World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

STRAIPSNIAI

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP BUVO IŠ TIKRŲJŲ. BENAS VEIDERIS

1990weiderNY1M.jpg

2011-07-01

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP BUVO IŠ TIKRŲJŲ. BENAS VEIDERIS.

Šių istorinių sportinio kultūrizmo straipsnių autoriai nepretenduoja į išsamų chronologinį įvykių dėstymą, o tik pateikia atskirų, svarbių sporto istorijai, momentų aprašymą. Chronologinė mūsų sporto istorija įvairiomis kalbomis pristatyta 28-tame tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ numeryje (2008 m.) bei Pasaulinės WFF-WBBF federacijos interneto puslapyje www.wff.lt .

 

1.PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJA. KAIP BUVO IŠ TIKTRŲJŲ. BENAS VEIDERIS

 

Per paskutinius keturiasdešimt metų Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS asmeniškai dalyvavo daugelyje svarbiausių tarptautinių  kultūrizmo įvykių. Ir ne tik dalyvavo, bet dažnai ir pats buvo šių įvykių iniciatorius.

Viso savo aktyvaus sportinio gyvenimo metu EDMUNDAS DAUBARAS palaikė draugiškus dalykinius ryšius su pagrindiniais laikmečio pasaulio kultūrizmo organizatoriais ir vadovais: kanadiečiais BENU VEIDERIU (Ben Weider), PAMELA KAGAN (Pamela Kagan), amerikiečiu VEINU DE MILIJA (Wayne De Milia), singapūriečiu POLU ČIUA (Paul Chua), prancūzais SERŽU NUBRETU (Serge Nubret), AKLI ŠABENI (Akli Chabeni), anglu OSKARU HAIDENSTAMU (Oscar Heidenstam), airiečiu AIVANU DANBARU (Ivan Dunbar), čeku VOJTECHU FIALA (Vojtech Fiala) bei eile kitų žinomų kultūrizmo asmenybių. Minėtu laikotarpiu IFBB (International Federation of Body Builders) savininko bei prezidento BENO VEIDERIO prašymu EDMUNDAS DAUBARAS  ne kartą buvo susitikęs su jo padėjėju ispanu RAFAELIU SANTOCHA (Rafael Santonja).

Ir dabar Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas palaiko ryšius su daugeliu įtakojančių pasaulinį sportą tarptautinio kultūrizmo bei fitneso lyderių.  Tai niekad nebuvo sunku, nes ilgus metus EDMUNDAS DAUBARAS buvo bene vienintelis socialistinio pasaulio šalių tarptautinis kultūrizmo vadovas, tobulai valdęs keletą užsienio kalbų (padėjo užbaigtos filologijos bei teisės mokslų studijos Vilniaus Universitete).

Dešimtmečius trunkančioje tarptautinėje sporto raidoje ypatingą reikšmę buvusio socialistinio pasaulio šalims turėjo EDMUNDO DAUBARO ir BENO VEIDERIO  tarpusavio santykiai. Šių santykių dėka EDMUNDAS DAUBARAS nuolatos gaudavo kitiems neprieinamą informaciją ir visada buvo svarbiausių tarptautinių kultūrizmo įvykių sūkuryje. Tai leido EDMUNDUI DAUBARUI dešimtmečiais pačiam įtakoti daugelį svarbių tarptautinio sporto dalykų. Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose saugomi šimtai autentiškų dokumentų, laiškų, nuotraukų, liudijančių asmeninius E.DAUBARO ir B.VEIDERIO ryšius.

Savo privačiuose kultūrizmo žurnaluose BENAS VEIDERIS ne kartą publikavo EDMUNDO DAUBARO rašytus straipsnius. Žurnaluose daug dėmesio skiriama  vienam seniausių pasaulyje tradiciniam tarptautiniam kultūrizmo „Gintarinio prizo“ turnyrui (1968-2011), kurio organizatoriumi nuo 1970 m. buvo ir iki šiol yra pats E.DAUBARAS. Visiems žinomas faktas, kad kultūrizmo sportas dešimtmečiais socialistinėse šalyse buvo draudžiamas ir persekiojamas. Todėl ilgus metus tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras buvo neoficialiu SSSR (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga) kultūrizmo čempionatu, o Klaipėdoje kasmet rinkosi geriausi sportininkai bei svarbiausi sporto organizatoriai ir vadovai.

