ideas uniting world’s religions, and the Order of Auseklis (2009, Latvia) for International sport development. In 2008, together with the Governor of the State of California, Arnold Schwarzenegger, I was included to the Honor Book of the Kingdom of Denmark and I also received the John Grimek Premium (2005, Italy).

Free from politics and open to all religions, the World Fitness Federation and the World Body Building Federation run their history from 1968. During the last thirty years, the above mentioned federations were growing rapidly and today they unite 128 country members from all continents. The most active countries are Brazil, Argentina, Mexico, Russia, Germany, Poland, Benelux and the Baltic States, India and Japan. Different from other private companies and organizations, our federations are social non-profit unions. The official WFF and WBBF International page online, www.wff.lt, attracts lots of visitors every day as no other sport organization in the world seeks official sport development.

Since 1989, the WFF and WBBF has been issuing the Sport of Fitness and Bodybuilding magazine in various languages and spreading them free of charge in the countries that are members of the WFF and WBBF. Also the mentioned magazines are spread during the world’s most important international contests worldwide.

In order to continue developing the international sport and helping people and sportsmen gain wider knowledge, we opened and registered the International Sport University (I.S.U.) in the EU in 2016. In 2017 the I.S.U. professors started giving teaching seminars and lectures in the Republic of South Africa, Russian Federation, Baltic States and India.

Despite the WFF and WBBF being free of politics, politicians of many countries acknowledge our work and support our international activities. Among those who have supported us are: Professor Alfred Gerstl (President of the Parliament of the Republic of Austria), Robert Fico (Prime minister of the Slovak Republic), Gediminas Kirkilas (Prime minister of the Republic of Lithuania 2006-2008), and Algirdas Butkevicius (Prime minister of the Republic of Lithuania 2012-2016). Parliament of the Republic of Lithuania voted to finance one of the world‘s oldest traditional WFF and WBBF contests, „Amber Prix International“, and organized a number of official meetings with the chairmen of the WFF and WBBF International.

Every year, the WFF and WBBF organize around sixty international events in various countries. The work of the WFF and WBBF International involves various activities, such as disabled sport, the Fit-kid sport starting from 6 years of age, power fitness, model fitness, aerobic fitness, and traditional bodybuilding.  The WFF-WBBF pays great attention to the division of working with disabled sportsmen.

On June 22, 2017 the WFF-WBBF International Headquarters received a letter from Slovakia. President NABBA-WFF Slovakia Arpad Mester asked the International President WFF-WBBF to present  the official statement about the work and participation of Aleksandra Rapajic Milosevic and the mentioned above Arpad Mester at the WFF-WBBF International.

This is to certify that Arpad Mester has never served as an official or participated as an athlete at the WFF-WBBF International.

This is to certify that Aleksandra Rapajic Milosevic joined WFF-WBBF International in 2006 at the World Amateur Championship in Russia. From this time and until October 2016 Aleksandra Rapajic Milosevic was serving as the National President WFF-WBBF Serbia. She participated herself as an amateur and professional athlete and also led the National Team Serbia at multiple WFF-WBBF International Events”.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

2017. PASAULINĖS FEDERACIJOS VYKDOMOJI TARYBA.

2017_ex_council_1m.jpg

2017-06-22

WORLD FITNESS FEDERATION (WFF-International)
WORLD BODYBUILDING FEDERATION (WBBF-International)
INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL
(129 Country Members representing all Continents; after International Congress, May 22, 2017, Klaipeda, Republic Lithuania)

NAME COUNTRY OFFICIAL POSITION

EDMUNDAS DAUBARAS LITHUANIA PRESIDENT INTERNATIONAL

ANDREJ BASOV RUSSIA VICE PRESIDENT INTERNATIONAL

LALIT SONI INDIA VICE PRESIDENT INTERNATIONAL

EDITA SENDRIENE LITHUANIA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, CHAIMAN  JUDGES COUNCIL INTERNATIONAL

ALI REZA RASA IRAN MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing ASIA and ARAB  COUNTRIES

RUBEN PIBE RODRIGUEZ  PARAGUAY MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing SOUTH AMERICA

MANUEL SOLANO MEXICO MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing NORTH AMERICA

VLADIMIR KURILCIK BELARUS MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing EUROPE  COUNTRIES

SERGEJ MEDVEDEV UZBEKISTAN MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing Middle Asia Countries

VYTAUTAS MIKUCKIS LITHUANIA CHAIRMAN FIT-KID AND POWER FITNESS SPORT DIVISION

SVETLANA PUGACHEVA RUSSIA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, CHAIRMAN TECHNICAL COMMITTEE

ALEKSEJ FILATOV ESTONIA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing BALTIC STATES

GVIDON ALVANTZIAN CYPRUS MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing MEDITERANIAN STATES

VALENTINA KOZLOVSKAJA BELARUS MEMBER EXECUTIVE COUNCIL

GIANNI ALMEDA BRAZIL MEMBER EXECUTIVE COUNCIL

PALLE RASMUSSEN DENMARK MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing SCANDINAVIA COUNTRIES