Suprasdamas „Gintarinio prizo“ turnyro svarbą palaikant ir vystant kultūrizmą socialistinėse šalyse, IFBB savininkas ir prezidentas BENAS VEIDERIS  klaipėdiečiui EDMUNDUI DAUBARUI siųsdavo savo federacijos (IFBB) diplomus, kurie buvo įteikiami Klaipėdoje vykusių „Gintarinio prizo“ turnyrų  nugalėtojams.

Bėgant laikui, draugiški santykiai tarp abiejų kultūrizmo vadovų gerėjo. BENAS VEIDERIS darė spaudimą AŠERUI FRIGUI (Asher Frig, Izraelio nacionalinės IFBB federacijos prezidentas) ir singapūriečiui POLUI ČIUA (IFBB vice prezidentas, Azijos IFBB prezidentas), kad šie siųstų nacionalines rinktines į Klaipėdoje vyksiančius tarptautinius „Gintarinio prizo“ turnyrus. B.VEIDERIS  nurodė savo padėjėjui RAFAELIUI SANTOCHAI pakviesti „Gintarinio prizo“ turnyro nugalėtojus į Maroke vykstantį IFBB Viduržemio jūros šalių čempionatą .

Pagaliau, santykiai tarp EDMUNDO DAUBARO  ir BENO VEIDERIO pasiekė tikį lygmenį, kad kanadietis paprašė abiems svarbius klausimus toliau spręsti ne korespondencija, o asmeniniais susitikimais (žr. Beno Veiderio laiškus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt). Tuomet įvyko eilė abiejų bendrų susitikimų Rusijoje (Maskva, Leningradas), Prancūzijoje (Paryžius), Malaizijoje (Kuala Lampūras) ir JAV (Niujorkas). Visais atvejais EDMUNDAS DAUBARAS buvo asmeniniu BENO VEIDERIO svečiu, ką jis laiškuose pabrėždavo. Susitikimai buvo svarbūs abiems, dėl to BENAS VEIDERIS buvo pasiruošęs atidėti bet kokius kitus reikalus (žr. Beno Veiderio laiškus tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt). E.DAUBARO  ir BENO VEIDERIO santykių kulminacija buvo 1990 m. lapkričio 25 d. ketinimų protokolo dėl bendros įmonės steigimo pasirašymas Niujorko Helmsli (Helmsley) rūmuose (medžiaga Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose).

Tuo metu Lietuvoje prasidėjo aktyvus judėjimas dėl šalies nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos TOK prašė tarptautinių organizacijų paramos. EDMUNDAS DAUBARAS paruošė ir nusiuntė į Kanadą reikiamus dokumentus Lietuvai stoti į IFBB, tam jam net Lietuvos Respublikos Konstituciją teko išversti į anglų kalbą, asmeniškai per draugus Vokietijoje sumokėjo BENO VEIDERIO IFBB federacijai Lietuvos stojamąjį mokestį (žr. tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt).

Tačiau, BENAS VEIDERIS, jau turėdamas sėkmingą  prekybinę rinką SSSR, dėl Lietuvos savarankiško stojimo į tarptautinę IFBB federaciją bijodamas Maskvos nemalonės, atsisakė palaikyti lietuvių siekius. Komercinė nauda buvo svarbesnė. Niekam į galvą negalėjo ateiti, kad jau po kelių mėnesį Maskvoje įvyks „rugpjūčio pučas“ ir sena tvarka net sporte kardinaliai pasikeis (dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai ką rasite Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt) .

Geriausi Lietuvos sportininkai neturėjo galimybių dalyvauti stambiose užsienio varžybose, o BENO VEIDERIO IFBB nuo to klausimo sprendimo nusišalino. Tuomet, 1991 metais,  Lietuvos kultūrizmas, remdamasis EDMUNDO DAUBARO asmeniniais ryšiais su ilgamečiu legendiniu NABBA (National Amateur Body Building Association) prezidentu OSKARU HAIDENSTAMU, gavo kvietimą ir dalyvavo Europos čempionate Epinalyje (Prancūzija), kur šiaulietis ROLANDAS BUČINSKAS  ir klaipėdietė NATALIJA MURNIKOVIENĖ  tapo pirmais Nepriklausomos Lietuvos Europos čempionais, o EDMUNDO DAUBARO  įsteigta ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje registruota Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija tapo pirma Lietuvoje oficialiai veikiančia nacionaline kultūrizmo organizacija.  Kita Lietuvos kultūrizmo organizacija, iki to bandžiusi siekti narystės WABBA (World Amateur Body Buildin Association) asociacijoje, tai išdrįso padaryti tik po Maskvos „rugpjūčio pučo“.

Po kurio laiko, supratęs įvairių tarptautinių organizacijų silpnumą, juridinį neišprusimą bei neturėjimą ateities vizijos sportui vystyti,  remdamasis asmeniniu ilgamečiu įdirbiu, EDMUNDAS DAUBARAS pasuko savo keliu ir ėmėsi kurti ir vystyti Pasaulinę WFF-WBBF federaciją.

Nežiūrint į tai, kad nutrūko oficialūs ryšiai su IFBB, draugiški santykiai su BENU VEIDERIU  tęsėsi visuomet. Net EDMUNDUI DAUBARUI tapus Pasaulinės federacijos prezidentu, BENAS VEIDERIS ir toliau siuntė jam įvairius IFBB dokumentus, žurnalus, iki 2000 metais visų savo žurnalų leidybos verslą pardavė.

 

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. KOMUNISTŲ PARTIJA PASKIRIA ČEMPIONĄ

1978annusss1m.jpg

2011-07-01

2011 metais Kaune vyko WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation)  Europos čempionatas ir 43-as tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras (1968-2011).  Šio turnyro istoriją sporto mėgėjai gerai žino – kultūrizmo draudimo laikotarpiu daugelį metų tai buvo vienintelės reguliarios tarptautinės varžybos didelėje įvairias šalis apimančioje teritorijoje, faktiškai, „Gintarinis prizas“ buvo neoficialiu SSSR kultūrizmo čempionatu. Atsižvelgiant į turnyro mastą, svarbą, jį nuolatos stebėjo įvairios specialios tarnybos bei struktūros. „Gintarinio prizo“ reikšmę sportui gerai parodo tai, kad atėjus „Perestrojkai“, turnyro čempionams SSSR Sporto ministerija (Goskomsport) iškart ėmėsi suteikinėti „SSSR sporto meistrų“ vardus.

Sugrįžkime į 1981 metus ir pakalbėkime apie tų metų „Gintarinio prizo“ turnyrą. SSSR laikais sportas buvo labai politizuotas, ir kultūrizmas, kaip „Vakarų“ sporto šaka, buvo nuolatos stebimas ir kontroliuojamas. 1981m. Goskomsporte kultūrizmą atstovavo sunkiaatletis J.MOROZAS, tačiau faktišku Rusijos kultūrizmo federacijos prezidentu buvo Maskvos dailininkas VLADIMIRAS ŠUBOVAS (VLADIMIRAS DUBININAS, po to, kai 1974 metais Taline pralaimėjo vilniečiui PRANUI MURAUSKUI  ir estui OLEVUI ANUSUI, 12 metų nuo sporto nusišalino ir pasirodė tik 1986 m. „Gintarinio prizo“ turnyre Klaipėdoje. Prieš 1981 m. tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą Klaipėdoje vyko SSSR kultūrizmo teisėjų kolegijos susirinkimas (dalyvavo EDMUNDAS DAUBARAS, ALEKSANDRAS NOVIKOVAS, ROMANAS KALINAUSKAS, ARKADIJUS KAŠANSKIS, VLADIMIRAS ŠUBOVAS, INNARAS MARDO ir kt.). Lietuvos kultūrizmo federacijos (atletinės gimnastikos komisijos) pirmininkas ROMANAS KALINAUSKAS, buvęs SSSR kultūrizmo federacijos sekretoriumi, teisėjams pasakė, kad į turnyrą Klaipėdoje dalyvauti atvyko estas OLEVAS ANUSAS, jau prieš tai du kartus buvęs absoliučiu „Gintarinio prizo“ nugalėtoju (1978-1979). Jis pasakė, kad laikas nebeleisti estams laimėti, laikas keisti lyderį. Kaip pasakė, taip ir įvyko. Vienareikšmiai pirmaujantis OLEVAS ANUSAS pralaimėjo, o absoliučiu čempionu turnyro (tuo pačiu ir SSSR!) tapo kaunietis SAULIUS MISEVIČIUS.