LIUBOMIR MARTINKA SLOVAKIA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL

EVGENY LATYPOV JAPAN MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing ASIA

ALEX ENCEL AUSTRALIA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing AUSTRALIA

VASILIJ BESPALENKO  UKRAINE MEMBER EXECUTIVE COUNCIL

EHSAN FARAHI USA MEMBER EXECUTIVE COUNCIL, representing NORTH AMERICA

ADAN HUSEIN AZERBAJAN MEMBER

AHMAD RABIT  IRAQ MEMBER

AHMAD RAMBOT KURDISTAN MEMBER

AHMED KAMAL PAKISTAN MEMBER

AL SAKA HASSAN SYRIA MEMBER

ALEKSEJ FILATOV ESTONIA MEMBER

ALEKSEJ LAGOIKO BELARUS MEMBER

ALEX ENCEL AUSTRALIA MEMBER

ALI REZA RASA IRAN MEMBER

AMMY SHANTZ CANADA MEMBER

ANDREY SUSEKIN RUSSIA MEMBER

ANDRZEJ BRZEZINSKI POLAND MEMBER

ANETT PESCI HUNGARY MEMBER

ANGELINA ROMANOVIC LATVIA MEMBER

ANTONIO OSTA URUGUAY MEMBER

ARISTOFANES CAUTRO KABAL ANGOLA MEMBER

ARTURAS VASKEVICIUS HOLLAND MEMBER

ATLE KIELLAND NORWAY MEMBER

BENGTSSON ANDERS SWEDEN MEMBER

BREGER STONE BURUNDY MEMBER

CANSUN OZBAS TURKEY MEMBER

DA CRUZ REINALDO JOSE ROBERTO PORTUGAL MEMBER

DAYO AUDI UK MEMBER

DAMIEN ROBSON IRELAND MEMBER

DAMIR IVANCIC MONTENEGRO MEMBER

DAVID AIRAPETIAN ARMENIA MEMBER

DIAN MICHAILOV BULGARIA MEMBER

DIMCE PALENZO MACEDONIA MEMBER

DINO THIERRY QUADELUPPE MEMBER

DMIRTIJ KRIVCIKOV RUSSIA MEMBER

DONATAS ADOMAVICIUS ICELAND MEMBER

EHAB NASSAR EGYPT MEMBER

EHSAN FARAHI USA MEMBER

EL NASRI MICKEY LEBANON MEMBER

ELIAS DJARUDY RWANDA MEMBER

ELISABETH HAURECH CHILE MEMBER

ERIKA PAPULA AUSTRIA MEMBER

ERZSEBET HERCZOG HUNGARY MEMBER

EVA MARTINKOVA SLOVAKIA MEMBER 

EVGENY LATYPOV AFGANISTAN MEMBER

EVRARD GBOZINKPA BENIN MEMBER

FERNANDA YOUGLAR ARGENTINA MEMBER

FERNANDO ORIHUELA PERU MEMBER

FILIPPO ALFANI ITALY MEMBER

FRANKLIN NAJERA BARQUERO COSTA RICA MEMBER

GASPER GROM SLOVENIA MEMBER

GENTILE FALUBBA MARCO ARGENTINA MEMBER

GIANNI ALMEDA BRAZIL MEMBER

GVIDON ALVANTZIAN CYPRUS MEMBER

HACI DOMNEZ GERMANY MEMBER

HAFEZIAN MAMED PAKISTAN MEMBER

HASSAN AL SAKA UNITED ARAB EMYRATES MEMBER

HELIAS NKUNDABEGENZI RWANDA MEMBER

HENNIE CARSTENS GHANA MEMBER

IAN CHAMBERS UK MEMBER

ILJA AISELAMNN ISRAEL MEMBER

INDUNIL RAJAKARUNA BANGLADESH MEMBER

INDUNIL RAJAKARUNA SRI LANKA MEMBER

IRINA VALETT FRANCE MEMBER

ISMA MUKALAZI UGANDA MEMBER

IVAN BYEKWASO UGANDA MEMBER

IVAN KOZYREV KAZACHSTAN MEMBER

IVAN LEPCIN CROATIA MEMBER

IVAN MACH CZECH MEMBER

IVAR HAUKSSON ICELAND MEMBER

YANISLAV TACEV BULGARIA MEMBER

JEAN-MARIE BERMER LUXEMBOURG MEMBER

JIM PITT NEW ZEELAND MEMBER

JOHANDRE WORSIE RABE NAMIBIA MEMBER

JOHN LESKIE REPUBLIC SOUTH AFRICA MEMBER

JOHN O'CONNOR IRELAND MEMBER

JORG FUCHS GERMANY MEMBER

JOSE PARDO HIDALGO SPAIN MEMBER

JUANITO TANNYAG PHILIPPINES MEMBER

KAI KAKNES ANDRE NORWAY MEMBER

KALYANGO MOHAMMED ZUBAEL UGANDA MEMBER

ALEX MORALES SPAIN MEMBER

KHALI BABA PAKISTAN MEMBER

KING IZOGIE BELGIUM MEMBER

KIT SANDERSON MEXICO MEMBER

LAURENCE CADE ENGLAND MEMBER

LEVENT DEVECI BELGIUM MEMBER

LEONOR HILARIO GREFFEL DENMARK-MOZAMBIQUE MEMBER

LIU YUTING CHINA MEMBER

LIUBOMIR MARTINKA SLOVAKIA MEMBER 

LOUVEL MICKAEL FRANCE MEMBER

LUIS ANTONIO SPAIN MEMBER

MANPREET PURI INDIA MEMBER

MANUEL SOLANO MEXICO MEMBER

MANUEL ZAKARIAS PORTUGAL MEMBER

JORG FUCHS GERMANY MEMBER

MARCUS L.TAYLOR CANADA MEMBER

MARDESIC TEA CROATIA MEMBER

MARIAN JANCIAR CZECH MEMBER

MARIELA SAVOVA BULGARIA MEMBER

MARIETA ZIGALOVA SOUTH KOREA MEMBER

MARIOU ARTEMIOUS CYPRUS MEMBER

MARTIN KUTA CZECH MEMBER

MAUD DESCHEEMAEKER BELGIUM MEMBER

MICHAEL ORTEGA SWITZERLAND MEMBER

MICHAIL KUDRIN MOLDOVA MEMBER

MICHAL STAREC SLOVAKIA MEMBER

MICKEY EL MASRI LEBANON MEMBER

MIKE MITCHELL SCOTLAND MEMBER

MILCIADES MARTINEZ PARAGUAY MEMBER

MOHAMMED ZEKRAOUI MAROCCO MEMBER

MONA COSTI CYPRUS MEMBER

MONFARDINI MARIO ARGENTINA MEMBER

MOREIRA FABIO PORTUGAL MEMBER

MOUNIER PATRICK NEW -CALEDONIA MEMBER

NANA NEBERIDZE GEORGIA MEMBER

NARINDER PAL SINGH INDIA MEMBER

NATASA KUBIK SERBIA MEMBER

NICOLA GRAVINA ITALY MEMBER

NICOLETA MANUEL ROMANIA MEMBER

OLAWALE DANIEL NIGERIA MEMBER

OLEG AKOPOV CYPRUS MEMBER

OLEG LUNIN RUSSIA MEMBER

OLGA LEBEDINSKA UKRAINA MEMBER

OLIVEIRA RONALDO BRAZIL MEMBER

OMER YOUSAF PAKISTAN MEMBER

OSTA ANTONIO URUGUAY MEMBER

PALLE V.E.RASMUSSEN DENMARK MEMBER

PAULO ARRUA ARGENTINA MEMBER

PAVEL KOSENKO ESTONIA MEMBER

PETAR CELIK SERBIA MEMBER

PETER BUVALA SLOVAKIA MEMBER

PETER PAPULA AUSTRIA MEMBER

PETER POADJEJ GHANA MEMBER

PETER VAN DEN VEEN HOLLAND MEMBER

PREDRAG MILOSEVIC MONTENEGRO MEMBER

LALIT SONI INDIA MEMBER

PUNNAIN RICARDO DA CHUNA BRAZIL MEMBER

RAJAKARUNA INDUNIL MOLDIVES MEMBER

RANA AGLUWALIA CANADA MEMBER

RAWLINGS UDOCHUKWU NIGERIA MEMBER

RENATA KEVORK SHIRVANIAN BULGARIA MEMBER

RENE SLEECKX BELGIUM MEMBER

RICARDO RIEGA PANAMA MEMBER

ROBERT MADRID USA MEMBER

RUBEN PIBE RODRIGUEZ  PARAGUAY MEMBER

SAMUEL CULLINGWORTH UK MEMBER

SAM CHIMBOMBI BOTSWANA MEMBER

SAWAKO IWAMOTO JAPAN MEMBER

SEAN FERGUSON UK MEMBER

SERBAN CARPARESCU ROMANIA MEMBER

SERGEJ BLINOV RUSSIA MEMBER

SHAMIM HUSEIN ZIMBABWE MEMBER

SIDI SOHAIB MAROCCO MEMBER

SIMO BOGDANOFF FINLAND MEMBER

SYLVESTER JAMES ONO NIGERIA MEMBER

STAVROS CHRISTODOULOU CYPRUS MEMBER

SUGREE PERIWARIKUL THAILAND MEMBER

SZILVIA LANG HUNGARY MEMBER

TCHUINTE SERGE CAMEROON MEMBER

TOLGA MURAT BALIKCI TURKEY MEMBER

TOMMY DU RAND SOUTH AFRICA MEMBER

VALENTINA IVANENKO UNITED ARAB EMYRATES MEMBER

VALENTINA KOZLOVSKAJA BELARUS MEMBER

VASILIJ BESPALENKO  UKRAINE MEMBER

VASILIOS SERETIS GREECE MEMBER

VEDRAN JAKSIC CROATIA MEMBER

VICTOR GOMEZ PERU MEMBER

VIKTOR MATSYKUR UKRAINE MEMBER

VINCE BALZAN MALTA MEMBER

VITTORIO PANZERI ITALY MEMBER

VYTAUTAS MIKUCKIS LITHUANIA MEMBER

VLADIMIR KURILCIK BALARUS MEMBER

VLADIMIR LESCIKOV AZERBAJAN MEMBER

VLADIMIR SHUBOV GERMANY MEMBER

VLADIMIR SOBERADZE GEORGIA MEMBER

WILMA KERN SWITZERLAND MEMBER

WOJCIECH MAX NADOLSKI POLAND MEMBER

WONG HONG MALAYSIA MEMBER

ZORAN MAKSIC SWEDEN MEMBER

INFORMATION.

More information on the WFF-WBBF Official International Site www.wff.lt, see forum topics. Also information available on the Facebook pages: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

2017. CNN SUPAŽINDINO MILIJARDĄ PLANETOS ŽMONIŲ SU WFF-WBBF VEIKLA.

2017_cnn_1m.jpg

2017-06-10

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA BENDRADARBIAUJA SU WFF-WBBF.

Šiandien Pasaulinė  WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacija vienija nacionalines organizacijas iš 128 šalių, kurios atstovauja visus kontinentus. WFF-WBBF kasmet įvairiose pasaulio šalyse rengia per 60 tarptautinių renginių.

 