Neseniai VLADIMIRAS ŠUBOVAS, gyvenantis Vokietijoje, su Vokietijos nacionaline rinktine atvyko dalyvauti 2010 m. WFF-WBBF pasaulio čempionate (vyko Slovakijos Brusno Kupele kurorte). V.ŠUBOVAS, pasirodo, asmeniškai buvo Maskvoje vykusių politinių įvykių dalyvis ir papasakojo, kad OLEVO ANUSO pralaimėjimo klausimas Klaipėdoje sprendėsi aukščiausiu lygiu. Specialios tarnybos sužinojo, kas OLEVAS ANUSAS ruošiasi emigruoti į Suomiją. SSSR Goskomsportas gavo SSSR komunistų partijos centro komiteto atitinkamo skyriaus nurodymą neleisti estui laimėti „Gintarinio prizo“ turnyre. Toliau J.MOROZAS davė nurodymą R.KALINAUSKUI, o šis viską sutvarkė, kaip lieptas. Po turnyro OLEVAS ANUSAS bandė kovoti su neteisybe, rašė laiškus, tačiau tai nepadėjo.

2011 AUKŠTAS VATIKANO PRIPAŽINIMAS IR APDOVANOJIMAS

2011car2m.jpg

2011-06-30

2011 m. balandžio pradžioje Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS sugrįžo iš tris savaites trukusio vizito į Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, Monaką, Italiją, Slovakiją bei Vatikaną.

Vizito metu vyko eilė oficialių bei draugiškų susitikimų. Lenkijoje ir Slovakijoje aptarti artėjančių pasaulio čempionatų pasirengimo klausimai, suplanuoti svarbūs artimiausio laikotarpio tarptautiniai susitikimai, tame tarpe ir vėl Vatikane.

Didžiausią įspūdį paliko kovo 29 d. Vatikano Kongregato Perfekto kardinolo JOZEFO TOMKO   (Vatican Congregat Perfect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO) už sveikatingumo ir sporto vystymą pasaulyje WFF-WBBF federacijos prezidentui EDMUNDUI DAUBARUI ir Pasaulinės federacijos VIP atstovui slovakui ŠTEFANUI HRČKAI (Stefan Hrcka) įteikti Vatikano Pontifiko medaliai (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI).

Tuo pačiu WFF-WBBF federacijos prezidentas lankėsi Vatikano administracijoje, uždarame archyviniame istorinių brangenybių muziejuje, visų buvusių Pontifikų istoriškai svarbių asmeninių daiktų saugykloje, anksti ryte Šv. Petro bazilikoje dalyvavo individualiose mišiose.

Vizito metu aptarti bendri su Vatikano administracija ateities veiklos projektai.

 

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. KULTŪRIZMO PERSEKIOJIMAS

1977gosSPORT1m.jpg

2011-06-30

2.NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. KULTŪRIZMO PERSEKIOJIMAS

 

Atverskime dar vieną pasaulinės kultūrizmo istorijos puslapį ir spręskite apie mus pagal mūsų darbus, o ne pagal kalbas.

Ilgą laikotarpį politiniais sumetimais kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse ir SSSR (Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga) buvo draudžiamas ir persekiojamas.  Aukštų valdininkų įsakymais vietiniai patarnautojai uždarinėjo sporto sales ir klubus, draudė varžybas ir, prilyginę kultūristus nusikaltėliams, juos persekiojo, o komunistinė žiniasklaida visa tai atpatinkamai nušviesdavo. Teisinį pagrindą draudimams ir persekiojimui  suteikė komunistų partijos direktyvomis paremtas SSSR  Sporto ministerijos (Goskom sport)  įsakymas. Eilę metų už kultūrizmo sportą (vadinamą „atletinė gimnastika“) SSSR Goskomsporte buvo atsakingas sunkiaatletis E.MOROZAS (E.Moroz), o veliau V.TAMARLAKOVAS (V.Tamarlakov). Nuo jų vienu laipteliu žemiau stovėjo lietuvis ROMANAS KALINAUSKAS.  Po drastiško Goskomsporto įsakymo visi buvę kultūrizmo organizatoriai nuėjo į „pogrindį“ ir bijojo ką konkretaus daryti ginant kultūrizmo sportą. Didžiulėje teritorijoje visai nebuvo rengiamos varžybos, o tai dar labiau skaldė judėjimą ir stabdė tolimesnį gražaus sporto vystymą.

Iniciatyvos išdrįso imtis  tik vienas klaipėdietis EDMUNDAS DAUBARAS. Pogrindyje buvę kultūrizmo funkcionieriai su ROMANU KALINAUSKU priešakyje tik iš šalies stebėjo įvykius ir sakė, kad „jei kas,  tu vienas būsi kaltas ir jie savo partiniais bilietais dėl sporto nerizikuos “.  EDMUNDAS DAUBARAS pradėjo susirašinėjimą su SSSR Sporto vice ministru  (Goskomsport), su nuožmiai kultūrizmą puolančiu pagrindiniu SSSR sporto laikraščiu „Sovietskij sport“ (pav, garsia straipsnių serija „Trojanskij konj kulturizma“). Užsimezgė dialogas. Įvertinęs opozicionierių argumentus, EDMUNDAS DAUBARAS jiems parodė teigiamas kultūrizmo sporto puses, kurių buvo ir dabar yra nemažai: sveikatingumas, užimtumas, žalingi įpročiai, jaunimo auklėjimas ir pan.. Pasijautęs teisus, EDMUNDAS DAUBARAS parašė laišką-peticiją ir surinko žinomų sportininkų bei sporto organizatorių parašus po ja (tų, kurie išdrįso pasirašyti). Minėtą peticiją E.DAUBARAS išdrįso nuvežti į Maskvą ir ją asmeniškai įregistravo SSSR komunistų partijos centro komiteto (TSKP CK) priimamajame, SSSR Vyriausybės priimamajame, SSSR Aukščiausios tarybos priimamajame bei kopijas registruotais laiškais išsiuntė SSSR Goskomsportui, laikraščiams „Pravda“, „Izvestija“, „Sovietskij sport“  (minėti dokumentai yra saugomi Pasaulinės WFF-WBBF federacijos archyvuose, kai ką rasite Pasaulinės federacijos interneto puslapyje  www.wff.lt). Tuo tarpu, visi iki vieno žinomi kultūrizmo funkcionieriai tęsė stebėjimą iš šalies ir laukė, kuo visa tai baigsis. Sugrįžus į Klaipėdą, EDMUNDAS DAUBARAS sulaukė eilės skambučių iš TSKP CK. Aukšti Maskvos valdininkai ėmėsi gilintis į klausimo esmę ir jautėsi, kad galimas švelnesnis teigiamas sprendimas kultūrizmo atžvilgiu. Galų gale, EDMUNDUI DAUBARUI  namie išjungė telefoną ir išsikvietė į Klaipėdos miesto komunistų partijos skyrių pokalbiui. Valdininkai paprašė „Maskvos“ daugiau netrukdyti ir leido Klaipėdoje kasmet toliau rengti tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą. Neįmanoma neįvertinti šio iškovojimo, nes dar ilgai kultūrizmo draudimo metais „Gintarinio prizo“ turnyras liko vienintelėmis reguliariomis varžybomis mums prieinamame socialistiniame pasaulyje. „Gintarinis prizas“ faktiškai buvo neoficialiu SSSR kultūrizmo čempionatu, kuriame geriausi to meto kultūristai kovojo dėl aukščiausių socialistinio pasaulio titulų, nes kitokių tokio aukšto rango ir lygio oficialių reguliariai organizuojamų varžybų nė vienoje socialistinėje šalyje dar ilgai nebuvo. Nebuvo, kol 1988 metais Leningrade (Rusija) vėl ne be E.DAUBARO  dalyvavimo įvyko pirmas oficialus SSSR kultūrizmo čempionatas. Absoliučiu pirmo SSSR kultūrizmo čempionato čempionu tapo klaipėdietis VIKTORAS JUCYS, o tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro rėmuose Klaipėdoje 1989 ir 1990 EDMUNDAS DAUBARAS organizavo du SSSR jaunimo čempionatus.

„Perestrijkai“ pakeitus valdžios požiūrį į kultūrizmo sportą, SSSR Goskomsportas ėmėsi suteikinėti „Gintarinio prizo“ turnyro čempionams SSSR sporto meistrų vardus, tuo prilygindamas tradicinį turnyrą SSSR čempionatams.

Dabar, žvelgiant atgal, darosi įdomu, kaip būtų vystęsis kultūrizmo sportas socialistinėse šalyse, jei EDMUNDASVDAUBARAS nebūtų iškovojęs leidimo organizuoti „Gintarinio prizo“ turnyrą ir kokiame sporto lygyje SSSR būtų pasitikusi pirmus JAV kultūristus su IFBB savininku ir prezidentu BENU VEIDERIU  priešakyje?