CNN SUPAŽINDINO MILIJARDĄ PLANETOS ŽMONIŲ SU WFF-WBBF VEIKLA.

Neseniai CNN (Cable News Network) televizija visam pasauliui parodė reportažą iš 2017 metų gegužės mėnesį Klaipėdoje vykusių tarptautinių WFF-WBBF federacijos renginių: 50-to tarptautinio „Gintarinio Prizo“ („Amber Prix International“) ir 18-to „Universe“  turnyrų.  Milijardas planetos žmonių turėjo galimybę susipažinti su Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikla. Ypač malonu, kad buvo parodytas reportažas ne iš kur nors, bet iš Klaipėdos.

CNN yra viena didžiausių populiarių pasaulio naujienų televizijų.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija ir anksčiau buvo ne kartą viešinama populiariuose tarptautiniuose televizijos kanaluose, tokiuose, kaip „Eurosport“, „Sky News“ bei daugelyje nacionalinių televizijos kanalų įvairiausiuose pasaulio kraštuose.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA BENDRADARBIAUJA SU WFF-WBBF.

Gavus informaciją apie CNN rengiamą reportažą iš Klaipėdoje vykusių pasaulinės WFF-WBBF federacijos renginių, oficialūs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai susisiekė su pasaulinės federacijos prezidentu Dr. EDMUNDU DAUBARU (DSc. Edmundas Daubaras) ir padėjo rengiant minėtą CNN televizijos reportažą.

 

WFF-WBBF VISADA BUVO NE KOMERCIJOS, O SPORTO PUSĖJE.

Per penkiasdešimt tarptautinės sporto veiklos metų Pasaulinė WFF-WBBF  federacija visuomet laikėsi tvirtų sporto pozicijų. Nežiūrint į įvairias politines bei ekonomines aplinkybes, WFF-WBBF sportinė veikla niekados nebuvo nutrūkusi (tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt skaitykite straipsnius istoriniais sporto klausimais).

WFF-WBBF sportininkai visada turėjo galimybę varžybose siekti aukščiausių oficialių tarptautinių titulų.  Istorinė statistika rodo mūsų organizaciją esant prestižine kitų sporto organizacijų tarpe. Galima sėkmingai pravesti kelias varžybas, bet tai niekados neprilygs penkiasdešimčiai metų nuoseklaus darbo. Todėl mūsų jėga – rezultatyvus pusės amžiaus laikotarpis.

Dabar, pasaulyje pasikeitus visoms įmanomoms vertybėms, kai viskas vertinama tik pinigais, visos tarptautinės sporto organizacijos pasirinko komercinį kelią. 3000 metų trukusi biblijinė visuomenės saugumo ir valdymo koncepcija pasiekė savo kelio pabaigą. Net WADA (Pasaulinė antidopingo agentūra) siekia pelno ir dėl to ne visos tarptautinės sporto organizacijos gali sau leisti tapti WADA narėmis. Visų minėtų organizacijų veikloje prieita iki absurdo. Apie tai jau ne kartą rašėme. Nežiūrint į laikmetį, WFF-WBBF ir toliau konservatyviai laikysis sporto, o ne komercijos. Taip, pasitaiko finansinių sunkumų, todėl būna sėkmingų ir nelabai sėkmingų veiklos laikotarpių.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija, skirtingai nuo kitų, bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis institucijomis, įvairių šalių valdžios struktūromis, įvairių religijų atstovais. Visi jie pastebi ir teigiamai vertina pozityvią WFF-WBBF veiklą. Mes matome federaciją kaip draugišką ir darnią organizaciją ir tuo esame stiprūs.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

2017. GREMAS LANSFILDAS GRIAUNA NABBA.

2017_eddie_10m.jpg

2017-05-31

NABBA NORI ATSIKRATYTI GREMO LANSFILDO.