4.NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. 33-AS ŽURNALO NUMERIS

m1m.jpg

2011-06-30

Pasaulinė WFF-WBBF federacija išleido jau 33-čią tarptautinio žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ numerį („Sport of Fitness and Bodybuilding“). Žurnalas nuo 1989 metų Klaipėdoje leidžiamas įvairiomis kalbomis, platinamas visose 103 įvairius kontinentus atstovaujančiose šalyse, Pasaulinės federacijos narėse bei svarbiausių pasaulio kultūrizmo bei fitneso renginių metu.

Pagrindiniai žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ straipsniai vėliau spausdinami įvairiuose interneto puslapiuose, laikraščiuose, be to, reguliariai užsienio sporto žurnaluose (Argentinoje ispanų kalba Pietų Amerikos šalims ir Ispanijai leidžiamame „Fitness Alive“ žurnale, Austrijoje vokiečių kalba leidžiamame Vokietijai, Austrijai ir Šveicarijai „Fitness News“ žurnale, Anglijoje anglų kalba Anglijai ir Airijai leidžiamame „Strenght and Health“ žurnale, Ukrainoje rusų kalba rusiškai suprantančiose šalyse platinamame „Železnyj mir“ žurnale bei kt.).

5. NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. PIRMOSIOS IŠVYKOS

1978annusss1m.jpg

2011-06-30

 

SSSR laikais įvairių šalių aukštosios mokyklos keisdavosi studentais. Dabartinis Pasaulinės WFF-WBBF  federacijas prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS, Vilniaus valstybiniame universitete studijavęs filologiją ir teisę, kartu su studentų darbo būriais du kartus dirbo Prahoje (Čekoslovakija, 1974, 1976 m.). Atsidūrus Čekijoje, su Čekoslovakijos kultūrizmo vadovais sportiniai kontaktai užsimezgė iškart. Įvyko eilė susitikimų su Čekoslovakijos kultūrizmo federacijos pirmininku VOJTECHU FIALA (Vojtech Fiala). V.FIALA  pasaulio kultūrizmo istorijoje buvo išskirtinė asmenybė. Jo asmeninių nuopelnų dėka Čekoslovakijos kultūristai pirmieji sugebėjo „pralaužti“ geležinę uždangą ir nuo 1975 m. dalyvauti Vakaruose vykusiose varžybose. Tokiais vieninteliais iš viso socialistinio pasaulio čekoslovakai ir išliko dar ilgai, net iki SSSR „Perestojkos“ laikų. Čeokoslovakai Vakaruose iškart sukėlė sumaištį: PETERIS STACHAS (Petr Stach) tapo Europos čempionu, o jo pozavimas sulaužė ir pakeitė buvusią varžybų tvarką. Iki tol kultūristai oficialiose varžybose pozuodavo ant 1x1 metro didumo pakylos, kas ribojo judėjimo laisvę. Pozavimo programos buvo primityvios, vos iš kelių pozų, iš kurių kultūristai scenoje sugebėdavo 1 - 2 „pamiršti ir praleisti“, apie ką po varžybų visada būdavo daug kalbų. Debiutantas P.STACHAS  sugebėjo mažoje pakyloje pagal muziką atlikti sudėtingą daugelio pozų kompoziciją, kas sukėlė tikrą furorą ir buvo savotiška revoliucija Vakarų kultūrizme. Prisiminkime, kas mūsų sportininkai tuo pačiu metu buvo nė kiek ne menkesni, tačiau galimybių išvykti į Vakarus neturėjo.

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. TEISĖ IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ

2009slo2m.jpg

2011-06-30

Nuomonių daug, bet kuo jos grindžiamos? Dažnai kultūrizmo sporto istorijos klausimais ginčijai žmonės, kurie šią istoriją žino tik iš nuogirdų. Dabartinės Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS asmeniškai dalyvavo daugelyje svarbiausių kultūrizmo įvykių. Daugelyje šių įvykių, ypatingai tarptautinių, E.DAUBARAS ne tik dalyvavo, bet ir buvo jų tiesioginiu iniciatoriumi.

Iš visų SSSR kultūrizmo vadovų tarpo EDMUNDAS DAUBARAS vienintelis gerai valdė užsienio kalbas, kas jam suteikė galimybę laisvai bendrauti su visais pagrindiniais kultūrizmo vadovais pasaulyje (prisiminkime garsiąją pirmą IFBB savininko ir prezidento kanadiečio BENO VEIDERIO (Ben Weider) spaudos konferenciją Rusijoje, kuri daugelio sportininkų ir žurnalistų akivaizdoje virto į dvi valandas trukusį jo dialogą su E.DAUBARU).

 

NEŽINOMI PASAULIO KULTŪRIZMO ISTORIJOS PUSLAPIAI. KAIP VISKAS BUVO IŠ TIKRŲJŲ. KULTŪRIZMO LIKIMAS SPRENDŽIAMAS BALKONE

2001ec1m.jpg

2011-06-30

Taigi, vėl ir vėl tarptautinis „Gintarinio prizo“ turnyras, vėl Klaipėda. 1968 metai. Tokia jau to kultūrizmo istorija ir nieko čia nepakeisi.

Po dvylikos metų pertraukos visiems netikėtai į aktyvų sportinį gyvenimą sugrįžta  praeityje garsus SSSR sportininkas rusas VALDIMIRAS DUBININAS. Per sporto karjerą pralaimėjęs tik estui OLEVUI ANUSUI  ir lietuviui PRANUI MURAUSKUI, savo dalyvavimo varžybose laikais  V.DUBININAS  nenusileido sportine forma geriausiems pasaulio kultūristams, įskaitant ir ARNOLDĄ ŠVARCENEGERĮ. Tuomet socialistiniame pasaulyje buvusi neįveikiama  „Geležinė uždanga“  V.DUBININUI nesuteikė galimybių „susikauti“ su garsiais Vakarų kultūristais, tačiau tai nė kiek nemažina jo pasiekimų.

1986 metais dabartinio Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento EDMUNDO DAUBARO  kvietimu V.DUBINIAS į Klaipėdoje vykusį tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą atvyko vadovaudamas atskirai nuo Rusijos Leningrado (Sankt Peterburgo) miesto rinktinei, o Rusiją, kaip buvo įprasta per daugelį metų, „Gintarinio prizo“ turnyre atstovavo faktinis Rusijos kultūrizmo vadovas maskvietis dailininkas VLADIMIRAS ŠUBOVAS. Tuomet, 1986-taisisis, jau antrus metus iš eilės SSSR kultūrizmo arenoje karaliavo lietuviai: suaugusiųjų grupėje  neturėjo lygių klaipėdietis VIKTORAS JUCYS, o jaunimo - vilnietis OLEGAS ŽURAS.

 

MES ESAME TAIKINGA FEDERACIJA, BET KADA PASIRUOŠĘ STABDYTI MELĄ TEISME

2011-06-09misevicius1m.jpg

2011-06-10

Ne paslaptis, kad tarptautinio kultūrizmo sporto istorija yra iškreipta, neatitinka tiesos. Ši istorija buvo rašoma ir parašyta kaip vienos amerikiečių komercinės firmos istorija. Taip tarptautinė sporto visuomenė ilgus dešimtmečius buvo ir tebėra klaidinama (žiūrėkite www.wff.lt, skaitykite FORUMO temą „IFBB/EFBB finansinės aferos“).  Tai lengva paliudyti, nes buvę IFBB  (International Federation of Body Buiders)  vadovai prašydami paviešinti mums atsiuntė per 600 juridinių dokumentų. Aiškiai matosi kaip ir kodėl tiek daug metų ši organizacija mus apgaudinėjo.

2011 MES KURIAME ATEITIES KULTŪRIZMĄ

2011t10m.jpg

2011-06-01

MES KURIAME ATEITIES KULTŪRIZMĄ

Šiandien Pasaulinės WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS išvyko iš Maskvos į Rygą (Latvija), iš kur sugrįš į Lietuvą. Padirbęs su laiškais ir dokumentais vieną dieną Klaipėdoje, savaitgalį prezidentas dalyvaus 2011 metų Lietuvos nacionaliniame čempionate Ignalinoje.  Priminsime, kad, vienydama 101 šalį-narę, kurios atstovauja visus kontinentus, šiais metais Pasaulinė WFF-WBBF federacija įvairiose šalyse rengia per 60 tarptautinių varžybų.