Neseniai Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras) gavo laišką iš Anglijos. Tarptautinės NABBA  organizacijos vadovas, 5 kartus profesionalų „Universe“ turnyro absoliutus čempionas EDIS ELVUDAS (Eddie Elwood) rašo, kad NABBA (National Amateur Body Building Association)  nori atsikratyti GREMO LANSFILDO (Graeme Lancefield), kuris, įvardijęs save WFF federacijos prezidentu, savo veiksmais griauna NABBA organizaciją. GREMU LANSILDU  nepatenkinti ne tik Australijos NABBA organizacijos vadovai, bet ir pati tarptautinės organizacijos vadovybė.

 

ATSIKRATANT GREMO LANSFILDO, NABBA PRAŠO PAGELBĖTI, SUTEIKIANT JURIDINIUS IR ISTORINIUS WFF DOKUMENTUS.

Nėra abejonių, kad GREMO LANFILDO  atstovaujama WFF federacija neturi juridinių ir istorinių dokumentų, liudijančių apie organizacijos teisėtumą. Visa tai yra Pasaulinės WFF-WBBF archyvuose, saugomuose federacijos būstinėje Klaipėdoje. Visišką nežinojimą WFF istorijos  liudija GREMO LANSFILDO pasirašyti ir publikuoti dokumentai.

Savo laiške EDIS ELVUDAS  prašo Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ suteikti dokumentinę ir istorinę informaciją apie tikrąją WFF federaciją, kurį registruota Lietuvoje. Ji saugoma gausiuose istoriniuose archyvuose, esančiuose Pasaulinės federacijos būstinėje Klaipėdoje. Pasak EDŽIO ELVUDO, tik Dr. EDMUNDAS DAUBARAS yra teisėtas WFF federacijos prezidentas. EDIS ELVUDAS teigia, kad WFF-WBBF informacija yra labiausiai pamokanti iš visų įvairiuose šaltiniuose publikuojamų medžiagų apie mūsų sporto šaką. Daugiausia informacijos publikuojama tarptautiniame WFF-WBBF federacijos puslapyje www.wff.lt . Padėsime NABBA organizacijai atsispirti apsišaukėliams!

 

EDIS ELVUDAS rašo:

„Hi Edmundas, I've had some messages from Nabba Australian presidents about Graham Lancfield Ruining Nabba, for to promote his version of the WFF! These people are all Nabba Australian state presidents wanting him out too I would like to remove Graham from Nabba. Do you have any information to say how the WFF started and how you are the rightful president! Anything would be good. I tried to tag you in the post on the Australian muscle page, but it would not tag you!

Thank you,

Eddy Ellwood“.

 

”Thank you, Edmundas,
So there are two WFF federations running alongside each other?
Your information is most educational.

Eddy Ellwood“.

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

2017. TARPTAUTINĖS KULTŪRIZMO NAUJIENOS.

2017_levent_dismissed_1m.jpg

2017-05-29

LEVENTAS DEVEČIS  ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ.

2014 metais Leventas Devečis (Levent Deveci) Pasaulinės WFF-WBBF federacijos veikloje dalyvavo stebėtojo vaidmenyje. 2015 metų lapkričio mėnesį  Leventas Devečis Olandijoje organizavo tarptautinį „World Grand Prix“ turnyrą. 2016 metų lapkričio mėnesį Leventas Devečis buvo tarptautinio „Universe“ turnyro organizatoriumi. Praėjus metams varžybų protokolai nėra paviešinti.

2016 metų antroje pusėje Leventas Devečis, atstovaujantis Belgiją ir Turkiją, Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro įsakymu buvo paskirtas tarptautiniu koordinatoriumi.

Atlikus paruošiamuosius darbus ir rekomendavus Leventui Devečiui federacijos prezidento Dr. Edmundo Daubaro įsakymais oficialiais atstovais paskirti: Turkijoje - Mertas Hakaris, Centrinėje Afrikoje - Munija Marairis, Pietų Afrikos Respublikoje – Janis Krugeris. Nė vienas iš paskirtų ir Levento Devečio rekomenduotų asmenų ne tik kad prie federacijos veiklos neprisidėjo, bet net ir nesusisiekė su federacijos vadovais. Negana to, 2017 metais Levento Devečio prašymu Turkijoje buvo paskirti vienas po kito dar du nacionaliniai prezidentai, kurių nė vienas realiai nieko nedirbo. Levento Devečio iniciatyva išreklamuotas tarptautinis trenerių seminaras Pietų Afrikos Respublikoje atšauktas.

Eidamas tarptautinio koordinatoriaus pareigas, Leventas Devečis elgėsi neatsakingai. 2016 metų lapkrityje Vokietijoje vykusiame tarptautiniame turnyre „World Grand Prix“, dirbdamas varžybų teisėju prie dalyvių, nieko neįspėjęs, pasišalino iš varžybų. 2017 metų Lietuvoje vykusiame tarptautiniame „Gintarinio prizo“ ir „Universe“ turnyre, dirbdamas varžybų teisėju prie dalyvių, nieko neįspėjęs, pasišalino iš varžybų.

2017 metų gegužės mėnesį Pasaulinės federacijos prezidentas Dr. Edmundas Daubaras gavo du Vokietijos nacionalinės federacijos vadovo Jorgo Fukso (Jorg Fuchs) laiškus, kuriuose šis piktinasi Levento Devečio veikla, kuri griauna federacijos darbą Vokietijoje.  Jorgas Fuksas prašo federaciją sustabdyti Levento Devečio veiklą, kitaip Vokietijos federacija paliks WFF-WBBF.

Tvirtinant 2017 metų tarptautinių renginių kalendorių Leventui Devečiui buvo duotas sutinimas organizuoti pasaulio mėgėjų čempionatą Turkijos Stambulo mieste. Leventas Devečis perkėlė pasaulio čempionatą į Antaliją ir  jį pavadino „sporto festivaliu“. Vietoje pasaulio čempionato sportininkai dalyvaus „festivalyje“?

Neseniai Pasaulinė federacija patvirtino naujas varžybų taisykles sportininkams mėgėjams ir profesionalams, kurios pirmą kartą buvo pritaikytos 2017 metų gegužės mėnesį Lietuvoje vykusiuose tarptautiniuose renginiuose. Leventas Devečis, dirbęs teisėju prie varžybų dalyvių, nesilaikė minėtų taisyklių, savo veiksmais sukėlė sumaištį ir todėl sportininkai turėjo keblumų atliekant laisvąsias programas.

Remiantis aukščiau išvardintais faktais įsakau nuo 2017-05-26 atšaukti Levento Devečio paskyrimą tarptautinio koordinatoriaus pareigoms, paliekant jam atstovavimą Turkijai ir Belgijai.

Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas                     Dr. Edmundas Daubaras

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division,  International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

2017. NAC REZULTATAI ĮTRAUKTI Į PASAULINĮ KULTŪRIZMO REITINGĄ.

2017_nac_w_ranking_1m.jpg

2017-05-25

GERIAUSI PASAULIO SPORTININKAI MĖGĖJAI IR PROFESIONALAI.

PAGRINDAS.

Šiandien, vienijanti 128 šalių nacionalines organizacijas, kurios atstovauja visus kontinentus, Pasaulinė WFF-WBBF federacija  (World Body Building Federation, World Fitness Federation) yra vienareikšmė fitneso ir kultūrizmo  sporto šakų lyderė pasaulyje.

Pasaulinė WFF-WBBF federacija sportininkams mėgėjams ir profesionalams kasmet įvairiose šalyse organizuoja per 60 tarptautinių renginių.

 

ESMINĖS NUOSTATOS.

Idėja įvertinti kiekvieno pasaulio tarptautinio lygmens sportininko asmeninius pasiekimus mums gimė gana seniai. Varžybose dalyvaujantis sportininkai, nuo vienų iki kitų varžybų per ilgesnį laikotarpi užimtomis vietomis renka tam tikrą  balų sumą. Minėti balai sumuojami Pasaulio kultūrizmo reitinguose (World Bodybuilding Ranking List, toliau PR ).

PR , kaip ir  mūsų unikalus globalus darbas „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“  (World Bodybuilding Encyclopedia), apibendrina tarptautinę  kultūrizmo veiklą nuo pirmų žinomų kultūrizmo varžybų su EUGENIJUMI SANDOVU (Eugene Sandow)  ir apima pastarųjų 120 metų trukmės laikotarpį.

 

TRADIČIŠKAI KLASIKINĖS TARPTAUTINĖS KULTŪRIZMO ORGANIZACIJOS.

Kaip ir anksčiau minėtame globaliame veikale „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ , PR įskaitomi tik tradiciškai klasikinių visuomenėje priimtų tarptautinių kultūrizmo organizacijų sportininkų pasiekimai.

PR taškų suvestinė vedama nuo dokumentais patvirtintos oficialiai pripažintos tarptautinės organizacijos veiklos pradžios: Pasaulinė WFF-WBBF federacija  (World Body Building Federation, World Fitness Federation, nuo 1968 m.), visuomeninis Anglijos sporto klubas  NABBA (National Amateur Body Building Association, nuo 1950 m.), asociacija WABBA (World Amateur Body Building Association, nuo 1976 m.) ir komercinė ispano RAFAELIO SANTOCHOS firma IFBB (International Federation of Body Builders, nuo 1959 m.).

 

TIK OFICIALIAI PRIPAŽINTOS TRADICINĖS VARŽYBOS.