WFF-WBBF federacijos prezidentas Europai GINTARAS MARTINKĖNAS kartu su įgaliotomis Pasaulinės federacijos sekretorėmis EDITA SENDRIENE  bei JOLANTA MILERIŪTE (abi absoliučios pasaulio čempionės) intensyviai dirba, rengdami 43-ą tarptautinį „Gintarinio prizo“ turnyrą bei WFF-WBBF Europos mėgėjų čempionatą Kaune (gegužės 6-8 d.).

Oficialaus vizito į Rusiją metu (Maskva, Samara, Tverė) Pasaulinės federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS  drauge su Profesionalų lygos direktoriumi ANDREJUMI BASOVU dalyvavo eilėje spaudos konferencijų, televizijos reportažų, susitiko su aukštais Rusijos pareigūnais bei geriausiais Rusijos sportininkais.

Vizito į Rusiją metu prezidentas susitiko su garsiu Holivudo aktoriumi ir režisieriumi, WBBF pasaulio čempionu  ALEKSANDRU NEVSKIU (Aleksandr Nevsky, dažnai vadinamu „Rusijos Švercenegeriu“), kuris, remiamas Vyriausybės,  gegužės 20-22 dienomis Tvereje rengia didžiulį renginį „ALEKSANDRO NEVSKIO  sveikatingumo diena“. Šis renginys Tvereje vyks kartu su WFF-WBBF Europos  profesionalų čempionatu (20 000 eurų).

Šiuo metu ALEKSANDRAS NEVSKIS  baigia paskutinio Holivudo kino filmo „Mr.Universe“ pastatymą ir jau greitai jį matysime įvairių šalių kino ekranuose. Filme dalyvauja ir mūsų draugas garsusis ARNOLDAS ŠVARCENEGERIS (Arnold Schwarzenegger). Tuo pačiu metu A.NEVSKIS jau ėmėsi naujo Holivudo kino filmo, kuriame ir vėl stipri kultūrizmo tema. A.NEVSKIS  jau ruošia turiningą knygą „ALEKSANDRO NEVSKIO  kultūrizmo enciklopedija“, kur sporto istorijos skyrelis bus parengtas WFF-WBBF federacijos tarptautinio  žurnalo „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ 33-ojo, kultūrizmo sporto istorijai skirto, leidinio pagrindu (žurnalas nuo 1989 m. leidžiamas įvairiomis kalbomis Lietuvoje). Juk visi puikiai žinome, kad kultūrizmo istorija, kuri visuomenei pateikiama šiandien, nėra teisinga, nes ji sukurta ir skirta vienos konkrečios komercinės firmos istorijai. Tikri istoriniai kultūrizmo faktai kitokie. Tad greitai sudėsime akcentus irgi kitus.

Artimiausiu metu Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovybė planuoja vizitus į Angliją, Austriją, Lenkiją, Slovakiją, Vokietiją, Italiją, Vatikaną (Europa), Indiją, Tailandą, Meksiką bei JAV. Ryt iš JAV sugrįžta Pasaulinės federacijos vice prezidentas MICHAILAS DJAKONOVAS (Mikhail Diakonov) . JAV kultūrizmo sporte jau senokai praranda turėtas pozicijas, nes čia nėra tvarkos, vieningo vadovavimo, nėra sistemos. Šiuo atžvilgiu net Indija atrodo kur kas rimčiau, nei JAV. Artimiausiu metu WFF-WBBF ir JAV teritorijoje žengs tvirtą žingsnį ir sporto pasauliui pristatys naujus tarptautinio lygio lyderius.

WFF-WBBF informuoja apie kai kuriuos pasikeitimus 2011 m. rudens kalendoriuje. Remiant Austrijos valdžiai bei  eilės šalių ambasadoms, pasaulio mėgėjų čempionatas vyks lapkričio 2-4 dienomis Vienoje (Austrija), o pasaulio profesionalų čempionatas „Gintarinio prizo OLIMPIJA“ (Pro „Amber Prix OLYMPIA“) lapkričio 4-6 dienomis garsiame Slovakijos Brusno Kupele kurorte. Beje, Pasaulinė federacija rengiasi Slovakijoje profesionalų prizinį fondą pakelti iki 30 000 eurų. Tuo pačiu Slovakijoje jau vyksta darbai ties 1 500 000 eurų sportiniu WFF-WBBF projektu, kuriame dalyvauja amerikiečiai.

Detaliau papasakosime kiek vėliau.

Puslapiai ...345678910111213141516