PR įskaito tik tuos rezultatus, kurie pasiekti oficialiai pripažintose tradicinėse kultūrizmo mėgėjų ir profesionalų varžybose, tokiose, kaip: pasaulio čempionatas, kontinento čempionatas, tarptautinis “Universe” turnyras ir tarptautinis “Gintarinio prizo” (Amber Prix International”)  turnyras. Dėka kintančios politikos istoriškai susiklosčiusių aplinkybių, ilgus metus tarptautinis “Gintarinio prizo” turnyras buvo neoficialiu socialistinių šalių pasaulio čempionatu. Dokumentai bei detail  informacija šiuo klausimu įvairiomis kalbomis yra pateikti tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temas “Įvairios tarptautinės organizacijos” bei “Pasaulio kultūrizmo istorija. Kaip viskas buvo iš tikrųjų”.

Pavyzdžiui, konkrečiai kalbant apie varžybų oficialumą, mūsų projekte „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ ir  PR norėjome suteikti reikiamą dėmesį garsaus kultūristo DENISO DŽEIMSO (Dennis James) pasiekimams, tačiau, pasirodė, kad per savo ilgą sportinę karjerą jis nėra dalyvavęs nė vienose oficialiose kultūrizmo mėgėjų ar profesionalų turnyruose, vien tik komercinėse šou varžybose. Buvo tik visokios komercinės „Tampa pro“, „San Chose“, įvairūs „Klasikai“  bei  panašios varžybos... bet kas tai? Koks tokių varžybų oficialus statusas? Apie tai paklauskite bet kurios valstybės sporto ministerijoje ir gausite vienareikšmį  atsakymą – tai oficialaus sporto atžvilgiu bereikšmis NIEKAS. Tai kaip apibūdinti eilės garsių kultūristų pasiekimus, kai jie nėra oficialiame sporte visiškai nieko pasiekę?

 

PASAULIO KULTŪRIZMO REITINGO BALŲ SISTEMA.

PR balais vertinami per eilę metų sportininkų pasiekti tradicinių tarptautinių organizacijų oficialiose varžybose rezultatai, kurie ir sumuojami PR: pirma vieta mėgėjų varžybose 8 balai, o profesionalų 10. Toliau po vieną balą mažiau, skaičiuojant sekančias žemesnes vietas.

 

NAC REZULTATAI ĮTRAUKTI Į PASAULINĮ KULTŪRIZMO REITINGĄ.

Neseniai vokiškos NAC (National Athletic Committee, dirba nuo 2005 metų) organizacijos pasaulio ir „Universe“ rezultatai buvo įtraukti į prestižinį  pasaulinį reitingą. Dar 2000 sportininkų pateko į geriausiųjų pasaulio atletų tarpą. Į pirmąjį moterų penkiasdešimtuką pateko MELANI KUCH (Melanie Kuch, Vokietija), o į šimtuką CINCIJA HIARENZA (Cinzia Chiarenza, Italija) bei JUDITA PAECIAN (Judit Paecian, Vengrija).

Į pirmąjį pasaulinio vyrų reitingo penkiasdešimtuką pateko DITMATAR HANBOLDAS (Ditmar Hanbold, Vokietija), o į šimtuką ZOLTAS MAJORAS (Zsolt Major, Vengrija), SERDARAS AKTОLGA (Serdar Aktolga, Turkija).

 

INFORMACIJA.

Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation, WFF-WBBF Pro Division, International Sport University (ISU, www.isuniversity.lt).

PROFESSIONAL DIVISION JUDGING CRITERIA

2017_pro_rules_1m.jpg

2017-04-20

World Fitness Federation (WFF-International) World Body Building Federation (WBBF-International) (Since 1968; 127 Country-Members from all Continents)

PROFESSIONAL DIVISION JUDGING CRITERIA
COMPILED BY  WFF-WBBF International JUDGES COUNCIL .
APPROVED BY  WFF-WBBF International EXECUTIVE COUNCIL 
(January 27, 2017; WFF International Congress; Vilnius , Republic Lithuania ).  

 

JUDGING SYSTEM

1. Contests

2. Guide-Lines

3. Judges and Scoring

4. Contest Details

5. Categories

 

1.CONTESTS

-          World Pro Championship „Amber Prix OLYMPIA“

-          World Pro Cup

-          Continental Pro Championship

-          Continental Pro Cup

-          Pro World Grand Prix


2. GENERAL GUIDE-LINES 
The Professional Card can be presented to an Athlete, who was anong top three participants of the Pro Contests mentioned above in the item 1. The exception could be done by the International Executive Council only. Pro Athletes are free to participate at the Competitions of other International Federations.

3. JUDGES AND SCORING 
HEAD JUDGE
The head Judge shall be qualified, experienced and able to conduct the competition and supervise the judging panel. The head judge will handle the communications between the judging panel and the competitors. The head judge will normally not vote unless there is an insufficient number of judges present. 

SCORING JUDGES 
The judging panel will consist of an odd number of judges with no less than five. Each must be qualified within his/her organization and must be screened by the WFF-WBBF International Judging Committee. Scoring sheets will then be scrutinized for competency and further judging assignments will be based on proficiency. 

SCORING 
The scoring procedure used will be of the placement system. The format is judging by selection – as opposed to a points marking system. 
Competitors of each Category will be scored and placed by each Judge according to the judging criteria specified for each Category of Competition (Judging Ctireria -  see our presented detailed judging criteria of each Amateur Category). Judging results are transferred to a “master sheet” to determine each competitor’s final placing. This is achieved by adding up the place votes of each competitor and recording the total. 
Where five or seven judges are used, one high and one low score shall be dropped. When using a panel of nine judges, the two highest and two lowest scores shall be excluded in computing each competitor’s final placing. Ties will be broken by the lowest placing system not most first votes. This deduction is necessary to guard or eliminate judging bias and bad judging. After deduction the competitor with the lowest collective total will be declared the winner. If two or more athletes have the same number of firsts the judges chairman shall have the casting vote. If judges consider an athlete does not meet the required standard they have the right to eliminate the athlete from the contest. 
The number of finalists in each category shall be recorded on a judges list of competitors. Three finalists of each Category is normally recommended. In Categories with a large entry this may be extended to six Finalists.
The use of bronzers, tanning lotions and crème, gels, posing oils or other high-lighting products is acceptable for both prejudging (Semi-Finals) and evening performance (Finals). 
The competitor will perform the routine to her own music which must be on a CD. 
A good quality CD should be used and the music should be at the beginning of the CD. It is to the athletes advantage to select the music piece which can dramatically enhance the free posing presentation.  Words or lyrics on the CD must not contain profanity or be offensive. 

 

4. CONTEST DETAILS

All Contests are of two parts:  Semi Finals and Finals.
SEMI FINALS 
(Only top 15 Selected by Judges Athletes in a Category)

The Judging is done as it is  presented detailed judging criteria of each Amateur Category.
FINALS

(Only top 6 after Semi Finals Athletes in a Category)
The Judging is done as it is  presented detailed judging criteria of each Amateur Category.

 

5.CATEGORIES

Men

-          Aerobic Performance Category

-          Fitness Model Category

-          Muscle Model Category

-          Body Athletic Category

-          Bodybuilding Category Over 100 kgs.

-          Bodybuilding Category Until 100 kgs.

-          Bodybuilding Category Until 90 kgs.

-          Bodybuilding Category Until 80 kgs.

-          Bodybuilding Category Until 70 kgs

-          Senior Bodybuilding Category Over 50 years

-          Senior Bodybuilding Category Over 60 years

-          Disabled Bodybuilding Category

Women

-          Aerobic Performance Category

-          Fitness Model Category

-          Bikini Category

-          Bodybuilding Category Over 60 kgs.

-          Bodybuilding Category Until 60 kgs.

-          Bodybuilding Figure Classic Category

-          Bodybuilding Figure Athletic Category

-          Senior Bodybuilding Category Over 40 years

-          Senior Bodybuilding Category Over 50 years

-          Disabled Bodybuilding Category

 

Chairman Judges Council WFF-WBBF International                    EDITA SENDRIENE

PASIKEITĖ VARŽYBŲ TAISYKLĖS.

2013v1d.jpg

2017-04-05

WFF-WBBF AMATEUR CONTESTS INTERNATIONAL

CATEGORIES AND AGE GROUPS

WOMEN

Division Aerobic Performance

Division Fitness Model (Categories: 165 cm., 175 cm., + 175 cm.)

Division Bikini (Categories:  165 cm., 175 cm., + 175 cm.)

Division Figure Classic (Categories:  165 cm., 175 cm., + 175 cm.)

Division Figure Athletic (Categories:  165 cm., 175 cm., + 175 cm.)

Division Bodybuilding (Categories:  165 cm., 175 cm., + 175 cm.)

Division Power Fitness (Categories: under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, over 21, over 40, 50, 60 years)

Division Fit-Kids and Aerobic Fitness (Categories: under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, over 21, over 40, 50, 60 years)

MEN

Division Aerobic Performance

Division Fitness Model  (Categories:  170 cm., 180 cm., + 180 cm., former Men‘s  Phisyque Category)

Division Muscle Model (Categories:  170 cm., 180 cm., + 180 cm.)

Division Body Athletic (Categories:  170 cm. +2 kgs., 175 cm. +4 kgs., 180 cm. +6 kgs, 185 cm. +8 kgs, +185 cm. +10 kgs, former Classic Bodybuilding Category)

Division Bodybuilding (Categories: 70 kgs, 80 kgs, 90 kgs, 100 kgs, +100 kgs)

Division Mixed Pairs (Categories: Classic, Performance, Athletic and Bodybuilding)

Division Disabled (Categories: General, Wheel-Chair, Arm and Leg Disabilities)

Division Power Fitness (Categories: under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, over 21, over 40, 50, 60 years)

Division Fit-Kids and Aerobic Fitness (Categories: under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, over 21, over 40, 50, 60 years)

AGE GROUPS

Age Groups for all Divisions except Power Fitness and Fit-Kids: Juniors under 16, 18, 21 years and Seniors over 40, 50 and 60 years.

 

Chairman WFF-WBBF International Judges Council EDITA SENDRIENE

Puslapiai1234567891011121314 ...